לוח זמנים לרישום לתואר שני תשפ"ג

 

תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ג

 

 

מועדים

הרשמה ללימודי תואר שני והעלאת מסמכים לתיק מועמדות

 

23.1.22-23.2.22

רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ

2.2.22 עד 30.5.22

ראיונות

אפריל- מאי 2022

תקופת דירוג המועמדים

6.6.22 עד 20.6.22

הודעות למועמדים

3.7.2022