תוכנית מוסמך למגזר הערבי

 

אודות התכנית

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים קליניים במגזר הערבי, המגמה לפסיכולוגיה קלינית פותחת מסלול הכשרה לסטודנטים לתואר השני בני המגזר הערבי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן סיוע בתחומים אקדמיים ובהכשרה.
ההרשמה ללימודים במגמה תתקיים ביחד עם ההרשמה הרגילה. בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל. 

 

מסלולי ההכשרה ייפתחו במסגרת שלוש מגמות:

(א) המגמה לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר (סמל מגמה - 306)

(ב) המגמה לפסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד (סמל מגמה - 239)

(ג) המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית (סמל מגמה - 367)

התלמידים שיתקבלו ללימודי מוסמך אלו ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות לתואר מוסמך, תוך מתן סיוע אקדמי (בפרט שיעורים בנושאים מיוחדים לחברה הערבית) וסיוע כלכלי התואם את צורכי התלמידים בתכנית. בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל.

 

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

- ציון בוגר כללי של 80 לפחות

- הצגת אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית.

- ציון במבחן המתא"ם מ 80 ומעלה

- הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד.

ההרשמה לתואר מוסמך תחל בתאריך 20.1.2019 ותסתיים בתאריך 20.02.2019.

 

על כל המועמדים להירשם ישירות גם במנהל תלמידים וגם במחלקה לפסיכולוגיה, על פי ההנחיות הבאות.

לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את הליך ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

א. הרשמה במשרד לקבלת תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאן). 

ב. הרשמה במחלקה לפסיכולוגיה מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת ייעודית שתהיה זמינה במשך תקופת ההרשמה (21.1.2018 - 18.2.2018). יש תחילה ליצור חשבון במערכת ההרשמה המקוונת. ליצירת חשבון לחץ כאן. לאחר יצירת החשבון, המועמדים יתבקשו להעלות את המסמכים הבאים למערכת.

 1. תמונת דרכון / תעודת זהות (אין להעלות תמונות גדולות למערכת)
 2. אישור הרשמה במשרד לקבלת תלמידים (כמפורט בשלב א' לעיל).
 3. אישור זכאות לתואר חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה (הדרישה מתייחסת למסיימי תואר ראשון).
 4. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בפסיכולוגיה בלבד בציון 80 לפחות (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 11.03.2018).
 5. גיליון ציונים כולל ממוצע ציונים בתואר בציון 80 לפחות (סופי/זמני), חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה. מועמדים שלא סיימו בעת ההרשמה את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו גיליון ציונים זמני כולל ממוצע ציונים (גיליון ציונים מעודכן ניתן להגיש עד 11.03.2018).
  • נדרש פטור קביל באנגלית. יש לוודא כי אישור על פטור זה מופיע בגיליון הציונים.
 6. קורות חיים מקצועיים קורות החיים מוגשים על פי טופס מיוחד שניתן למצוא כאן או במערכת המקוונת.
 7. הצהרת כוונות – בכתיבת הצהרת הכוונות יש לתאר את המניעים המקצועיים והאישיים שהביאו את המועמד לבחור ללמוד במגמה אליה הוא מבקש להתקבל, ומהם היעדים המקצועיים שלו. אנו מייחסים חשיבות רבה לתיאור התנסות מקצועית או התנסות הקרובה לעולם התוכן הנלמד במגמה. כמו כן, אם אלמנטים בהתפתחותו האישית של המועמד רלוונטיים לבחירתו המקצועית, ניתן לציין אלמנטים אלה תוך הסבר כיצד הם מתקשרים לבחירתו המקצועית. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא: עד 500 מילים, עד 2 עמודים בגודל A4 מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צידי הדף.
 8.  אישור ציון בחינת מתא"ם.
 9. מכתבי המלצה - יש להגיש שני מכתבי המלצה:
  • מכתב המלצה אקדמי אחד אותו יש לבקש אך ורק מאיש סגל באוניברסיטה או במכללה שהדריך עבודה סמינריונית, סמינר או עבודה אישית במעבדה או על סמך הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי כגון במכון מחקר
  • בנוסף, חובה להגיש מכתב המלצה על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. את ההמלצות יש לשלוח לפי הפורמט שניתן להורדה במערכת המקוונת או כאן.

גראיונות קבלה - לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יערכו במהלך חודשים מאי -יוני והנוכחות בהם היא חובה. הזימונים לראיונות הקבלה נעשים על פי החלטת ועדת הקבלה ולפיכך לא כל המועמדים יוזמנו לראיונות.
 

דדירוג העדפות במערכת השיבוץ הממוחשבת - המועמדים נדרשים לדרג את העדפותיהם מבין המוסדות שאליהם נרשמו באמצעות מערכת שיבוץ ממוחשבת. לכניסה למערכת לחצו כאן (הסבר על המערכת ניתן למצוא   כאן).
 

ההודעות קבלה או דחייה - מזכירות המחלקה תשלח את ההודעות הסופיות לגבי קבלה או דחייה אל המועמדים בדואר אלקטרוני. לוח זמנים למשלוח הודעות נקבע באופן אחיד לכל האוניברסיטאות.  
 


החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך

 

לקבלת פרטים נוספים לגבי הליך ההרשמה ותנאי הקבלה, ניתן לפנות לגב' סיון בכר בדוא"ל sivanbach@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5883412.