עבודה סמינריונית לתלמידי פסיכוביולוגיה

קישורים שימושיים

שנתון

הרשמה לקורסים

אזור למידה אישי - moodle

מערכת הניסויים

ועדת מורים-תלמידים

טופס בקשה לדחייה בהגשת עבודה סמינריונית

טופס סגירת תואר בוגר

לוח שנה אקדמית

תוכנית משולבת לפסיכולוגיה ומחשבת ישראל

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

מרכז הקריירה באוניברסיטה העברית

<embed>

תלמידי פסיכוביולוגיה מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות :

  1. השתתפות בעבודה מעשית מחקרית (4 נ"ז) וכתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) אשר יחד יקנו 8 נ"ז בסך הכל. סטודנטים הבוחרים באפשרות זו יוכלו להשתתף בקורס עבודה מעשית מחקרית אך ורק בשנה ב' ללימודי התכנית. 
  2. השתתפות בקורס בחירה (2 נ"ז) שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) ואשר יחד יקנו 6 נ"ז בסך הכל.
  3. מנחים ספורים ינחו תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה (במקרים אלו, התלמיד יירשם לקורס 51962). מסלול זה יזכה ב-4 נ"ז בגין כתיבת עבודה סמינריונית בלבד.
  4. הרחבה של העבודה בקורס "סמינריון מודרך בפסיכוביולוגיה" בשנה ב' (קורס 51531 בפסיכולוגיה ו-72539 בביולוגיה). במסגרת קורס שנתי זה, יש לבחור מנחה מתוך חברי/ות סגל האוניברסיטה שעוסקים/ות בפסיכוביולוגיה ובהנחייתו/ה להכין מצגת ולהציגה בכתה. את נושא המצגת ניתן להרחיב לעבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544), בהנחיית מנחה/ת המצגת. הציוות לעבודת הסמינריון המודרך היא על בסיס אישי (התקשרות יזומה עם המרצה). יש להעביר ליועצת העבודות הסמינריוניות את אישור המרצה על ההנחייה בדוא"ל michal.galun@mail.huji.ac.il 

הגשת העבודה בסמינריונית בכל אחת מהאפשרויות המפורטות הינה עד לתאריך 30.9 של שנת הלימודים הרלוונטית. ניתן לקבל הארכה על ידי הגשת בקשה מסודרת למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה, לידי הגב' אביטל אילוז, בצירוף אישור המרצה. לא תינתן הארכה מעבר לתאריך 31.12