הדגש בפסיכולוגיה התפתחותית לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ומצטיינות

אודות

איך תינוק הופך בתוך מספר שנים לילד עצמאי ואחר כך למבוגר בעל אישיות מגובשת? כיצד מתבצע שינוי זה, וכיצד הכוחות המשלימים של המשכיות ושינוי, תורשה וסביבה, מביאים להתפתחות טיפוסית ולפסיכופתולוגיה? פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת באופן שבו אנו משתנים ו-'הופכים' למי שאנחנו – מבחינה רגשית, שפתית, חברתית, קוגניטיבית ואישיותית. תחום זה עובר שינוי אדיר בתקופה האחרונה דרך חקר מעורבות הביולוגיה והמח בהתפתחות טיפוסית ובהבנת קשיים התפתחותיים. בשנים האחרונות ניתן דגש לשילוב של מידע מתחומים שונים, החל מחינוך ועד רפואת ילדים, מדעי הקוגניציה, מדעי המח והשפעת התרבות. שינויים אלו התגבשו לכדי נושא רחב יותר - המדעים ההתפתחותיים (Developmental Science).

המחלקה לפסיכולוגיה מציעה הדגש בפסיכולוגיה התפתחותית לתלמידות ותלמידי ב"א מצטיינים. המסלול כולל תכנית לימודים מגוונת, מעמיקה ורחבה שבה תלמידים ילמדו את עיקר לימודי הבחירה שלהם בתחום מדעי ההתפתחות (רשימת הקורסים מופיעה למטה). ההדגש יכלול קורסים במגוון נושאים התפתחותיים. כחלק מתוכנית הלימודים התלמידים יתנסו במעבדות העומדות בחזית המדע ההתפתחותי, ועוסקות במחקר פורץ דרך, רב-תחומי, הבוחן את התפתחות האדם במתודולוגיות מגוונות, ומזוויות שונות: קוגניציה, שפה, חברה, אישיות, מח, גנטיקה ופסיכופתולוגיה.

צילום: אבי חיון

 

תהליך הקבלה

קבלה למסלול תהיה לקראת שנה ב' של התואר הראשון, ותתבסס על:

 • הצטיינות: ממוצע של 90 לפחות בציוני הקורסים של שנה א'

 • הצהרת כוונות (עמוד אחד): מדוע מעניין את התלמיד/ה לעסוק במדעי ההתפתחות
 • קורות חיים
 • המועמדים ירשמו עד תאריך 30.7

הודעות קבלה ישלחו עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, לאחר שיפורסמו ציונים סופיים וניתן יהיה לוודא עמידה בתנאי הקבלה.

להגשת מועמדות לחצו כאן.

 

לשאלות

אנא צרו קשר ב developmentalscience.huji@gmail.com

 

רשימת הקורסים הכלולים בהדגש

בנוסף לקורס בסיסי בפסיכולוגיה התפתחותית (2 נ"ז), יהיו שני קורסים ייעודיים להדגש. קורסים אלו יתנו לסטודנטים בסיס עומק במדע ההתפתחות, ויאפשרו להם להכיר את המחקר ההתפתחותי במחלקה. בשנה ב', יילמד קורס התפתחותיים  בו התלמידים יקראו ממאמרי יסוד במדע ההתפתחות (2 נ"ז). בשנה ג' יוצע פרו-סמינריון עם חוקרים התפתחותיים מובילים מהאוניברסיטה ומחוצה לה (2 נ"ז). בנוסף, התלמידים ייקחו 4 נ"ז בתחום ההתפתחותי מתוך רשימת הקורסים המוצעת במחלקה ויעשו קורס עבודה מעשית מחקרית (4 נ"ז) ועבודה סמינריונית בתחום ההתפתחותי (4 נ"ז).  סה"כ 18 נ"ז.

 

בשנה ב' יילמדו הקורסים הבאים:

 1. קורס יסוד: תהליכים התפתחותיים (2 נ"ז).
 2. קורס ייעודי לתלמידי ההדגש בלבד: נושאים מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית, בו התלמידים יקראו מאמרי יסוד במדע ההתפתחות (2 נ"ז)

בשנה ג' יילמד הקורס פרו-סמינריון עם חוקרים התפתחותיים מובילים מהאוניברסיטה ומחוצה לה (2 נ"ז).

בשנים ב'-ג' התלמידים ישתתפו בקורסים הבאים:

 1. קורסי בחירה בהיקף של 4 נ"ז בתחום ההתפתחותי (מתוך רשימת הקורסים המוצעת במחלקה).
 2. קורס עבודה מעשית מחקרית בתחום ההתפתחותי (4 נ"ז) ובמסגרת זו יכתבו עבודה סמינריונית (4 נ"ז), סה"כ 8 נ"ז.

עד סוף שנה ב' התלמידים ילמדו את קורס תהליכים התפתחותיים (חובה מחלקתית, תלמידי ההדגש ייקחו עד סוף שנה ב').

קורסי בחירה לב"א (או למ"א פתוחים לב"א) - 2 קורסים (2 נ"ז כל אחד) לפחות לבחירה מהרשימה הבאה (4 נ"ז):

 • תורשה וסביבה במוח החברתי - ד"ר שלמה ישראל
 • התפתחות ערכים - פרופ' אריאל כנפו-נעם
 • חקר השפה - פרופ' ענבל ארנון
 • היבטים פסיכולוגיים של טראומה והתעללות בילדים - ד"ר פולה דוד
 • מבוא לפסיכולוגיה אבלוציונית - ד"ר אבי בנוזיו (לא ילמד בתשפ"ב).

במקרים  חריגים, תלמידים בעלי עניין מיוחד יורשו לקחת קורס מחוץ למחלקה - לבחירה אפשרית לאחר תיאום עם החוגים האחרים.

 

קורסי התנסות מחקרית- שנה ב' או ג', 4 נ"ז.

(חובה לתלמידי ההדגש, 1 לבחירה מתוך רשימת הקורסים הבאים  - מבחר הנושאים ישתנה משנה לשנה בהתאם לתוכנית ההוראה של המורים העוסקים בפסיכולוגיה התפתחותית):

 • עבודה מעשית מחקרית:  מוח, הורמונים והתנהגות בדיאדה ההורית  - ד"ר שיר אציל
 • עבודה מעשית מחקרית: התפתחות חברתית – פרופ' אריאל כנפו-נעם
 • עבודה מעשית מחקרית: נושאים ברכישת שפה ופסיכולינגויסטיקה – ד"ר ענבל ארנון (החל משנת הלימודים תשע״ט)
 • עבודה מעשית מחקרית: התפתחות מוסר – ד"ר אבי בנוזיו (החל משנת הלימודים תשע״ט)
 • (ניתן לבחור מעבדה שאינה נמצאת ברשימה באישור מראש ובמידה ומדובר במחקר התפתחותי)"

 

עבודה סמינריונית מחקרית בנושא התפתחותי – שנה ג' 4 נ"ז.

נושאים מתקדמים בהתפתחות - שנה ב': 2 נ"ז (מורים מתחלפים כל שנה).

בקורס זה הסטודנטים יקראו מאמרי יסוד במדעי ההתפתחות, ויכירו לעומק מתודולוגיות בחקר ההתפתחות.

 

פרו-סמינריון במדעים ההתפתחותיים – (Developmental Science) שנה ג': 2 נ"ז.

סדנת מחקר שבה יציגו מרצי המחלקה ומחלקות אחרות (חינוך, עבודה סוציאלית, מדעי המח ועוד) נושאים מתקדמים מחזית המחקר ההתפתחותי. ההרצאות תינתנה פעם בשבועיים ובכל שבוע שני יתנהל דיון ביקורתי בהובלת הסטודנטים.

 

הערות חשובות

 • סיום חובות ההדגש בפסיכולוגיה התפתחותית יתועד בגיליון הציונים של התלמיד בלבד ולא בתעודת הבוגר.
 • נקודות הזכות שיילמדו במסגרת תכנית ההדגש בפסיכולוגיה התפתחותית (18 נ"ז) תהוונה חלק מהחובות הנדרשות במסלול הדו-חוגי או החד-חוגי בפסיכולוגיה ולא מעבר לחובות הנדרשות בכל אחד מהמסלולים.