לימודי הכנה למוסמך (השלמות)

על מנת להתקבל לאחת המגמות היישומיות לתואר מוסמך בפסיכולוגיה ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה, יש לסיים תחילה לימודי הכנה. לימודי ההכנה נדרשים גם מבוגרי החוג לחינוך המעוניינים להירשם ללימודי מוסמך במגמה החינוכית-קלינית של הילד. לימודי ההכנה כוללים את כל קורסי החובה והיסוד של המחלקה לפסיכולוגיה והם נמשכים שנתיים כמפורט בשנתון
על מנת להתקבל ללימודי הכנה, יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים.
 
שימו לב: כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של 90 לפחות בלימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של 85 לפחות במדעים הניסויים.
בנוסף עליהם לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
1) ציון פסיכומטרי רב תחומי/כמותי של 700 לפחות.
2) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75.
 
בנוסף, הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
 
לאחר הגעת הודעת קבלה מהמשרד לקבלת תלמידים, נקבעת לתלמיד תוכנית לימודי הכנה בתאום עם היועצת לתלמידי בוגר. התלמיד יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי חובה ומקורסי יסוד ובתנאי שלמד אותם במסגרת מחלקה לפסיכולוגיה.

יש להפנות בקשה להכרה בקורסים אל ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה, בצרוף גליון ציונים וסילבוסים של כל הקורסים בהם נדרש פטור/זיכוי. טופס בקשה להכרה בקורסים נמצא באתר הפקולטה למדעי החברה בקישור זה. את הבקשה יש להפנות באמצעות רינת רובינשטיין במזכירות הפקולטה למדעי החברה rinatr@savion.huji.ac.il טלפון 02-5883419. על התלמיד להציג גיליון ציונים רשמי וסילבוס מפורט של כל קורס ממנו הוא מבקש להיות פטור. היועצת תבדוק את האפשרות למתן פטור בעת קביעת תוכנית הלימודים. 

על מנת להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, על התלמיד להציג ציון ממוצע של 87 לפחות בלימודי ההכנה בפסיכולוגיה, וציון תואר בוגר בציון ממוצע של 85 לפחות במדעים העיוניים, או של 80 לפחות במדעים הניסויים. פרט לכך, על התלמיד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר בפסיכולוגיה (כולל היבחנות במתא"ם).

תכנית הלימודים במסלול ההשלמות מפורטת במסמך בתחתית העמוד.

 
מספר המקומות בתוכנית ההשלמות מוגבל.