ועדת מורים-תלמידים

קישורים שימושיים

ועדת מורים-תלמידים

שנתון

הרשמה לקורסים

אזור למידה אישי - moodle

מערכת הניסויים

לוח שנה אקדמית

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

טופס סגירת תואר בוגר

תוכנית משולבת לפסיכולוגיה ומחשבת ישראל

<embed>

תפקידה של ועדת מורים-תלמידים הוא לפתור בעיות לטווח קצר ולהוות פורום בו יכולים הסטודנטים והסגל ללמוד זה מזה, ליצור אווירת שיתוף נאותה ולסייע בתכנון לטווח ארוך.

בועדה יושבים נציגי כל השנתונים ונציגי הסגל.


מטעם סגל המחלקה: 
פרופ' יונתן הפרט, ראש המחלקה psych.chair@mail.huji.ac.il 
פרופ' אילן יניב, ראש החוג ללימודי הבוגר ilan.yaniv@mail.huji.ac.il
שרון אביטל, רכזת המחלקה sharonav@savion.huji.ac.il 
נוגה דיאמנט, יועצת תלמידי בוגר  counselor.psychology@gmail.com 
אתי מוזס-מזרחי, מזכירה לענייני תלמידים etim@savion.huji.ac.il

 

נציגי השנתונים: 

פסיכולוגיה 
נציג הועד החוגי hujipsyv@gmail.com 

שנה א' - בן ברקת ben.bareket@mail.huji.ac.il, שי שחף Shaiesc@gmail.com, יניר אשכנזי yanir.ashkenazi@mail.huji.ac.il
שנה ב' - מרי סקקיברא mari.sakakibara@mail.huji.ac.il, הגר לב ארי hagar.levari@mail.huji.ac.il, דניאל ספיץ dan.spitz21@gmail.com, דנה להט Danalahat6@gmail.com, עמית הרמתי Haramatiamit@gmail.com
שנה ג' - גלעד רובינשטיין giladrubinstein@gmail.com
 
פסיכוביולוגיה
שנה ב' - שיר גנזר shir.genzer@mail.huji.ac.il
שנה ג' - אבירם אהרוני aviram.aharony@mail.huji.ac.il