עבודה מעשית טיפולית

קורס עבודה מעשית טיפולית (51510) הינו קורס בחירה במחלקה לפסיכולוגיה בהיקף 4 נ"ז וניתן ללמוד אותו בשנה ב' או ג' של התואר (שימו לב כי בשנה ב' ניתן ללמוד עבודה מעשית מחקרית או עבודה מעשית טיפולית. בשנה ג' ניתן ללמוד את שני הקורסים במקביל).

הקורס כולל התנסות בסביבה טיפולית והסטודנטים משולבים כחונכים ביחידות טיפוליות בתחום בריאות הנפש בציבור. הקורס מאפשר לסטודנטים לבחון את זיקתם לתחום הקליני ולהעניק מבט מקרוב על סביבה טיפולית ועל אופי העבודה בסביבה המקצועית של הפסיכולוגיה הקלינית, תוך תרומה לקהילה.

מי שבוחר לקחת חלק בקורס זה צריך במהלך שנת הלימודים בה הוא עושה את העבודה הטיפולית ללמוד גם את קורס 51605 - הכרת המעשה הטיפולי (סמסטר א') בהיקף 2 נ"ז, הנחשב גם הוא במסגרת קורסי הבחירה של המחלקה. ניתן ללמוד את קורס הכרת המעשה הטיפולי בשנה ב' ולעשות עבודה מעשית טיפולית בשנה ג'.

לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

לקראת תחילת תהליך המיונים (לאחר פסח) מוזמנים לצפות בהקלטה של מפגש שהתקיים בחודש מרץ עם נציגי המקומות בהם יהיה ניתן לבצע את החנוכות בשנת תשפ"ב.

 

.