מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית

 

אודות התכנית

המחלקה לפסיכולוגיה מציעה תכנית לימוד לתואר שני בפסיכולוגיה מחקרית. התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להקדיש את מלוא זמנם למחקר, כשבעברם ניסיון מחקרי קודם. היא כוללת הכשרה בין תחומית בפסיכולוגיה, ומעניקה כלים מתודולוגיים, סטטיסטיים, ותיאורטיים הנדרשים לעריכת מחקרים בחזית מדעי המיינד. התמחויות יותר ספציפיות ייעשו במעבדות בהן יערכו התלמידים את המחקר. תלמידים בתוכנית יתבקשו למצוא מנחה לתזה ולהתחיל לעבוד עליה כבר בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה. עדיפות תינתן לתלמידים שיירשמו לתוכנית כשכבר התקבלו למחקר במעבדה מסויימת. התוכנית מיועדת לבוגרי פסיכולוגיה ותחומים קרובים (כמו למשל, מדעי המוח, מדעי קוגניציה, חישביות עצבית, וכדומה).

מרכזת המגמה: פרופ' מאיה תמיר  tamirm@mscc.huji.ac.il

סטודנטים שיתקבלו ללימודים בתואר המוסמך המחקרי זכאים למימון שכר לימוד מלא במשך שתי שנות התואר וכן במלגת מחייה חודשית בגובה 3000 ₪.

הקבלה לתכנית מותנית בהתחייבות של מנחה מסגל המחלקה להנחייה לתיזה.

ההרשמה לתכנית פתוחה עד לתאריך 31.5.2023.

 

קבלה לתכנית

מסלול מוסמך מחקרי אישי מיועד לתלמידי בוגר מצטיינים במחלקה לפסיכולוגיה ובתנאי שבקשתם נתמכת על ידי חבר סגל במחלקה המתעתד להדריך אותם. תלמידים מתאימים יוכלו לפנות לערוץ זה בתנאי שיצרו קשרי עבודה והנחייה עם מורה מהחוג המנחה אותם (או מתעתד להנחות) בעבודת המחקר במסגרת חובות הבוגר (למשל, עבודה מעשית מחקרית / ע''ס / עבודה כעוזר/ת מחקר וכהמשך ישיר לפרחי מחקר) וגם מוכן להדריך אותם לקראת עבודת הגמר למוסמך.

מיון

1.      פניות תתאפשרנה בשנה השלישית לתואר. יכולים לפנות תלמידים בעלי ציון סופי גבוה (לפחות 85) בקורסי הבוגר בפסיכולוגיה (ציון ממוצע 85 בחוג האחר) וכן שפנייתם נתמכת על-ידי חבר/ת סגל המחלקה המנחה את התלמיד במסגרת חובות הבוגר (למשל עבודה סמינריונית / עבודה מעשית מחקרית) או במסגרת העסקה בתפקיד עוזר מחקר.

2.      המסלול המחקרי האישי, מאפשר לימודים גבוהים בתחומי הפסיכולוגיה החברתית, הקוגניטיבית, מדעי המוח, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכוביולוגיה.

3.      הערוץ המוצע מופרד לגמרי מהמגמות היישומיות למוסמך: פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית, ופסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד. תלמידי הערוץ יוכלו, אם ירצו, לשנות כיוון ולפנות למסלול יישומי בכל שלב שהוא (בהתאם למועדי ההרשמה הארציים). קבלה למגמות היישומיות תיעשה במסגרת נוהל המיון הרגיל הקיים כיום.

הליך הגשת מועמדות למסלול:

הרשמה במשרד לקבלת תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאןסמל חוג 300. לתשומת ליבכם, אין אפשרות למעבר בין המגמות לפני סיום חובות השמיעה במגמה אליה התקבל התלמיד

הרשמה במחלקה לפסיכולוגיה מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת ייעודית שתהיה זמינה במשך תקופת ההרשמה (עד לתאריך 31.5.23). לאחר יצירת החשבון, המועמדים יתבקשו להעלות למערכת את המסמכים הבאים:

(1) טופס הרשמה פנימי מקוון

(2) גיליון ציונים הכולל ממוצע בפסיכולוגיה

(3) גיליון ציונים הכולל ממוצע ציונים בתואר

(4) מכתב המלצה 

(5) מכתב התחייבות של חבר/ת סגל להנחיית עבודת הגמר

(6) קורות חיים מקצועיים

(7) דוגמת כתיבה

(8) הצהרת מחקר- על המועמד/ת לנסח שאלה מחקרית המעניינ/ת אותה/ו (או שאלות מחקריות המעניינות אותה/ו), תוך סקירה קצרה של הספרות הרלבנטית ועמידה על החשיבות התיאורטית והפרגמטית (אם יש) של המחקר. אפשר בהחלט להצהיר גם על כיוון מחקר ומשפחה של שאלות מעניינות. על הצהרת המחקר להיות מנוסחת באופן מדעי, כולל ציון רשימת המקורות. יש להגיש את המסמך על פי המבנה הבא: שלושה עמודים לכל היותר, רווח כפול, גודל אות 12, שוליים רגילים, רשימת המקורות תוגש בעמוד נפרד.

 

 

כתיבת עבודת גמר (תזה)

לפרטים נוספים לגבי כתיבת עבודת הגמר, לחצו כאן.