אתיקה

החל מאפריל 2013 נדרשים אישורים אתיים מועדת האתיקה של הפקולטה למדעי החברה למחקרים הכוללים סקרים, שאלונים, ראיונות, תצפיות, שיחות, ניסויים, וחומר המושג על ידי השתתפות בפורומים.
למידע נוסף לגבי אישורים אלו לחצו כאן.
 
בנוסף, חוקרים, מורים, תלמידי מוסמך ודוקטור שמחקרם מערב בני אדם חייבים בתעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית. הוועדות האתיות לא יאשרו בקשות חוקרים למענק או מחקרי סטודנטים שאין בידם תעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית.
לתוכנת ההכשרה באתיקה, ראו אתר הרשות למחקר ולפיתוח.