עבודה מעשית טיפולית

קורס עבודה מעשית טיפולית (51510) הינו קורס בחירה במחלקה לפסיכולוגיה בהיקף 4 נ"ז וניתן ללמוד אותו בשנה ב' או ג' של התואר (שימו לב כי בשנה ב' ניתן ללמוד עבודה מעשית מחקרית או עבודה מעשית טיפולית. בשנה ג' ניתן ללמוד את שני הקורסים במקביל).

הקורס כולל התנסות בסביבה טיפולית והסטודנטים משולבים כחונכים במספר יחידות טיפוליות בתחום בריאות הנפש בציבור. הקורס מאפשר לסטודנטים לבחון את זיקתם לתחום הקליני ולהעניק מבט מקרוב על סביבה טיפולית ועל אופי העבודה בסביבה המקצועית של הפסיכולוגיה הקלינית, תוך תרומה לקהילה.

במרבית היחידות החונכות תהיה של ילדים בגילאי בית ספר יסודי ותתבצע בבית הילד פעמיים בשבוע למשך שעה וחצי. בנוסף אחת לשבועיים תתקיים הדרכה קבוצתית ואחת לשבועיים תתקיים הדרכה אישית. קיימת אפשרות לבצע את החונכות גם בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטה, במסגרת שילוב של סטודנטים על הרצף האוטיסטי. 

מי שבוחר לקחת חלק בקורס זה צריך במהלך שנת הלימודים בה הוא עושה את העבודה הטיפולית ללמוד גם את קורס 51605 - הכרת המעשה הטיפולי (סמסטר א') בהיקף 2 נ"ז, הנחשב גם הוא במסגרת קורסי הבחירה של המחלקה. ניתן ללמוד את קורס הכרת המעשה הטיפולי בשנה ב' ולעשות עבודה מעשית טיפולית בשנה ג'.

לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

המיונים לקורס יחלו באמצע חודש מאי 2022. 

 

 

.