הדגש בפסיכולוגיה התפתחותית

אודות

 

איך תינוק הופך בתוך מספר שנים לילד עצמאי ואחר כך למבוגר בעל אישיות מגובשת? כיצד מתבצע שינוי זה, וכיצד הכוחות המשלימים של המשכיות ושינוי, תורשה וסביבה, מביאים להתפתחות טיפוסית ולפסיכופתולוגיה? פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת באופן שבו אנו משתנים ו-'הופכים' למי שאנחנו – מבחינה רגשית, שפתית, חברתית, קוגניטיבית ואישיותית. תחום זה עובר שינוי אדיר בתקופה האחרונה דרך חקר מעורבות הביולוגיה והמח בהתפתחות טיפוסית ובהבנת קשיים התפתחותיים. בשנים האחרונות ניתן דגש לשילוב של מידע מתחומים שונים, החל מחינוך ועד רפואת ילדים, מדעי הקוגניציה, מדעי המח והשפעת התרבות. שינויים אלו התגבשו לכדי נושא רחב יותר - המדעים ההתפתחותיים (Developmental Science).

המחלקה לפסיכולוגיה מציעה הדגש בפסיכולוגיה התפתחותית לתלמידות ותלמידי ב"א מצטיינים. המסלול כולל תכנית לימודים מגוונת, מעמיקה ורחבה שבה תלמידים ילמדו את עיקר לימודי הבחירה שלהם בתחום מדעי ההתפתחות (רשימת הקורסים מופיעה למטה). ההדגש יכלול קורסים במגוון נושאים התפתחותיים. כחלק מתוכנית הלימודים התלמידים יתנסו במעבדות העומדות בחזית המדע ההתפתחותי, ועוסקות במחקר פורץ דרך, רב-תחומי, הבוחן את התפתחות האדם במתודולוגיות מגוונות, ומזוויות שונות: קוגניציה, שפה, חברה, אישיות, מח, גנטיקה ופסיכופתולוגיה. בנוסף לכך, יתקיימו פעילויות חברתיות ייחודיות לתלמידי התוכנית, הרלוונטיות לתכני ההדגש.

 

צילום: אבי חיון

 

תהליך הקבלה

קבלה למסלול תהיה לקראת שנה ב' של התואר הראשון, ותתבסס על:

 • הצטיינות: ממוצע של 90 לפחות בציוני הקורסים של שנה א'

 • הצהרת כוונות (עמוד אחד): מדוע מעניין את התלמיד/ה לעסוק במדעי ההתפתחות
 • קורות חיים
 • המועמדים ירשמו עד לתאריך 15.8.22

הודעות קבלה ישלחו עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, לאחר שיפורסמו ציונים סופיים וניתן יהיה לוודא עמידה בתנאי הקבלה.

להגשת מועמדות לחצו כאן.

 

לשאלות

אנא צרו קשר ב clusterpsychology.huji@gmail.com

 

רשימת הקורסים הכלולים בהדגש

במסגרת ההדגש ילמדו הסטודנטים 12 נ"ז בקורסים בתחום פסיכולוגיה התפתחותית:

 • 4 נ"ז עבודה מעשית מחקרית
 • 6 נ"ז קורסי בחירה (4 נ"ז קורסי בחירה של תואר בוגר ו-2 נ"ז קורסי בחירה של תואר מוסמך) מתוך הרשימה המצורפת
 • 2 נ"ז פרו סמינר התפתחותי בשנה ג' של התואר (שנה ב' של ההדגש)

בנוסף, התלמידים ילמדו את הקורס "תהליכים התפתחותיים" (51202) עד סוף שנה ב' (חובה מחלקתית, תלמידי ההדגש ייקחו עד סוף שנה ב').

קורסי בחירה לב"א - 2 קורסים (2 נ"ז כל אחד) לפחות לבחירה מהרשימה הבאה (4 נ"ז):

 • נושאים מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית (51764) – ד"ר אבי בנוזיו
 • תורשה וסביבה במוח החברתי (51631) - ד"ר שלמה ישראל
 • מבוא לחקר השפה (06112) - פרופ' ענבל ארנון וד"ר עמרי אבנד (מדעי הקוגניציה והמוח)
 • היבטים פסיכולוגיים של טראומה והתעללות בילדים (51161) – ד"ר פולה דוד

קורסי בחירה למ"א – קורס אחד לפחות לבחירה מהרשימה הבאה (2 נ"ז):

 • פסיכולוינגויסטיקה (51958) - פרופ' ענבל ארנון
 • אלטרואיזם אנושי (51883) - ד"ר שלמה ישראל

במקרים חריגים, תלמידים בעלי עניין מיוחד יכולים לקבל אישור מיוחד מרכזת ההדגשים לקחת קורס מחוץ למחלקה (מעבר לקורסים המופיעים ברשימה לעיל) לאחר תיאום עם החוגים האחרים.

קורסי התנסות מחקרית- שנה ב' או ג', 4 נ"ז (+ 4 נ"ז עבודה סמינריונית) - 1 לבחירה מתוך הרשימה הבאה (גם אם עושים עבודה מעשית מחקרית במעבדה שאינה נמצאת בין המעבדות הללו, אך נושא העבודה קשור לתחום של פסיכולוגיה התפתחותית, ניתן לקבל אישור מראש מרכזת ההדגשים לבצע את העבודה המעשית במעבדה שאינה נכללת ברשימה לעיל):

 • עבודה מעשית מחקרית:  מוח, הורמונים והתנהגות בדיאדה ההורית  - ד"ר שיר אציל
 • עבודה מעשית מחקרית: התפתחות חברתית – פרופ' אריאל כנפו-נעם
 • עבודה מעשית מחקרית: נושאים ברכישת שפה ופסיכולינגויסטיקה – פרופ' ענבל ארנון 
 • עבודה מעשית מחקרית: התפתחות מוסר – התנהגות, קוגניציה, מוטיבציה ורגש – ד"ר אבי בנוזיו 
 • עבודה מעשית מחקרית: ביולוגיה של התנהגות חברתית – ד"ר שלמה ישראל
 • עבודה מעשית מחקרית: הבדלים בין-אישיים בלמידה ויכולות קוגניטיביות גבוהות - ד"ר נעם זיגלמן
 • עבודה מעשית מחקרית: עקרונות תכנון חישוביים בתהליכים קוגניטייבים - ד"ר יובל הרט

פרו-סמינריון במדעים ההתפתחותיים – (Developmental Science) שנה ג': 2 נ"ז

סדנת מחקר שבה הסטודנטים יקראו מאמר/פרק הסוקר נושא מרכזי בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. בשיעור מרצי המחלקה (או מחלקות אחרות) ידונו בסוגיות מהתחום הנ"ל. הרצאות האורח תינתנה פעם בשבועיים ובכל שבוע שני אחד סטודנט/ית י/תציג מחקר עכשווי מחזית המחקר ההתפתחותי.

הערות חשובות

 • סיום חובות ההדגש יתועד בגיליון הציונים של התלמיד בלבד ולא בתעודת הבוגר.
 • נקודות הזכות שיילמדו במסגרת תכנית ההדגש (12 נ"ז) תהוונה חלק מהחובות הנדרשות במסלול הדו-חוגי או החד-חוגי בפסיכולוגיה ולא מעבר לחובות הנדרשות בכל אחד מהמסלולים.