שנתון מילולי תשפ"ב

נהלי ההוראה והלימודים של המחלקה בכל התארים מפורסמים בשנתון המילולי. אנו ממליצים לסטודנטים המתחילים את לימודיהם במחלקה לקרוא את החלק הרלוונטי עבורם בעיון.