סדרי הרשמה

הידעת?

מפגש מועמדים לתואר מוסמך לשנת הלימודים תשע"ט יתקיים ביום שני 7.1.2019 באולם 2102 בניין מנהל עסקים בקמפוס הר הצופים. לחצי כאן להזמנה לאירוע.

תהליך הקבלה לתואר מוסמך בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית כולל ארבעה שלבים:

שלב א' - הרשמה

על כל המועמדים להירשם ישירות גם במנהל תלמידים וגם במחלקה לפסיכולוגיה, על פי ההנחיות הבאות.

ההרשמה לתואר מוסמך תחל בתאריך 20.1.2019 ותסתיים בתאריך 20.02.2019.

 

הרשמה למגמה אישית בפסיכולוגיה מחקרית (סמל מגמה 814) תסתיים בתאריך 30.6.2019.

 

לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את הליך ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.


א. הרשמה במשרד לקבלת תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאן). נא להירשם למגמה אחת בלבד מהמגמות הבאות. לתשומת ליבכם, אין אפשרות למעבר בין המגמות לפני סיום חובות השמיעה במגמה אליה התקבל התלמיד. סמל המגמה מצוין להלן:

 

 • המגמה הקלינית (סמל מגמה - 306)
 • מגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית (סמל מגמה - 367) 
 • תכנית אישית בפסיכולוגיה מחקרית - חדש! (סמל מגמה - 814)
 • ההמגמה לפסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד (סמל מגמה - 239) בשיתוף עם בית הספר לחינוך. לפרטים על סדרי ההרשמה למגמה לפסיכולוגיה חינוכית -קלינית של הילד בבית הספר לחינוך נא לפנות לגב' יעל חי אברהם בדוא"ל yaela@savion.huji.ac.il. הסבר על הליך ההרשמה ניתן למצוא כאן.

 

בהרשמה במחלקה לפסיכולוגיה מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת ייעודית שתהיה זמינה במשך תקופת ההרשמה (20.1.2019 - 20.2.2019).  

ההרשמה למגמה אישית בפסיכולוגיה מחקרית תסתיים בתאריך 30.6.19 .

יש תחילה ליצור חשבון במערכת ההרשמה המקוונת ליצירת חשבון לחץ כאןלאחר יצירת החשבון, המועמדים יתבקשו להעלות את המסמכים הבאים למערכת.

 

 

 1. תמונת דרכון / תעודת זהות (אין להעלות תמונות גדולות למערכת)
 2. אישור הרשמה במשרד לקבלת תלמידים (כמפורט בשלב א' לעיל).
 3. אישור זכאות לתואר חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה (הדרישה מתייחסת למסיימי תואר ראשון).
 4. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בפסיכולוגיה בלבד (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 10.03.2019).
 5. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בתואר (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 10.03.2019).
  • נדרש פטור קביל באנגלית. יש לוודא כי אישור על פטור זה מופיע בגיליון הציונים.
 6. קורות חיים מקצועיים קורות החיים מוגשים על פי טופס מיוחד שניתן למצוא כאן ובמערכת המקוונת.
 7. הצהרת כוונות –
  • הצהרת כוונות למועמדים למגמה הקלינית ולמגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית - בכתיבת הצהרת הכוונות יש לתאר את המניעים המקצועיים והאישיים שהביאו את המועמד לבחור ללמוד במגמה אליה הוא מבקש להתקבל, ומהם היעדים המקצועיים שלו. אנו מייחסים חשיבות רבה לתיאור התנסות מקצועית או התנסות הקרובה לעולם התוכן הנלמד במגמה. כמו כן, אם אלמנטים בהתפתחותו האישית של המועמד רלוונטיים לבחירתו המקצועית, ניתן לציין אלמנטים אלה תוך הסבר כיצד הם מתקשרים לבחירתו המקצועית. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא: עד 500 מילים, עד 2 עמודים בגודל A4 מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צידי הדף.
  • הצהרת כוונות למועמדים לתכנית אישית בפסיכולוגיה מחקרית - על המועמד לנסח שאלה מחקרית המעניינת אותו (או שאלות מחקריות המעניינות אותו), תוך סקירה קצרה של הספרות הרלבנטית ועמידה על החשיבות התיאורטית והפרגמטית (אם יש) של המחקר. אפשר בהחלט להצהיר גם על כיוון מחקר ומשפחה של שאלות מעניינות. על הצהרת הכוונות להיות מנוסחת באופן מדעי, כולל ציון רשימת המקורות. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא :שלושה עמודים לכל היותר, רווח כפול, גודל אות 12, שוליים רגילים, רשימת המקורות תוגש בעמוד נפרד.
 8.  אישור ציון בחינת מתא"ם (מועמדים לתכנית אישית בפסיכולוגיה מחקרית אינם נדרשים לציון מתא"ם).
 9. מכתבי המלצה - יש להגיש מכתב המלצה אקדמי אחד אותו יש לבקש אך ורק מאיש סגל באוניברסיטה או במכללה שהדריך עבודה סמינריונית, סמינר או עבודה אישית במעבדה או על סמך הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי כגון במכון מחקר (למועמדים לתכנית האישית בפסיכולוגיה מחקרית – יש להגיש לפחות מכתב המלצה אקדמי אחד). בנוסף, במגמות הקלינית והנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית, חובה להגיש מכתב המלצה על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. את ההמלצות יש לשלוח לפי הפורמט שניתן להורדה במערכת המקוונת או כאן.
  • תינתן עדיפות בקבלה למועמד המקבל מכתב המלצה של חבר/ת סגל המחלקה שבו יש התחייבות של חבר/ת הסגל להנחות את המועמד/ת לקראת עבודת הגמר למוסמך.
 10. דוגמת כתיבה (דרישה המיועדת אך ורק למועמדים לתכנית האישית בפסיכולוגיה מחקרית) – יש להגיש דוגמת כתיבה (רצוי באנגלית). אפשר להגיש עבודה סמינריונית מחקרית באם היתה כזו או דוח מעבדה שהוגש במסגרת עבודה במעבדה.

 

הערה חשובה: מועמדים אשר יש בכוונתם להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה ובנוסף להירשם לתכנית הדוקטורט למצטיינים ולמצטיינות בפסיכולוגיה – עליהם לבצע הרשמה לכל אחת מהתכניות בנפרד.

 

 

תהליך ההרשמה לתלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בחו"ל

 מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607. 

 

http://info.huji.ac.il/en-overseas

 

לפרטים ניתן לפנות בדוא"ל admission@savion.huji.ac.il

מועמדים מחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) לבין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). בחינת GRE (התקפה לחמש שנים, בהתאם למדיניות המכון האמריקאי לבחינות ETS) תכלול את פרקי ה general-וה subject-(נדרש תשלום דמי רישום לבחינה). יש לדאוג לכך שתוצאות הבחינה יגיעו עד סוף חודש מרץ.

למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר. 
לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. 

 

שלב ב' - ראיונות

ראיונות יתקיימו במחלקה במהלך החודשים מאי - יוני, והנוכחות בהם היא חובה.

המועמדים למגמה הקלינית - הזימונים לראיונות הקבלה נעשים לפי מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפיכך לא כל המועמדים יוזמנו לראיונות.

למועמדים שיזומנו, יתקיימו שני ראיונות כמפורט להלן:

 1. ראיון במישור הקליני.
 2. ראיון במישור הקליני-מחקרי - במישור הקליני תשאלנה שאלות לגבי הרקע האישי והמקצועי, מוטיבציות, ציפיות ועוד. חלק זה נועד לצורך התרשמות מהתאמתו של המועמד ללימודים ועבודה במקצוע טיפולי מורכב.  בחלק המחקרי של הראיון תשאלנה מספר שאלות לגבי תוכניותיך לעתיד וכן נבקשך להציג בע"פ עבודה שנכתבה במסגרת לימודי הבוגר. רצוי להציג פרויקט מחקרי, למשל עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה או עבודה עיונית שהכנת במסגרת קורס בפסיכולוגיה. הצגת העבודה אמורה לכלול תאור קצר של השאלה התיאורטית או המחקרית, שיטות או גישות שננקטו במטרה לענות על שאלת המחקר, וכן ממצאים ומסקנות. הצגת העבודה תוגבל ל-10 דקות ובהמשכה תתנהל שיחה קצרה בין המועמד/ת למורה. במסגרת זאת נשמח גם לענות על שאלות שיש לך לגבי מבנה הלימודים.

המועמדים למגמה הנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית – הזימונים לראיונות הקבלה נעשים לפי מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפיכך לא כל המועמדים יוזמנו לראיונות.

למועמדים שיזומנו, יתקיים ראיון אחד כמפורט להלן:

ראיון במישור הקליני ובמישור המחקרי. במישור הקליני תשאלנה שאלות לגבי הרקע האישי, חוויות חיים משמעותיות, יחסים בין אישיים, מוטיבציות וציפיות. חלק זה נועד להתרשמות מאישיותו של המועמד והתאמתו ללימודים ועבודה במקצוע טיפולי מורכב. בחלק המחקרי של הפגישה נבקשך להציג בע"פ במשך עד 10 דקות עבודה שנכתבה במסגרת לימודי הבוגר. רצוי להציג פרויקט מחקרי, למשל עבודה סמינריונית, או עבודה עיונית שהכנת במסגרת קורס. הצגת העבודה אמורה לכלול תאור קצר של השאלה התיאורטית או המחקרית, שיטות או גישות שננקטו במטרה לענות על שאלת המחקר, וכן ממצאים ומסקנות. לאחר ההצגה ננהל דיון קצר על נושא ההצגה. במסגרת הפגישה  נשמח גם לענות על שאלות שיש לך לגבי מבנה הלימודים.

שלג ג' - דירוג העדפות

לאחר תום תקופת הראיונות, המועמדים נדרשים לדרג את העדפותיהם מבין המוסדות שזימנו אותם לראיונות.
דירוג העדפות מגמות המוסמך השונות מתבצע באמצעות מערכת שיבוץ ממוחשבת. לכניסה למערכת לחצו כאן (הסבר על המערכת ניתן למצוא כאן).

שלב ד' - קבלה/דחייה

ההודעות הסופיות לגבי קבלה או דחייה תישלחנה בדואר אלקטרוני על ידי המזכירות למועמדים.

 

לפרטים על סדרי ההרשמה ניתן לשלוח דוא"ל לגב' סיון בכר.