עבודת המוסמך

עבודת הגמר למוסמך, הנעשית בהדרכת מנחה, היא חלק מרכזי של תכנית המוסמך בכל המגמות. העבודות הנכתבות במחלקה הן מגוונות מאוד מבחינת הנושאים ושיטות המחקר. בפרט, כל תלמיד יכול לבחור את הנושא המעניין אותו, וכן לבחור האם לערוך עבודת מחקר אמפירית כמותנית, עבודת מחקר תיאורטית, עבודת מחקר אמפירית- איכותנית, או עבודת מחקר המבוססת על תיאור מקרה.

במסגרת שנת הלימודים הראשונה שלהם, ישתתפו כל תלמידי המוסמך בקורס החובה "הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך". כל תלמיד ישתתף בקורס זה במסגרת המגמה שלו. מדובר בסמינר שנתי הכולל מפגשים אחת לשבועיים, ומטרתו ללוות את עבודות גמר. בנוסף, על תלמידי השנה הראשונה לקחת סמינר מחקר שבו ייחשפו למחקר פעיל, ויוכלו לקבל רעיונות וכיוונים למחקר .

על מנת לאפשר לתלמידים לסיים את עבודת הגמר בלוח הזמנים הנדרש, מצוות איש סגל בכיר לכל תלמיד מוסמך חדש, עם תחילת שנת הלימודים הראשונה שלו. איש הסגל משמש כיועץ, מכוון את התלמיד ומסייע בבחירת מדריך ונושא לתזה.

 

על כל תלמיד למצוא מדריך לעבודה, לתכנן עם המדריך את עבודת הגמר, ולהגיש הצעה כתובה של מטרת העבודה.

לאחר אישור ההצעה על התלמיד לבצע את המחקר ולהגיש עבודה ובה תיאור המחקר.

מדיניות המחלקה היא שעל כל תלמיד לסיים את עבודת הגמר בלוח זמנים סביר.

בפרט, על התלמידים לעמוד בלוח הזמנים הבא:

  1. תלמידים חייבים במציאת מנחה עד לפסח של שנת הלימודים הראשונה במוסמך.
  2. תלמידים חייבים בהגשת הצעה לעבודת גמר עד לתחילת השנה השניה ללימודי המוסמך.
  3. על ההצעה להיות מאושרת עד סוף הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה.
  4. על עבודת הגמר להיות מוגשת עד סוף דצמבר של השנה השלישית.

תלמידים שלא יעמדו בדרישה של הגשת הצעה בתחילת שנת הלימודים השנייה לא יוכלו להתחיל את שנת הלימודים השנייה.

למרות השונות הגדולה באופי עבודות המחקר האפשרויות במחלקה, הזמן הסביר להשקעה של תלמיד לאורך כל שלבי התזה (כולל כתיבת ההצעה) הוא כיומיים עבודה בשבוע במשך שנה עד שנתיים.

 

הצעת הגשת התזה הגשת הצעת התזה

 

להורדת מסמך מפורט ובו כל הכללים וההנחיות להגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך, ולהגשת עבודת הגמר עצמה, לחצו כאן.

להנחיות ועדת האתיקה, לחצו כאן.

להורדת טופס הגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך, לחצו כאן.

להורדת טופס עבור המדריך להצעה לעבודת גמר למוסמך, לחצו כאן.

להורדת עמוד שער לדוגמא לעבודת מוסמך, לחצו כאן.