תנאי קבלה

מספר המקומות בתכניות המוסמך בפסיכולוגיה מוגבל, והקבלה מוכתבת על ידי יכולת הקליטה של המגמות השונות. לכן, המחלקה מחייבת את הפונים לעמוד בתנאי קדם מסויימים, וכן ממיינת את העומדים בתנאי הקדם לפי הקריטריונים לקבלה.

תנאי קבלה

 

תנאי קבלה

כדי להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, ולהיות מועמד לקבלה, יש לעמוד במספר תנאי קדם.

להלן תנאי הקדם החייבים להתקיים עבור כל מועמד למגמה הקלינית ולמגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית בתואר מוסמך בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית:

 • ממוצע ציון בוגר בפסיכולוגיה של 87 לפחות
 • ממוצע ציון בוגר כללי של 85 לפחות
 • היבחנות בבחינת המיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה: המתא"ם במגמה הקלינית נדרש ציון מתא"ם של 120 לפחות. במגמה נוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית נדרש ציון מתא"ם של 115 לפחות. מועמדים מחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) לבין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). לתשומת ליבכם, ציון המתא"ם תקף לחמש שנים בלבד.
 • הצגת אישור על פטור קביל באנגלית לפי דרישות האוניברסיטה העברית
 • הצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות
 • הצגת ציונים בכל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר. כולל ציונים בקורסים "פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר" ו"שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי".
 • סטודנטים ממסלול ההשלמות למוסמך נדרשים למינימום 33 נ"ז בעת הגשת המועמדות. ניתן להגיש מועמדות לפני הגשת קורס פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר, תוך הצגת תכנית לימודים המוכיחה רישום לקורס.
 • תנאי קבלה למגזר הערבי

 • תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

 • ציון בוגר כללי של 80 לפחות

 • ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה
 • המועמדים יוכלו להירשם לשלוש מגמות על פי סדר עדיפויות. מועמדים המתכוונים להירשם לתוכנית מוסמך לחברה הערבית במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד, נדרשים לבצע רישום באתר האוניברסיטה וכן להעלות מסמכים לאתר של בית הספר לחינוך (מגמה 239). לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה מריאנה גורביץ' ודנה קצוטי בדוא"ל: hug_239@savion.huji.ac.il.

 • תנאי קבלה למגזר החרדי

 • בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ (כלומר, מוסד המוכר ע"י משרד החינוך כמוסד חרדי), ושלמדו אך ורק במסגרת חרדית.
 • תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

 • ציון בוגר כללי של 80 לפחות

 • ציון במבחן המתא"ם מ-85 ומעלה
 • המועמדים יוכלו להירשם לשלוש מגמות על פי סדר עדיפויות. מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית מוסמך למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד, נדרשים לבצע רישום באתר האוניברסיטה (סמל חוג 239) וכן להעלות מסמכים לאתר של בית הספר לחינוך. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"ל: psy.haredim@mail.huji.ac.il 

תנאי קבלה לתכנית מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית

כדי להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה בתכנית מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית, יש לעמוד בתנאי הקדם הבאים:

 • ציון סופי גבוה בתואר בוגר בפסיכולוגיה 
 • ציון סופי גבוה בתואר הבוגר
 • מציאת מנחה לתיזה
 • הצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות
 • הצגת ציונים בכל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר. כולל ציונים בקורסים "פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר" ו"שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי".

קריטריונים לקבלה

לאחר עמידה בתנאי הסף, הקבלה לכל אחת מהמגמות בתואר מוסמך מבוססת על הקריטריונים הבאים:

 • מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם (המועמדים לתכנית מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית אינם נדרשים לציון מתא"ם)
 • ציוני התואר הראשון
 • המלצות
 • קורות חיים
 • הצהרת כוונות
 • דוגמת כתיבה (דרישה המיועדת אך ורק למועמדים לתכנית מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית)
 • ראיון קבלה


החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

פרטים לגבי בחינת הקבלה למוסמך בפסיכולוגיה - המתא"ם

מבחן המתא"ם הוא מבחן קבלה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה. ההרשמה לכל המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית מותנה בהיבחנות במתא"ם. המבחן כולל פרק ובו שאלות של ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה, ופרק נוסף העוסק בהבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה. מבחן המתא"ם נערך אחת לשנה, בחודשים ספטמבר או אוקטובר, על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לידיעתכם – ציון המתא"ם תקף לחמש שנים בלבד. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. שימו לב כי אם ברצונכם להמשיך לתואר שני מיד אחרי התואר הראשון, תצטרכו לגשת למבחן בין שנה ב' לג'. יש בכך יתרונות וחסרונות. יש סטודנטים המעדיפים את האפשרות להמשיך מיד ללימודים מתקדמים וכן את האפשרות לגשת שוב בסוף שנה ג' (אם לא קיבלו ציון גבוה מספיק בפעם הראשונה). עם זאת, סטודנטים אחרים מעדיפים לקחת שנת חופש בין שנה ב' וג'. ההחלטה תעשה, כמובן, לפי העדפתכם האישית. פרטים נוספים לגבי המבחן ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, או בטלפון 02-6759555 במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תינתן עדיפות בקבלה למועמד המקבל מכתב המלצה של איש סגל המחלקה שבו יש התחייבות של איש הסגל להנחות את המועמד בעבודת הגמר למ.א.

תנאי קבלה ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה (לימודי הכנה למוסמך)

ניתן להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, ללא תואר בוגר בפסיכולוגיה, בתנאי של השלמת לימודי הכנה: שימו לב: כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של 90 לפחות בלימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של 85 לפחות במדעים הניסויים. 

בנוסף עליהם לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

1) ציון פסיכומטרי רב תחומי/כמותי של 700 לפחות.

2) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75.
המתקבלים נדרשים להשלמת כל קורסי החובה בפסיכולוגיה במשך שנתיים.
עם השלמת לימודי ההכנה בתנאים אלו, על התלמיד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר בפסיכולוגיה (כולל היבחנות במתא"ם).

מועמדים שאינם בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה המגישים מועמדות לתוכנית המחקרית

בוגרי תחומים קרובים לפסיכולוגיה כמו למשל מדעי המוח, מדעי קוגניציה, חישוביות עצבית וכדומה אשר סיימו לימודיהם בציון 85 לפחות יכולים להגיש מועמדותם לתכנית מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית. התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להקדיש את מלוא זמנם למחקר, כשבעברם ניסיון מחקרי קודם. היא כוללת הכשרה בין תחומית בפסיכולוגיה, ומעניקה כלים מתודולוגיים, סטטיסטיים, ותיאורטיים הנדרשים לעריכת מחקרים בחזית מדעי המיינד. התמחויות יותר ספציפיות ייעשו במעבדות בהן יערכו התלמידים את המחקר. תלמידים בתוכנית יתבקשו למצוא מנחה לתזה ולהתחיל לעבוד עליה כבר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה. עדיפות תינתן לתלמידים שיירשמו לתוכנית כשכבר התקבלו למחקר במעבדה מסויימת.

 

לימודי ההשלמה לא יהיו תנאי מוקדם לקבלה, אך המתקבלים יידרשו להשלים במהלך לימודי המוסמך קורסי חובה מלימודי הבוגר מתחום הפסיכולוגיה.

לימודים אלו יהיו בנוסף לנקודות הזיכוי המתחייבות לתואר מוסמך. קורסי מבוא וסמינרים יתואמו עם המנחה לתואר המוסמך.

51102 חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה

51307 שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי

51103 שימושי מחשב (R)

51301 פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר

 

מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מאוניברסיטאות מחו"ל

ההרשמה ללימודי מוסמך למועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מאוניברסיטאות בחו"ל מתבצעת באמצעות המשרד לקבלת תלמידי חו"ל.
המועמדים יחויבו בבחינת GRE הכוללת general ו - subject. הבחינה כרוכה בדמי רישום ותקפה לחמש שנים. יש לדאוג לכך שתוצאות הבחינה תתקבלנה עד סוף חודש פברואר.
מועמדים מחו"ל דוברי עברית, רשאים לבחור בין מבחן GRE לבין מבחן מתא"ם, אך מומלץ להם להיבחן במבחן מתא"ם.