ועדת מורים-תלמידים

קישורים שימושיים

שנתון

הרשמה לקורסים

אזור למידה אישי - moodle

מערכת הניסויים

ועדת מורים-תלמידים

טופס בקשה לדחייה בהגשת עבודה סמינריונית

טופס סגירת תואר בוגר

לוח שנה אקדמית

תוכנית משולבת לפסיכולוגיה ומחשבת ישראל

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

<embed>

תפקידה של ועדת מורים-תלמידים הוא לפתור בעיות לטווח קצר ולהוות פורום בו יכולים הסטודנטים והסגל ללמוד זה מזה, ליצור אווירת שיתוף נאותה ולסייע בתכנון לטווח ארוך.

בועדה יושבים נציגי כל השנתונים ונציגי הסגל.


מטעם סגל המחלקה: 
פרופ' מאיה תמיר, ראש המחלקה tamirm@mail.huji.ac.il  
פרופ' ענבל ארנון, ראש החוג ללימודי הבוגר inbal.arnon@gmail.com
תמר יעקובוביץ, רכזת המחלקה tamarya@savion.huji.ac.il 
נוגה דיאמנט, יועצת תלמידי בוגר  counselor.psychology@gmail.com 
אביטל אילוז (קויתי), מזכירה לענייני תלמידים avitalk@savion.huji.ac.il

 

נציגי השנתונים: 

פסיכולוגיה 
נציג הועד החוגי hujipsyv@gmail.com