תואר מוסמך

 

אודות תואר המוסמך

לימודי המוסמך בפסיכולוגיה מכוונים לעודד עיון ומחקר בשטח הפסיכולוגיה כמדע בסיסי ולתת הכשרה ראשונית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה בתחומים רחבים, לפי המגמות הרשומות מטה.

הלימודים לתואר מוסמך בפסיכולוגיה נמשכים שנתיים, למעט במגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית בה הלימודים נמשכים חמישה סמסטרים. לימודי התואר השני כוללים שיעורים בשיטות מחקר, פרקטיקום יישומי (מחקרי או עיוני), שיעורי בחירה מגוונים, עבודה סמינריונית מחקרית, ועבודת גמר. תאריכי הרישום למגמה הקלינית, למגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית ולמגמה החינוכית-קלינית של הילד 29/01/2023 עד 28/02/2023. הרישום למוסמך בפסיכולוגיה מחקרית ימשך עד לתאריך 31/05/2023.

מוזמנים להגיע ליום המתעניינים במגמות המוסמך ביום שלישי 20/12/2022.

ma_clinic
 

       

ma_neuropsych_c
 

 

ma_educ_clinic_child_psych
 

   

מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית