תוכניות לימודים

לימוד התואר הראשון (בוגר)

הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה העברית הינם במסגרת דו-חוגית, כלומר פסיכולוגיה וחוג נוסף (ניתן לשלב כמעט עם כל החוגים). תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי יסוד ומגוון רחב של קורסי בחירה בנושאים שונים מעולם הפסיכולוגיה. על הסטודנטים לצבור 60 נקודות זכות (נ"ז) במהלך התואר כפי שמפורט בשנתון המילולי של המחלקה.

במהלך שלוש שנות הלימודים נחשפים הסטודנטים במחלקה לעולם המורכב של הפסיכולוגיה האנושית.

מהם מרכיבי האישיות ומה קובע אותם? מהם התהליכים שעוברים תינוקות וילדים בדרך להתפתחות קוגניטיבית ורגשית תקינה ומה עלול להשתבש? מהם התהליכים המאפשרים לנו לתפוס ולהבין את העולם המורכב שסביבנו ולפעול להשגת מטרותינו? מהם הגורמים המשפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו כיחידים וכשאנו פועלים יחד עם אחרים? כיצד כל אלה מתרחשים במוח האדם? איך תהליכים פיזיולוגיים משפיעים על תהליכים פסיכולוגיים ומושפעים מהם? כיצד מתפתחות פסיכופתולוגיות ואיך אפשר לטפל בהן? מהי ההשפעה של פגיעות מוחיות?

מטרת לימודי הפסיכולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית היא להציג בפני התלמידים את שאלות היסוד של הפסיכולוגיה כתחום מדע ניסויי, להקנות להם ידע ומושגים בסיסיים בשטחיה השונים של הפסיכולוגיה, ללמד את מכשיריה המדעיים ולחשוף את היישומים השונים של הפסיכולוגיה. במהלך התואר התלמידים ילמדו מגוון רחב של נושאים בפסיכולוגיה המועברים על ידי מורי המחלקה, כולם חוקרים בולטים בתחומם בעולם. נושאי הקורסים כוללים תורות האישיות ופסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה אבנורמלית, פסיכוביולוגיה ונוירופסיכולוגיה, ונושאים רבים אחרים. כמו כן, התלמידים ייחשפו לשיטות המחקר ולמכשירים המדעיים המקובלים כיום בעולם בסדרה של קורסים מתודולוגיים. מגוון רחב ומשתנה של קורסי בחירה יאפשר לתלמידים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם. התואר יאפשר לחלק מהתלמידים התנסות מעשית בתחומים של מחקר וטיפול בצורה מודרכת.

 

    ייעוץ:

    • גב' חן פרנקל, יועצת החוג לפסיכולוגיה בדוא"ל:  counselor.psychology@gmail.com
    • גב' אביטל אילוז (קויתי), מזכירות לענייני תלמידים של המחלקה לפסיכולוגיה בטלפון: 02-5883407 ובדוא"ל: avitalk@savion.huji.ac.il

    במעבר בין שנה א' לשנה ב' יתאפשר מעבר למסלול חד חוגי, בתנאי שהסטודנט השלים את כל חובות שנה א' בפסיכולוגיה ובחוג השני. מסלול זה כולל לימודים בהיקף 80 נ"ז במחלקה לפסיכולוגיה כמפורט בשנתון המילולי. 

    הערה: תכנית הלימודים המחייבת היא זו המופיעה בשנתון שבו החל התלמיד את הלימודים, והיא נתונה לשינויים במהלך התואר, עליהם תודיע האוניברסיטה אם יתרחשו