פרחי מחקר

פרחי מחקר הם סטודנטים מצטיינים להם מוצע לעשות עבודה מעשית מחקרית מורחבת (שנה וחצי לפחות בהיקף של 10 נ''ז בסה''כ: 6 נ''ז לעבודה מעשית מחקרית + 4 נ''ז עבודה סמינריונית). עבודה מעשית מורחבת זו תכלול מחקר אשר מבוסס על רעיון מחקר של הסטודנטים והם אלה שינהלו אותו בהנחיה צמודה של ראש המעבדה. הנחיית ראש המעבדה תלווה את המחקר בשלביו השונים: מפיתוח הרעיון, תכנון המחקר וביצועו, ניתוח הנתונים וכתיבתו. מטרת פרויקט פרחי המחקר הינה לאפשר השתלבות במעבדת המחקר בהקשר של מחקר אישי אשר יתכן שניתן יהיה להמשיך בו  בתואר שני ושלישי (ניתן יהיה לפנות לקבלה למסלול מ"א ישיר להמשך המחקר אך זוהי אפשרות בלבד ולא חובה). ככל שניתן ההכוונה הינה לכך שפרי עבודת פרחי המחקר יתפרסם בכתב עת מדעי ו\או יוצג בכנס מחקרי ראוי.

ההזמנה להיות פרחי מחקר תשלח לסטודנטים הנמצאים ב- 10% העליון בממוצע הציונים של השנה הראשונה. בנוסף, מוצע לסטודנטים אשר אינם כלולים באחוזון זה ומעוניינים להיות פרחי מחקר לפנות לוועדת חריגים במכתב המסביר מדוע הם מתאימים למסלול, בתוספת מכתב מאחד החוקרים במחלקה שמוכן להנחות אותם.

לקורס הנוסף של פרחי מחקר (51787 בהיקף 2 נ"ז) תהיה חובה של כתיבת עבודה בסיומו. עבודה זו תתבסס על עבודת המחקר של הסטודנט ואמורה להיות בהיקף של עד 2000 מילה. העבודה תיבדק על ידי המנחים ומועד הגשת עבודה זו יתואם ישירות מולם.