פסיכולוגיה קלינית

אודות המגמה

המגמה לפסיכולוגיה קלינית מקנה לתלמידיה תשתית עיונית ומעשית המאפשרת להם ללמוד ולהתפתח כמטפלים בעלי מחויבות, עניין והבנה בעבודה טיפולית מעשית ובתהליכים הנפשיים העומדים ביסודה. תקוותנו היא שבוגרי המגמה, בהמשך דרכם המקצועית, יתרמו לקידום החשיבה והפרקטיקה בתחום. תוכנית המגמה מעודדת את פיתוחם של הכישורים הנחוצים לכך. הקניית תשתית זו נעשית באמצעות שילוב בין עבודה מעשית אינטנסיבית עם הדרכה צמודה, לבין קורסים עיוניים המאפשרים למידת מיומנויות קליניות, התבוננות בתהליכים הנפשיים שביסוד העבודה הטיפולית, ורכישת כלים תיאורטיים ואמפיריים לחקירה. כמו-כן, תורמת לכך ההתנסות במחקר שעל התלמיד לעבור במהלך לימודיו. אחד התחומים המתפתחים במגמה הוא תחום מחקרי תהליך ושינוי בפסיכורפיה, הן בטיפולים קוגניטיבים התנהגותיים והן בטיפולים בגישה פסיכודינמית. מייחדת את תוכניתנו העובדה שהמחקר יכול להיות אמפירי או תיאורטי וקליני.

 

כל המורים והמדריכים במגמה הם פסיכולוגים קליניים בכירים ומנוסים שלצד עבודתם האקדמית עוסקים באופן פעיל ושוטף בטפול ואבחון.
 
המגמה מאופיינת במצוינות בשני ענפי הפסיכותרפיה המרכזיים: פסיכותרפיה פסיכודינמית וטיפול התנהגותי קוגניטיבי.
 
אנו גאים בכך שהעומדים בראש חמש מגמות קליניות באוניברסיטאות השונות בארץ (למשל, בשנת תש"ע) הינם בוגרי המגמה הקלינית בירושלים. כמו כן, כל העומדים בראש השירות הפסיכולוגי במוסדות לבריאות הנפש בירושלים (עיר בה מספר המוסדות לבריאות הנפש הינו הגדול ביותר בארץ) אף הם בוגרי המגמה באוניברסיטה העברית.
 

מורי המגמה

מרכזת המגמה: פרופ' אוריה תשבי, orya.tishby@mail.huji.ac.il
פרופ' איתן בכר
פרופ' יונתן הפרט
פרופ' יורם יובל
פרופ' נורית ירמיה
ד"ר יפתח יובל
ד"ר אייל קלנטרוף
ד"ר לאורה קנטי  

תכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים מבוססת על שנתיים רצופות של לימודים עיוניים ופרקטיקום מעשי ואינה ניתנת לפיצול. התכנית בנויה בצורה המאפשרת לסיים את כל החובות האקדמיים במהלך השנתיים, ואנו מעודדים את תלמידינו לסיימם בפרק זמן זה על מנת שיוכלו להתפנות להמשך הכשרתם במסגרת ההתמחות הקלינית ו/או לימודי התואר השלישי.
 
עם סיום כל חובות התכנית מוענק תואר שני (מוסמך) בפסיכולוגיה, הנחוץ, על פי תקנות ההתמחות של מועצת הפסיכולוגים שליד משרד הבריאות, כדי להשלים את ההתמתחות בפסיכולוגיה קלינית ולעבוד כמטפל.
 

תכנית לימודים: המגמה הקלינית

קורסי חובה כלליים - שנה א' (10 נ"ז)

שיטות מחקר מתקדמות

מרצה: ד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51895. נ"ז: 4.

קורס זה הינו הקורס הבסיסי בסטטיסטיקה לתלמידים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. ייסקר הבסיס התיאורטי של הפרוצדורות הסטטיסטיות המרכזיות בהן משתמשים במחקרים בתחום, ובמקביל ייעשה שימוש נרחב ב- Excel וב-SPSS על מנת ליישם פרוצדורות אלה על דוגמאות מגוונות של בסיסי נתונים.

סילבוס

סמינר מחקר

סמינר מחקר בהיקף של 4 נ"ז לכל תלמידי המגמות, לפי אחת מן האפשרויות הבאות: (א) סמינר שנתי/סמסטריאלי בן 4 נ"ז. (ב) שני סמינרי מחקר סמסטריאליים בני 2 נ"ז כל אחד (חלק א' וחלק ב').

האפשרויות לסמינרי המחקר הן: קשיבות וקבלה (סילבוס), פוסט טראומה - אתיולוגיה, מהלך וטיפול (סילבוס), פסיכותרפיה תהליכים ותוצאות: CBT בהפרעת פניקה (סילבוס), תהליכים ותוצאות בטיפול דינמי קצר מועד (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק א' (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק ב' (סילבוס), תפקוד נוירופססיכולוגי בהפרעות התפתחותיות (סילבוס).

סמינר מלווה לעבודת גמר

מרצים: ד"ר הלל אביעזר וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51971. נ"ז: 2.

מטרתו של קורס זה הינה לאפשר למשתתפים לקדם משמעותית את עבודת התיזה שלהם במסגרת התואר השני. 
במהלך הקורס נדון בהיבטים הטכניים והמהותיים של ביצוע מחקר באופן כללי ובאופן פרטני עבור כל אחת מהתזות של משתתפי הקורס. 
נדון בכל אחד משלבי עבודת התיזה – מחיפוש הרעיון והמנחה, ניסוח שאלת המחקר, ניסויים מקדימים, ביצוע שאלת המחקר (הניסויים), ניתוח הנתונים והסקת מסקנות.

סילבוס

עבודה סמינריונית מחקרית למוסמך

קידום כתיבת העבודה הסמינריונית נעשה במסגרת סמינריוני מחקר. תלמידי המגמה יכולים להשתתף במסגרת סמינריוני מחקר הניתנים על ידי מורי המגמה או מורי מגמות אחרות במחלקה. 

הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים נוספים אודות עבודת הגמר בלימוד מוסמך ניתן למצוא כאן

קורסי חובה - שנה א' (29 נ"ז)

סדנה שנה א' - התפתחות הפסיכולוג הקליני, המדע והמטפל הקליני

מרצה: פרופ' אוריה תשבי. מס' הקורס: 51877. נ"ז: 1.

סדנה עוסקת במגוון נושאים עיוניים ומעשיים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, תוך שמלווה את תהליך ההתפתחות המקצועית של תלמידי המגמה כפרטים וכקבוצה לקראת הבשלה וגיבוש זהות מקצועית. בצד היבטים עיוניים עוסקת הסדנה גם בהיבטים מעשיים ביותר של השתלבות התלמידים במקומות ההכשרה המעשית, תוך היכרות הדדית של כלל תלמידי המגמה את המסגרות השונות, אופנויות העבודה, הגישות המקצועיות וההשתייכות העיונית הנקוטות בהן. 

הערה: פעם בחודש.

סילבוס

קולוקוויום למגמה הקלינית - שנה א'

מרכזים: פרופ' אוריה תשבי וד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51961. נ"ז: 2.

כל סמסטר יתמקד בנושא הקשור להתפתחות וולקליניקה - יוזמנו מרצים אורחים וכן מרצים מהסגל אשר יציגו את מחקריהם ויתנהל דיון המקשר בין מחקר לבין קליניקה.

הערה: פעם בחודש.

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה א' וראיון קליני

מרצה: ד"ר לאורה קנטי. מס' הקורס: 51885. נ"ז: 4.

בקורס נעסוק בראיון קליני: שיטות לסקירת הרקע האישי והמשפחתי, סטאטוס מנטאלי, סוגי ראיונות, אתיקה בראיונות, וכתיבת סיכום. כמו כן הקורס יעסוק בשלושה כלים לאבחון פסיכודיאגנוסטי: במבחני בנדר II, ציורים ומבחן אינטליגנציה של וכסלר.

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה ב'

מרצה: ד"ר לאורה קנטי. מס' הקורס: 51886. נ"ז: 4.

בקורס זה נשלים את הלימוד של כלי אבחון בסוללת המבחנים הפסיכולוגיים: נלמד מבחני ט.א.ט ורורשך (ר-פאס)

סילבוס

מחקר בפסיכותרפיה: תהליכים ותוצאות

מרצה: פרופ' יונתן הפרט. מס' הקורס: 51890. נ"ז: 2.

זהו קורס חובה לתלמידי קליניים בהם הם ילמדו על הנושאים התיאורטיים והמעשיים הקשורים למחקר בפסיכותרפיה. הדגש הוא על הערכה אמפירית של תהליכים ותוצאות.

סילבוס

פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית

מרצה: פרופ' יונתן הפרט. מס' הקורס: 51823. נ"ז: 2.

זה הוא קורס מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי עבור סטודנטים קליניים. הוא יספק את הבסיס להבנה מה הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי, מה התיאוריות שבבסיס הן, ומתי ניתן להשתמש בו. בנוסף, טכניקות בסיסיות תילמדנה.

סילבוס

יסודות הפסיכופתולוגיה

מרצה: ד"ר רננה אלרן. מס' הקורס: 51812. נ"ז: 2.

חלק מעבודת הפסיכולוג/ית במרפאה ציבורית/במחלקה פסיכיאטרית/בקליניקה הפרטית יש צורך להכיר את הקשת הרחבה של מה שמכונה "הפרעות נפשיות". כיום, אנשי מקצוע שונים בשדה בריאות הנפש (פסיכולוגים, עו"סיות, פסיכיאטרים) דוברים שפות שונות ועובדים על בסיס פרדיגמות תיאורטיות וקליניות שונות, ואותן יש להכיר (גם אם לא להסכים...). באופן רחב, ניתן לומר שהמודל המרכזי כיום להבנת הפרעות נפשיות הוא מודל משולב הנקרא המודל הביו-פסיכו-סוציאלי. בפועל, ישנה כיום עליונות בולטת למודל הפסיכיאטרי, כפי שהוא מיוצג ב-DSM. בקורס נלמד להכיר גישות שונות לפסיכופתולוגיה – 
• גישה רפואית-ביולוגית המאפיינת את השיח הפסיכיאטרי (אם כי יש לא מעט יוצאים מן הכלל) 
• גישה פסיכולוגית – הכוללת תחתיה מודלים שונים – התפתחותית, קוגנטיבית-התנהגותית, פסיכודינאמית 
• גישה סוציאלית – שמבקשת לבחון את ההקשר החברתי-כלכלי-תרבותי-פוליטי שמהוות את ההקשר לצמיחתן של הפרעות נפשיות שונות. 
• גישה סובייקטיבית – נוסיף לגישות הקיימות גם את המימד האישי, כלומר את הידע שנרכש מתוך ניסיון ומתוך חוויה סובייקטיבית של הפרעות נפשיות 

סילבוס

פסיכופתולוגיה של המבוגר

מרצה: ד"ר אייל קלנטרוף. מס' הקורס: 51723. נ"ז: 2.

הקורס נבנה על היסודות שהונחו בקורס "מבוא לפסיכופתולוגיה" שנערך בסמסטר א'. הקורס יתמקד באבחנות פסיכיאטריות עיקריות (כדוגמת שימוש בחומרים, הפרעות חרדה ומצב רוח, הפרעות אכילה והפרעות פסיכוטיות), תוך הצגת הקריטריונים של ה- DSM-5, וכן הרציונל והעדויות המחקריות שהובילו לשינויי לעומת ה-DSM-IV. מטופלים אשר אובחנו בעבר בפרעה נפשית, וקיבלו טיפול, יחלקו עמנו את חוויתם האישית. דרכם ננסה להבין את מושג ההחלמה ונעשיר את הדיון אודות היתרונות והמגבלות שטומנת בחובה מערכת ה-DSM-5.

דרישות קדם: יסודות הפסיכופתולוגיה

סילבוס

גישות עדכניות קוגניטיביות התנהגותיות

מרצה: ד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51966. נ"ז: 2.

הקורס, המיועד לסטודנטים לתואר מתקדם טיפולי בפסיכולוגיה, יעסוק בגישות קליניות קוגניטיביות-התנהגותיות עדכניות. הקורס יתמקד בעיקר בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של גישת ה- (Acceptance and Commitment Therapy (ACT, ויסקור את שיטת האקטיבציה התנהגותית (Behavioral Activation) לטיפול בדיכאון.

סילבוס

יסודות הפסיכותרפיה - עקרונות מקצועיים

מרצה: פרופ' אוריה תשבי. מס' הקורס: 51794. נ"ז: 2.

הקורס מיועד לרכישת מושגי יסוד בפסיכותרפיה פסיכודינמית. מהו טיפול נפשי, מהו חוזה טיפולי, הערכה בטיפול פסיכודינמי והמשגת מקרה, התערבויות אופיניות,ברית טיפולית התנגדות, העברה העברה-נגדית, מנגנוני שינוי בטיפול, סיום בטיפול. 

סילבוס

רעיונות מהותיים בתאוריה הפסיכואנליטית

מרצה: ד"ר צבי כרמלי. מס' הקורס: 51689. נ"ז: 2. 

הקורס יעסוק בחשיפת ואיתור הרעיונות המהותיים הגלומים במודלים ובכתבים של תיאורטיקנים פסיכואנליטיים מרכזיים (פרויד, מאהלר, קליין, ויניקוט וקוהוט). במהלך הקורס יידון הקשר האינהרנטי בין הרעיונות המהותיים לבין העבודה הטיפולית, תוך התייחסות לדוגמאות קליניות. 

סילבוס

התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (מיני פרקטיקום)

רכזים: ד"ר אילן ולד וגב' נורית רביד. מס' הקורס: 51839. נ"ז: 2.

הדרכה קבוצתית על פסיכותרפיה במקומות הפרקטיקום.

סילבוס

קורסי חובה - שנה ב' (17 נ"ז)

סדנה שנה ב' - התפתחות הפסיכולוג הקליני, המדע והמטפל הקליני

מרצה: פרופ' אוריה תשבי. מס' הקורס: 51820. נ"ז: 1.

הסדנה עוסקת במגוון נושאים עיוניים ומעשיים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, תוך שמלווה את תהליך ההתפתחות המקצועית של תלמידיהמגמה כפרטים וכקבוצה לקראת הבשלה וגיבוש זהות מקצועית. בצד היבטים עיוניים עוסקת הסדנה גם בהיבטים מעשיים ביותר של השתלבות התלמידים במקומות ההכשרה המעשית, תוך היכרות הדדית שלכלל תלמידי המגמה את המסגרות השונות, אופנויות העבודה, הגישות המקצועיות וההשתייכות העיוניות הנקוטות בהן. 

הערה: פעם בחודש.

סילבוס

קולוקוויום למגמה הקלינית - שנה ב'

רכזים: פרופ' אוריה תשבי וד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51963. נ"ז: 2.

מרצים מסגל המחלקה ומאוניברסיטאות אחרות. הרצאות הקשורות במחקר, קליניקה והשילוב ביניהם. 

הערה: פעם בחודש.

סילבוס

פסיכותרפיה למתקדמים (פסיכודינמית)

מרצה: פרופ' איתן בכר. מס' הקורס: 51825. נ"ז: 2.

קורס זה וקורס 51823 יוצרים יחד מערכת אחת של פסיכותרפיה למתקדמים על שני ענפיה המרכזיים: התנהגותי קוגניטיבי ופסיכו דינאמי. בשני הקורסים ייסקרו מאמרים מרכזיים בשתי גישות אלה, וילוו טיפולים שיציגו התלמידים ממקומות ההשתלמות שלהם.

סילבוס

אתיקה מקצועית

מרצה: פרופ' נורית ירמיה. מס' הקורס: 51795. נ"ז: 2.

הקורס עוסק בהיבטים האתיים-המקצועיים של הפסיכולוג במודל החוקר הקליני. בראשית הקורס נעסוק בהגדרות שונות של אתיקה ואתיקה מקצועית, ביחסים שבין אתיקה מקצועית וחוק, נתוודע לקוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל ולחוקים הקשורים בעבודה המקצועית ובהסדרת המקצוע. באמצעות קריאה ודיונים בכיתה נפתח רגישות וחשיבה אתית בעשייה הטיפולית והאבחונית. נתייחס לסוגיות ייחודיות לפסיכולוגים קליניים העוסקים במחקר ובעבודה קלינית,כגון היבטים אתיים במחקר, יצירת החוזה טיפולי ותפקידיו, הסכמה מדעת לטיפול ולאבחון, שמירת הגבולות, שמירה על סודיות וחיסיון, יחסים כפולים, ניגודי אינטרסים, יחסים קולגיאליים, אתיקה של אבחון וחווי דעה משפטית, סוגיות אתיות בטיפול בילדים ובמתבגרים, אתיקה במחקר פסיכולוגי.

דרישות קדם: יסודות הפסיכותרפיה עקרונות מקצועיים

סילבוס

פסיכודיאגנוסטיקה למתקדמים

מרצה: ד"ר לאורה קנטי. מס' הקורס: 51829. נ"ז: 4.

אינטגרציה בין כלי האבחון השונים ע"מ להגיע לאבחנה ואבחנה מבדלת. הכרה ראשונית עם מבחן MMPI-2, ועם ראיון המובנהSCID וכלים נוספים המשמשים לעריכת ראיונות מובנים ומובנים למחיצה. אבחון של הפרעות קשב וריכוז.

דרישות קדם: פסיכודיאגנוסיטקה א' ופסיכודיאגנוסטיקה ב'

סילבוס

התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (פרקטיקום)

רכזת: פרופ' אוריה תשבי. מס' הקורס: 51826. נ"ז: 4.

החלק המעשי של תוכנית המגמה מבוסס על פרקטיקום קליני אינטנסיבי. האתרים שנבחרו לפרקטיקום נמנים עם מיטב המרפאות ובתי החולים העוסקים בבריאות הנפש בירושלים. ניתן לעשות את הפרקטיקום רק במסגרות בירושלים שנבחרו לשם כך על ידי המגמה. בשנה הראשונה ישהו התלמידים כ- 10 ש"ש במסגרת הקלינית ובשנה השנייה כ- 20 ש"ש באותה המסגרת. הרציפות נועדה לאפשר חוויות לימודיות וטיפוליות מתמשכות, ולצמצם קשיי הסתגלות הקשורים במעברים תכופים. המורים והמדריכים במגמה, בתיאום ויחד עם המדריכים באתרי הפרקטיקום, מדגישים את תהליכי ההתפתחות, הצמיחה, הלמידה האישית והחווייתית שעוברים התלמידים, כל אחד בקצב האישי שלו וכקבוצה.

סילבוס

קורסי אבחון וטיפול - שנים א'-ב' (חובת בחירה - 6 נ"ז)

הפרעת קשב: היבטים תאורטיים וקליניים

מרצה: ד"ר יהודה פולק. מס' הקורס: 34916. נ"ז: 2.

הקורס יידון במאפיינים הקליניים והתיאורטיים של הפרעת קשב.

סילבוס

 

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי

מרצה: פרופ' איתן בכר. מס' הקורס: 51540. נ"ז: 2.

במהלך הקורס תסקר התפתחותה של הפסיכולוגיה של העצמי מתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לה. תלמד העמדה הטיפולית המיוחדת של המטפל ואופן ההקשבה הייחודיים לגישה זו.

דרישות קדם: אישיות ופסיכולוגיה אבנורמלית.

סילבוס

יישום גישות טיפוליות שונות בפסיכותרפיה שיקומית

מרצה: ד"ר תמי פילובסקי-פלג. מס' הקורס: 51869. נ"ז: 2.

בקורס יידון היישום של גישות טיפוליות שונות במסגרת פסיכותרפיה שיקומית דרך ניתוח של תיאוריות ומקרים טיפוליים. יושם דגש על הבנה משולבת של תהליכים קוגניטיביים ודינמיים המתקיימים בטיפולים מסוג זה. 

סילבוס

גורמי חוסן וסיכון בהתפתחות תסמונת פוסט-טראומטית

מרצה: ד"ר אילן ולד. מס' הקורס: 51991. נ"ז: 2.

בקורס אסקור את השינויים בהמשגת התסמונת הפוסט טראומטית לאורך ההיסטוריה, אציג את ההגדרות העכשוויות כמו גם את הגישות התיאורטיות המסייעות להבנת התפתחות התסמונת. אנסה לעמוד על ההבדלים בפנומנולוגיה ובגורמי הסיכון להתפתחות התסמונת בהתאם לטראומה אליה נחשף הפרט . תוצגנה שיטות טיפול מבוססות מחקר, יעילותן ומידת התאמתן הדיפרנציאלית לנסיבות התפתחות התסמונת.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הבנה חברתית

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51446. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים המעורבים בהבנה ועיבוד של מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, וכן בתשתית המוחית של תהליכים אלו. כמו כן, יידונו דרכים עיקריות להערכה וטיפול בקשיים בקוגניציה חברתית.

סילבוס

מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים של הזדקנות המוח

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51445. נ"ז: 2.

קורס יעסוק במאפיינים הקוגניטיביים וההתנהגותיים ובנוירופסיכולוגיה של הזדקנות נורמלית של המוח לעומת הזדקנות פתולוגית של המוח כתוצאה ממחלות נוירו-דגנרטיביות. יידונו דרכי אבחון והתערבות תוך שימוש בדוגמאות קליניות.

סילבוס

הטיפול הטוב דיו: ווניקוט, באולבי וממשיכיהם

מרצה: פרופ' נורית ירמיה. מס' הקורס: 51947. נ"ז: 2.

בקורס נלמד כתבים נבחרים של באולבי ווניקוט וממשיכיהם בהקשר של הורות ופסיכותרפיה "טובים דיים".

הערה: מיועד לתלמידי שנה ב'; הקורס מתקיים פעם בשבועיים.

סילבוס

מבוא לטיפול משפחתי והדרכת הורים

מרצה: ד"ר אייל אליאש. מס' הקורס: 51937. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בהיסטוריה של הטיפול בילדים והורים,טיפול משפחתי וטיפול בהורות . במהלך הקורס נתוודע לגישות טיפוליות עיקריות תוך הדגמה של טיפול בבעיות שכיחות המביאות הורים לפנות לטיפול. 

הערה: מיועד לתלמידי שנה ב'

סילבוס

הפרעות אכילה

מרצה: ד"ר רחל בכנר. מס' הקורס: 51409. נ"ז: 2.

בקורס יוצגו הפתולוגיה, האטיולוגיה, אבחנות, הערכה, תיאוריה, טיפול ומניעה של הפרעות אכילה, כולל אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, והפרעת אכילה בולמוסית. סטודנטים יוזמנו להתבונן על הקשר שלהם עם גופם, הרגלי האכילה שלהם, ויחסם להפרעות אכילה והשלכותיה על סטודנטים אחרים, חברים, וקרובי משפחה. בקורס יוצגו גישות טיפוליות שונות בהפרעות אכילה; טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, אכילה קשובה (mindful eating), טיפול נרטיבי, וגישות פסיכודינמיות. נדון גם בנושאים כמו הפרעות קו-מורבידיות, הקשר בין הפרעות אכילה לטראומה, סטיגמה, אוכלוסיות בסיכון, דילמות אתיות, רצף (או דיכוטומיה?) בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה, טיפול קבוצתי להפרעות אכילה, רמות טיפול, ואתגרים ייחודים שמציגים מטופלים עם הפרעות אכילה למטפליהם. כמו כן, נדון בהשפעת התרבות והמדיה על דימוי גוף והפרעות אכילה (כולל קולנוע) ובתכניות למניעה.

סילבוס

עבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים אודות עבודת הגמר ניתן למצוא כאן

תכנית הלימודים המחייבת היא זו המופיעה בשנתון שבו החל התלמיד את הלימודים, והיא נתונה לשינויים במהלך התואר, עליהם תודיע האוניברסיטה אם יתרחשו. 

בוגרי המגמה הקלינית בירושלים

א. רוכשים ניסיון קליני רב וזאת בזכות העובדה שזו היא המגמה היחידה בה הפרקטיקום נמשך ברציפות במשך שנתיים ובאותה מסגרת קלינית
 
ב. ניתנת להם הזדמנות לסיום מהיר יחסית של כתיבת עבודת הגמר-תזה. שכן אפשרויות כתיבת התזה הינן מגוונות במחלקה המאופיינת גם בהצטיינות מחקרית.
 

לימודי דוקטורט

תלמידים שיעמדו בקריטריונים של כישורים והישגים יוכלו להתחיל במסלול "דוקטורט ישיר" כבר במהלך השנתיים של לימודי המוסמך. לפרטים נוספים על דוקטורט במחלקה.
 

קבלה למגמה

ראו פרטים לגבי קבלה למוסמך.