תואר בוגר

ba video wide

מטרת לימודי הפסיכולוגיה לתואר הראשון (תואר בוגר, B.A.) באוניברסיטה העברית היא להציג בפני התלמידים את שאלות היסוד של התחום, להקנות להם ידע ומושגים בסיסיים בשטחיה השונים של הפסיכולוגיה, ללמד את השיטות המדעיות בתחום ולחשוף את היישומים השונים של הפסיכולוגיה. התואר הראשון מאפשר הצצה ראשונה אל העולם המורכב והמופלא של הפסיכולוגיה האנושית.

במהלך התואר, התלמידים יקבלו טעימה ממגוון רחב של נושאים בפסיכולוגיה, בקורסים המועברים על ידי מורי המחלקה – כולם חוקרים בולטים בתחומם בעולם. נושאי הקורסים נעים החל מתורות האישיות ופסיכולוגיה התפתחותית, המשך בפסיכולוגיה אבנורמלית, פסיכוביולוגיה ונוירופסיכולוגיה, וכלה בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית. כמו כן, התלמידים ייחשפו לשיטות המחקר ולמכשירים המדעיים המקובלים כיום בעולם, בסדרה של קורסים מתודולוגיים. מגוון רחב של קורסי בחירה שמציעה המחלקה יאפשר לתלמידים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחומים שיימצאו כמעניינים במיוחד. לבסוף, התואר יאפשר לתלמידים התנסות מעשית בתחומים של מחקר וטיפול, בצורה מודרכת.

חשוב לציין שתכנית הלימודים לתואר הראשון לא נועדה לספק התמחות באף אחד מהתחומים השונים של הפסיכולוגיה. התמחות באחד משטחי המקצוע תינתן אך ורק בלימודי התואר השני (מוסמך).

(לפי חוק הפסיכולוגים, 1978, רק מי שהוא בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה, רשאי להירשם כפסיכולוג בפנקס הפסיכולוגים).