פסיכולוגיה עם שילובים נוספים

 

פסיכולוגיה עם שילובים נוספים

בפני כל אדם המעוניין בלימודי פסיכולוגיה ישנה אפשרות לשלב את הלימודים עם חוגים בתחומים רבים ומגוונים. בגלל המגוון העשיר של עולם הפסיכולוגיה והתחומים הרחבים בהם הוא נוגע, ניתן למצוא תחומי תוכן רבים המשתלבים בצורה מושלמת ללימודיכם, כל אחד בתחום התוכן בו הוא בוחר להעמיק בפסיכולוגיה. החל מפילוסופיה השואלת שאלות מטא על האדם ועל מקומו בעולם, עבור במנהל עסקים שם מתמקדים בהתנהגות האדם כצרכן או כעובד, במדע המדינה העוסק בתפקידו של האדם בחברה ותפקידה בחייו, ואף במדעי המחשב המתרכזים בקישוריות במוח ונקודות הדימיון שלו לאופן הפעולה של המחשב.

תכנית לימודים: דו-חוגי

קורסי חובה - 24 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה - שנה א'

 

נ"ז: 2.

פרופ' מאיה תמיר.

בחינה בכתב.

 

חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה - שנה א'

שם המרצה: ד"ר יהונתן פרצוב. מס' הקורס: 51102. נ"ז: 6.

הקורס מתמקד ברעיונות העומדים בבסיס החשיבה ההסתברותית והסטטיסטית; בכלים לתיאור של נתוני מחקר, הסקה סטטיסטית ומודלים הסתברותיים וסטטיסטיים לתיאור וניתוח תופעות פסיכולוגיות.

סילבוס

יסודות ביולוגיים של ההתנהגות - שנה א'

שם המרצה: פרופ' רז ירמיה. מס' הקורס: 51106. נ"ז: 4.

זהו קורס בסיסי להכרות ראשונית עם הבסיס הביולוגי של ההתנהגות והתהליכים הפסיכולוגיים. הנושאים שילמדו בקורס כוללים את המבנה והתפקוד של תאי העצב, המהווים את היחידות הבסיסיות מהן מרכב המח, והתקשורת החשמלית והכימית בין תאי עצב, אשר מהווה את הבסיס לפעילות האינטגרטיבית של המח. יתואר המבנה הכללי של המח וחלקיו (נוירואנטומיה), ויידונו ההשפעות של סמים ותרופות נוירולוגיות ופסיכיאטריות על תאי עצב והתקשורת בניהם (נוירופרמקולוגיה). בהמשך, יוצגו שיטות שונות למחקר של המח, כולל מחקרים בחיות ניסוי ושיטות הדמיה מחית בבני אדם. לבסוף, יתוארו העקרונות הבסיסיים המנחים את פעילותן של מערכות תחושה ותנועה, תוך הדגמה מפורטת של תפקוד מערכות הראיה והשמיעה.

סילבוס

הכירו את המדע - שנה א'

נ"ז: 2.

יש לבחור קורס אחד מתוך המקבץ הבא: התפתחות שפה (ד"ר ענבל ארנון, סילבוס), תפיסת רגשות ופנים (ד"ר הלל אביעזר, סילבוס), פסיכולוגיה חיובית (פרופ' נורית ירמיה, סילבוס), קשב ותנועות עיניים (ד"ר יהונתן פרצוב, סילבוס), החלטות (פרופ' אילן יניב, סילבוס), אי-אמון (ד"ר רות מאיו, סילבוס).

השתתפות בניסויים - תנאי מעבר לשנה ב'

מס' קורס: 51110

תלמידי שנה א' מחויבים בהשתתפות ב-10 שעות של ניסויים. בפרט, יש לצבור 40 נקודות קרדיט של השתתפות בניסויים. כל נקודה שקולה לרבע שעת השתתפות בניסוי. חובה זו היא תנאי מעבר לשנה ב', ולכן יש להקפיד ולסיים את ההשתתפות בניסויים עד תום שנה א'. 
ניתן להשתתף גם בניסויים המוצעים במסגרת חוגים אחרים (כמו מנהל עסקים וחינוך), עד למקסימום של שעה אחת. כלומר, 9 מתוך 10 שעות ההשתתפות בניסויים חייבות להיות במסגרת הניסויים הנערכים במחלקה לפסיכולוגיה. 
על תלמידים שבחרו להשתתף בשנה א' בקורס "תהליכים חברתיים", להשלים את השתתפותם בניסויים במהלך סמסטר א'. 
תלמידים שנדרשים להשתתף בניסויים גם בחוג השני שלהם, יצטרכו להשתתף בניסויים נוספים במסגרת החוג לפסיכולוגיה. במקרה זה, המחלקה לפסיכולוגיה דורשת השתתפות ב-8 שעות של ניסויים (כלומר, על תלמידים אלו לצבור 32 נקודות קרדיט במסגרת פסיכולוגיה, בנוסף לנקודות הנדרשות מהם בחוג השני).

הדרכה בשימוש בספרייה (קורס מתוקשב) - תנאי מעבר לשנה ב'

מס' קורס: 74122

שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי - שנה ב'

שם המרצה: פרופ' רם פרוסט. מס' קורס: 51307. נ"ז: 3.

הקורס יתמקד בהצגת הטכניקות הסטטיסטיות השונות, תוך התייחסות לפרדיגמות מחקר הנהוגות בתחומי הפסיכולוגיה השונים, ומתוך גישה ביקורתית למתודה הסטטיסטית של בדיקת השערות. 

סילבוס

פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר - שנה ב'

שם המרצה: ד"ר אייל קלנטרוף. מס' הקורס: 51301. נ"ז: 3.

בקורס נלמדות הדרכים בהן אופני החשיבה המדעית מאפשרות הבנה טובה יותר של העולם, ומכאן – חשיבה ביקורתית. בין השאר נדון בשעורים על מערכי מחקר, בעיות וכשלים במחקר, הליכי חשיבה ביקורתית, הטיות חשיבה וכדומה.

סילבוס

שימוש במחשב (excel+spss) - שנה ב'

שמות המרצים: מר רועי כנעני ומר עד ריבלין. מס' קורס: 51108. נ"ז: 2.

Excel

יצירת גיליון, הכרת התפריטים, הצגת נתונים, שימוש בפונקציות, ניתוח נתונים סטטיסטי, הצגה גראפית, העברת נתונים ל-SPSS 

SPSS 

הגדרת נתונים לעיבוד, ערכים חסרים, מבחני T בין ובתוך תצפיות, ניתוח שונות חד גורמי ,ONEWAY קונטרסטיים מתוכננים ופוסט הוק, ניתוח שונות דו-גורמי ANOVA, רגרסיה חד ורב משתנית, בחירת תצפיות, יצירת משתנים חדשים, שינוי משתנים קיימים . 
הקורס מניח ידע בסיסי בשימוש במחשב, עיבוד תמלילים, ודואר אלקטרוני. יש חובת הגשת תרגילים.

סילבוס

עבודה סמינריונית - שנים ב'-ג'

נ"ז: 4-8.

כל תלמיד תואר בוגר חייב בכתיבת עבודה סמינריונית. למידע נוסף לחצו כאן. (4 נ"ז)

הקורס שבמסגרתו תיכתב העבודה הסמינריונית יהיה אחד מהבאים:

עבודה מעשית מחקרית - 4 נ"ז

קורס בחירה - 2 נ"ז

הנחייה פרטנית - ללא נ"ז

 

הערה: מומלץ בשנה ג'.

קורסי יסוד חובה - 16 נ"ז

אישיות - שנים א'-ג'

שם המרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' קורס: 51503. נ"ז: 2.

מה הופך אותך למי שאתה? נסקור תגליות חשובות במחקר המדעי של האישיות מהיבטים שונים, כולל מחקר על תכונות אופי, גישות ביולוגיות, גישה פסיכואנליטית, תיאוריות קוגניטיביות, ואחרות.

הערה: מומלץ ללמוד בשנה א'

סילבוס

תהליכים קוגניטיביים - שנים א'-ג'

שם המרצה: ד"ר ענת מריל. מס' קורס: 51539. נ"ז: 3.

כיצד אנחנו מעבדים אינפורמציה: איך אנחנו חווים את העולם סביבנו, מבצעים חלוקת קשב, זוכרים, מבינים שפה, מדמיינים, או מחליטים לקחת את הקורס 'תהליכים קוגניטיביים'? בעוד שלא כל התשובות ידועות, הנסיון לענות עליהן מניב מחקר מרתק. הקורס יתאר תיאוריות, שיטות מחקר ועדויות אמפיריות לגבי תהליכים ומבנים מנטליים המאפשרים תפקוד קוגניטיבי בתחומי זיכרון, שפה, קשב, קבלת החלטות, קטגוריזציות וחשיבה רציונלית. 

הערה: מומלץ ללמוד בשנה א'

סילבוס

תהליכים פסיכוביולוגיים - שנים א'-ג'

שם המרצה: פרופ' יהודה שביט. מס' הקורס: 51537. נ"ז: 3.

קורס זה הוא המשך והרחבה של השיעור "יסודות ביולוגיים של ההתנהגות", והוא עוסק בקשרים שבין מוח והתנהגות.  הקורס יתמקד בנושאים הבאים : שינה ומחזורים ביולוגיים, התנהגות מינית, רגשות ומצבי לחץ, למידה וזיכרון, ואספקטים ביולוגיים של מחלות נפש.

הערה: מומלץ ללמוד בשנה א'.

דרישת קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

פסיכולוגיה אבנורמלית - שנים א'-ג'

שם המרצה: פרופ' אוריה תשבי. מס' קורס: 51626. נ"ז: 2.

קורס זה מציג מושגי יסוד בפסיכולוגיה אבנורמלית, סוקר פנמנולוגיה של הפרעות נפשיות שונות, ממצאי מחקר, וגישות טיפוליות שנמצאו יעילות.

דרישת קדם: הקורס אישיות.

סילבוס

תהליכים התפתחותיים - שנים ב'-ג'

שם המרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51202. נ"ז: 2.

תהליכים התפתחותיים, מבוא לעולם הידע של פסיכולוגיה התפתחותית לאורך החיים - מהלידה ועד הזיקנה. בקורס נלמד על תיאוריות מובילות בתחום, על מחקר ועל היבטים ישומיים בחיי היום יום בנושאים מגוונים בפסיכולוגיה התפתחותית.

סילבוס

תהליכים חברתיים - שנים ב'-ג'

שם המרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51201. נ"ז: 2.

עיון בדרכים בהן התנהגות היחיד, מחשבותיו ורגשותיו מושפעים ע"י נוכחותם הממשית והמדומה של אחרים, ובדרכים בהן הסביבה החברתית מושפעת ע"י היחיד.

דרישת קדם: מילוי חובת השתתפות בניסויים

סילבוס

יסודות הנוירופסיכולוגיה - שנים ב'-ג'

שם המרצה: ד"ר הלל אביעזר. מס' הקורס: 51404. נ"ז: 2.

זהו קורס מבוא ליסודות הנוירופסיכולוגיה. השיעורים מכסים מגוון רחב של תסמונות נוירופסיכולוגיות קלאסיות ואת הגורמים הנוירולוגיים שמאחוריהם.

דרישת קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

קורסי בחירה - 10-14 נ"ז

עבודה מעשית: מחקרית

קורס "עבודה מעשית מחקרית" מיועד לתת לתלמידים המעוניינים בכך הזדמנות להתנסות בעבודת הפסיכולוג בהיבט המחקרי. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים במחלקה לפחות 4 שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות), ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' וג'.

לקראת הליך הרישום לקורסים נשלחות בדוא"ל הודעות לתלמידים על נהלי ההרשמה, רשימת הקורסים השונים בהם ניתן לעשות עבודה מעשית באותה שנה, וכן שעת מפגש ראשונה עם המרצה (פגישת היכרות). לאחר הפגישות, התלמידים יכולים להירשם למעבדות שמעניינות אותם. כל מעבדה ממיינת את התלמידים ומודיעה (בדוא"ל) מי התקבל. התלמידים שהתקבלו למספר מעבדות רשאים לבחור אם מתפנים מקומות, המעבדות יכולות לקבל תלמידים נוספים. בדרך כלל משתתפים בעבודה מעשית מחקרית בין 2 ל-6 תלמידים. מספר המשתתפים עשוי להשתנות בהתאם לצרכים ולאופי המעבדה.

בגלל אופיו המעשי של הקורס נדרשת נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית, וכן להיות נוכחים בפועל בפגישות שבועיות לפי דרישות המורה. בפרט, יש לציין שקורס מסוג זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות ממושכות מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, תלמידים הצפויים להיעדר לתקופה ממושכת אמורים ליידע את מורה הקורס מראש, לפני הקבלה לקורס.

הציון בקורס נקבע על סמך הדרכה ועבודה. השתתפות בעבודה מעשית מחייבת גם כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת זו (ומזכה ב-4 נ"ז ובציון נפרד).

מומלץ למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך במגמות המחקריות.

יש לבחור אחת מבין המעבדות הבאות:

עיבוד אינפורמציה ולמידה (סילבוס); נושאים נבחרים בלמידה וזיזכרון (סילבוס); אבחון מידע מוסתר באמצעות מדדים פיזיולוגיים והתנהגותיים (סילבוס); חקר הפרעות חרדה (סילבוס); התפתחות חברתית (סילבוס); המחשבה שלי תלויה בך (סילבוס); זיכרון עבודה ותנועות עיניים (סילבוס); פסיכופתולוגיה התפתחותית - התפתחות מהלידה ועד הכניסה לכיתה א' (סילבוס); ביולוגיה של התנהגות חברתית (סילבוס); תהליכי שיפוט והחלטה (סילבוס); פסיכונוירואימונולוגיה (סילבוס); הבעה וזיהוי של רגשות (סילבוס); נוירופסיכולוגיה של פסיכופתולוגיה (סילבוס); התנהגות הורית (סילבוס); נושאים ברכישת שפה ופסיכולינגויסטיקה (סילבוס); קשב במרחב ובזמן (סילבוס); קוגניציה חברתית (סילבוס); למידה - האם אפשר להשתמש באימון (תפיסתי, משחקי וידאו, זיכרון עבודה) ככלי שיקומי? (סילבוס).

עבודה מעשית: טיפולית

אחראי קורס: מר אבנר הכהן. מס' הקורס: 51510. נ"ז: 4.

קורס "עבודה מעשית טיפולית" מאפשר לתלמידי שנים ב' וג' התנסות חווייתית בסביבה טיפולית. הסטודנטים ישתלבו כחונכים טיפוליים במסגרות טיפוליות ושיקומיות בתחום בריאות הנפש ויוכלו להכיר את אופייה של העבודה והסביבה הטיפולית.

הסטודנטים יחנכו באופן פרטני ילד/ילדה פעמיים בשבוע, כשעתיים בכל פעם.

בנוסף, יקבלו הסטודנטים הדרכה אישית והדרכה קבוצתית במקומות ההכשרה ויוזמנו להשתתף בישיבות הצוות ובדיונים קליניים במקום.

הקורס דורש השקעה רגשית רבה והשקעה של זמן. הוא אמור לאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, לבחון עצמם בשדה הטיפולי.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי במחלקה ובראיון במקום ההכשרה.

הודעה על תהליך הרישום והראיונות במחלקה תישלח במהלך יוני-יולי.

מומלץ למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך במגמות הטיפוליות.

להסבר מפורט על תכנית הקורס לחצו כאן.

היסודות הפילוסופיים של מדעי הקוגניציה

מרצה: פרופ' אורון שגריר. מס' הקורס: 06110. נ"ז: 3.

מטרת הקורס היא להציג לתלמידים את התשתית התאורטית הכללית של מדעים הקוגניטיביים. הקורס מתחיל עם סקירה של בעיית גוף והנפש, ממשיך עם הגישה החישובית ומסיים בסוגיות בתאוריה קוגניטיבית.

סילבוס

חישוב ומשמעות

מרצה: ד"ר עמרי אבנד. מס' הקורס: 06111. נ"ז: 2.

התנהגות שפתית נתפסת לרוב כסימן ראשי לאינטילגנציה ("מבחן טיורינג“). בתוך התחום בינה מלאכותית נעשים מאמצים רבים לפתח שיטות חישוביות שיחקו את היכולת האנושית להבנת שפה. אנו נדון בהתפתחויות עכשוויות בבלשנות חישובית ולמידה חישובית, וכיצד הן מוליכות להתפתחויות בהבנה החישובית של שפה טבעית. הקורס יסקור את התחום מפרספקטיבה רחבה, ויעסוק בגישות המרכזיות לייצוג חישובי של משמעות וללמידתו מטקסט. נעסוק גם בקשר שבין שאלות אלו לבין טכנולוגיה לעיבוד שפה, כמו תרגום אוטומטי ומענה אוטומטי על שאלות, וקשרים למידול קוגניטיבי, כגון מודלים לרכישת שפה אצל ילדים.

סילבוס

מבוא למדעי המוח הקוגניטיביים

מרצה: ד"ר איילת לנדאו. מס' הקורס: 06128. נ"ז: 3.

מערכת העצבים שולטת בהתנהגות בדרך מורכבת, הניתנת להבנה ברמות דיון שונות ובאמצעות מחקר המבוסס על מגוון רב של שיטות אימפיריות. "מדעי המוח הקוגניטיביים" הוא תחום חדש יחסית המבוסס על מחקר רב תחומי, אשר חותר להבנת ההתנהגות והקוגניציה האנושית, ואת יחסי הגומלין שלהן עם מנגנונים מוחיים עצביים. מדעי המוח הקוגניטיביים מונחים ע"י אינטראקציה בין פילוסופים, פסיכולוגים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגים, רופאים נוירולוגים, נוירוביולוגים, אנשי חישוביות עצבית, ועוד. התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות התבוננות בפעילות מוחית "בזמן אמת", כגון שיטות רישום מוחי חשמלי ודימות מוחי תפקודי, תרמו להתפתחות מהירה מאד של התחום, אם כי לפנינו עוד דרך ארוכה להבנת הקשר שבין המוח והקוגניציה. 

דרישות קדם: תהליכים קוגניטיביים; יסודות ביולוגיים של ההתנהגות

סילבוס

כתיבה אקדמית - קורס מלווה לעבודה הסמינריונית

מרצה: גב' ליאת נצר. מס' הקורס: 51111. נ"ז: 1.

הקורס הינו קורס בן 6 מפגשים שיערך בתחילת סמסטר ב. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לתהליך הכתיבה האקדמית החל בבחירת נושא, המשך בתהליך העבודה וכלה בכתיבה עצמה.

סילבוס

קשב

מרצה: ד"ר איילת לנדאו. מס' הקורס: 51304. נ"ז: 2.

המציאות הסובבת אותנו מלאה בגירויים תפיסתיים מעל ומעבר ליכולת העיבוד שלנו. המונח “קשב” מתייחס ליכולת לסנן גירויים מסיחים על מנת לעבד את המידע התפיסתי החשוב בצורה יעילה."נסו להתרכז!", "תקשיב לנאמר" או "שימי לב!" כולם דוגמאות לאופן שבו היכולת הקוגניטית "קשב" חודרת לשימוש יומיומי מחוץ למדעי הקוגניציה. סמינר זה יעסוק בחקר קשב מהיבטים קוגניטיביים, נוירוביולוגיים וקליניים. מודלים מרכזיים של קשב ידונו יחד עם ספרות מחקר מקורית ועדכנית. כמוכן, משתתפי הסמינר יתנסו בניסויים קלאסיים הבוחנים היבטים שונים של קשב ומגבלותיו.

הערה: הקורס מועבר באנגלית 
דרישות קדם: לפחות אחד מהקורסים נוירופסיכולוגיה, תהליכים קוגניטיביים, תפיסה או מדעי העצב הקוגניטיביים.

סילבוס

פסיכולוגיה ופוליטיקה בהקשרים חברתיים קהילתיים עכשוויים

מרצה: ד"ר עמרם דולב. מס' הקורס: 51407. נ"ז: 2.

בקורס אני שוזר פסיכולוגיה דרך ניתוח אירועים, דמויות ותהליכי מדיקליזציה בארץ, ארצות הברית וברית המועצות לשעבר. 
את מושג המדינה הטיפולית אני בוחן מבעד לפריזמת בריאות נפשית קהילתית. 

סילבוס

תרומת מחשבת פרויד לחשיבה הטיפולית המודרנית

מרצה: ד"ר צבי כרמלי. מס' הקורס: 51509. נ"ז: 2.

פרויד הוא אחד האנשים שהשפיעו באופן עמוק על התרבות המערבית כפי שזו התפתחה במאה העשרים. קורס זה עוסק באופן שבו השפיעה מחשבתו של פרויד על עיצובו של הטיפול הפסיכו-דינאמי ועל תפיסת האדם שטיפול זה מייצג.

סילבוס

פסיכואנליזה פרוידיאנית

מרצה: ד"ר יהויקים שטיין. מס' הקורס: 51543. נ"ז: 2.

ההרצאות יעסקו ביסודות התיאוריה והקליניקה הפסיכואנליטית הפרוידיאנית: 
פסיכואנליזה על רקע ההיסטוריה של התרבות - קו התפר בין המאה התשע עשרה למאה העשרים. הלא-מודע לפני פרויד. הלא-מודע הפרוידיאני. פרויד - האיש ופעלו. תחילתה של הקליניקה הפסיכואנליטית - המעבר מהיפנוזה לפסיכואנליזה. פסיכולוגיית המעמקים - התהליכים הראשוניים, יצירתיות מדעית ואומנותית, פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום. הפסיכולוגיה של האגו - המודל הסטרוקטורלי. פסיכופתולוגיה של האני העליון - אבל פתולוגי ודיכאון. מבנה הנוירוזה. תמונות קליניות נוירוטיות. הגנות פסיכולוגיות. הטכניקה הפסיכואנליטית - אסוציאציות חופשיות, רגרסיה, העברה והעברה-נגדית. ביקורת התרבות - הפסיכולוגיה של ההמון. התנגדויות לפסיכואנליזה - אחריות אישית, ויכוח עם ז'אן פול סרטר. 

סילבוס

הפסיכואנליזה שלאחר פרויד: פרשנות, נוכחות וצמיחה

מרצים: ד"ר שלמה ביינארט, ד"ר יהודה פרנקל, גב' טלי תמיר אורון, ומר אורי פליישמן. מס' הקורס: 51553. נ"ז: 2.

החשיבה הפסיכואנליטית אחרי פרויד עברה תמורות ושינויים. יש הרואים בהם פיצול ויש הרואים בהם התכנסות למבנה מורכב יותר. בקורס תסקרנה מספר התפתחויות תיאורטיות בחשיבה הפסיכואנליטית כפי שבאו לידי ביטוי בתיאוריה הקלייניאנית, בתיאוריה של יחסי אובייקט, בפסיכולוגית העצמי ובתיאוריה ההתייחסותית.

סילבוס

הכרת המעשה הטיפולי: מבוא לפסיכותרפיה

מרצה: מר אבנר הכהן. מס' הקורס: 51605. נ"ז: 2.

סקירה כרונולוגית ומהותנית של התפתחות הפסיכותרפיה מאז פרויד ועד ימינו. 

סילבוס

תורשה וסביבה במוח החברתי

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51631. נ"ז: 2.

אנשים אינם לוח חלק, וגם לא תוצר ישיר של הגנים שלהם. בקורס זה נסקור מחקרים חדשים המראים כיצד תורשה וסביבה משפיעים על ההתנהגויות הפוליטיות, חברתיות, וכלכליות שלנו.

הערה: הקורס מועבר באנגלית.

סילבוס

 

נוירופסיכולוגיה של האונות המצחיות: תפקוד ואי-תפקוד

מרצה: פרופ' דן הופיין. מס' הקורס: 51708. נ"ז: 2.

האונות הפרונטליות (א.פ) מהוות נושא מחקר מרכזי וחשוב בתחום מדעי המוח העכשויים. חשיבותן נובעת מכך שהן מפקחות ומנהלות מגוון רחב של התנהגויות אנושיות מהמורכבות ביותר, כמו למשל: תיפקודים ניהוליים, בקרה רגשית ושאיפה להגברות. במידה רבה ניתן לאמר כי הן מהוות את מקור ההבדלים העצומים בין האדם לבין עולם החי. הקורס יעסוק בעיקר בלמידת תיפקוד הא.פ. בהיבטים המבניים והתיפקודיים ובקשרים הידועים ביניהם.

דרישות קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

עולמו הרגשי של הפעוט בגישה פסיכודינמית התפתחותית

מרצה: ד"ר סמדר גרטנר. מס' הקורס: 51760. נ"ז: 2.

תיאוריות התפתחותיות פסיכואנליטיות ועדויות מחקריות על התפתחות רגשית של פעוטות.

סילבוס

נושאים נבחרים בפסיכולוגיה חיובית

מרצה: פרופ' נורית ירמיה. מס' הקורס: 51791. נ"ז: 2.

מטרת הקורס הנה להפגיש את הסטודנטים עם היבטים נבחרים בתחום של פסיכולוגיה חיובית בעיקר באמצעות התנסות אישית בקבוצה אשר תאפשר התפתחות וצמיחה במודל של הפסיכולוגיה החיובית. 
הקורס כולל בעיקר התנסות אישית קבוצתית במסגרת המפגשים השבועיים ובבית בן מפגש למפגש.

סילבוס

מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

מרצה: ד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51965. נ"ז: 2.

הקורס הינו קורס מבוא לטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים עדכניים. יסקרו היבטים תיאורטיים, הערכה, וטיפול על-פי מודלים קוגניטיביים-התנהגותיים, ואת הקשר החזק של ה-CBT עם המחקר. יושם דגש על גישות עדכניות, במיוחד תידון גישת Acceptance and Commitment Therapy.

דרישות קדם: פסיכולוגיה אבנורמלית

סילבוס

התפתחות האישיות לאורך החיים: המשכיות, שינוי, תורשה וסביבה

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51305. נ"ז: 2.

מה עושה אותנו שונים זה מזה? האם יש לנו בכלל "אישיות"? ואם כן, מנין היא נוצרת ולמה היא מועילה? בקורס זה נדון בהבדלים הבין אישיים הרבים בין בני אדם, בתכונות אישיות - התנהגויות, דעות, ורגשות, השונים מאדם לאדם ומהווים את ה"אופי" שלנו. 
ראשית, נדון בשאלה "מהי אישיות", בעדויות לקיומה של אישיות, ובתכונות המרכזיות המבחינות בינינו. כדי לראות את המשמעות של הבדלי אישיות, נבדוק את הקשר בין אשיות לבין תופעות כגון הצלחה בלימודים ובעבודה, תוחלת חיים, והפרעות פסיכיאטריות. 
שנית, נבדוק את האופן שבו אישיות מתפתחת – כיצד האישיות והמצב משפיעים על התנהגותנו? באיזו מידה האישיות קבועה? מה משפיע על שינויים? והאם הבדלי הטמפרמנט שנצפים מרגע הלידה מתבטאים באישיות לאורך החיים, וכיצד? 
שלישית, נשאל - מה תרומתם של גורמים גנטיים וסביבתיים להבדלים בינינו? כיצד אירועי חיים, הורות וDNA פועלים יחד לקבוע מי אנחנו? 

סילבוס

תפיסה

מרצה: פרופ' מירב אחישר. מס' הקורס: 51502. נ"ז: 2.

בקורס זה נתמקד בדיון תיאורטי העוסק באופן בו למידה סטטיסטית מתבצעת, נלמד על התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המעורבים בלמידה סטטיסטית.

דרישות קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות

סילבוס

נוירופסיכיאטריה: הבסיס המוחי של תהליכים נפשיים (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר שחר ארזי. מס' הקורס: 06828. נ"ז: 4.

בקורס "נוירופסיכיאטריה" ננתח לעומקם מצבים פתולוגיים: נפגוש מטופלים עם הפרעות מיוחדות, נתעמק בסיפור שלהם, ננתח ניסויים השואפים לפענח אותם, נשווה אותם להבנות תחומי הספרות והפילוסופיה, ואף ננסה להקיש לחיינו אנו. הקורס ילווה בסדנה ייעודית - בסדנה זו נלמד איך לבצע ניסויים כדוגמת אלו שיוצגו בקורס. נרשום EEG במסגרת פרויקט קבוצתי ונלמד על העקרונות והיישום של אנליזות חישוביות מסוגים שונים. 

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - א' (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37954. נ"ז: 2.

במהלך הקורס נדון במחקר אודות תהליכים קוגניטיביים ורגשיים בהפרעות דיכאון וחרדה. נסקור מחקר בנושאים כגון התפקיד של תהליכי קשב, פרשנות וזכרון כמשמרים הפרעות אלו. כמו כן, נעסוק בהשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - ב' (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37944. נ"ז: 2.

יישום של הנלמד בחלק א של הקורס באמצעות עבודה מחקרית מעשית על פרוייקט מחקרי.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

שליטה עצמית (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51401. נ"ז: 2.

כיצד אנו (לעיתים) מתמודדים בהצלחה עם האתגר של השגת המטרות ארוכות הטווח שלנו במקום להיכנע לאלטרנטיבות מפתות? מדוע לעיתים קרובות מדי אנו נכשלים בהפעלת שליטה עצמית?

תנאי קדם: תהליכים חברתיים, תהליכים קוגניטיביים ופסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר.

סילבוס

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' איתן בכר. מס' הקורס: 51540. נ"ז: 2.

במהלך הקורס תסקר התפתחותה של הפסיכולוגיה של העצמי מתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לה. תלמד העמדה הטיפולית המיוחדת של המטפל ואופן ההקשבה הייחודיים לגישה זו.

דרישות קדם: אישיות ופסיכולוגיה אבנורמלית.

סילבוס

התפתחות ערכים (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51607. נ"ז: 2.

הקורס דן בהתפתחותם של ערכים. מהם ערכים? מה חשיבותם? מנין באים ערכים אלה? האם הם משתנים במהלך החיים? למשל, נדון בטענה שהמשפחה היא מאבני היסוד של החינוך לערכים. מה גורם לדמיון בין ערכי הורים וילדיהם? אילו תנאים (סגנונות הורות, אישיות הילד, הרכב המשפחה והסביבה התרבותית) ישפיעו על מידת "הצלחת" ההורים בהעברת ערכיהם לילדיהם? ואולי צריך לשים את הדגש על השפעות גנטיות על ערכים? דרישות הקורס כוללות השתתפות פעילה, המבוססת על קריאת החומר המכין לשיעור. הגשת תרגיל, ובסיום הקורס עבודה מסכמת, בצורה של סקירה אינטגרטיבית של נושא מנושאי הקורס או פיתוח של כלי חדש לבדיקת ערכים בגיל צעיר.

סילבוס

בסיס נוירואנדוקריני ללחץ חברתי והתנהגות חברתית (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51633. נ"ז: 2.

קורס זה בוחן את הקשר בין הורמונים והתנהגות חברתית אנושית. מבנה הקורס משקף עניין הולך וגובר בקרב פסיכולוגים חברתיים בתפקידם של מערכות נוירואנדוקריניות בתהליכים חברתיים בסיסיים כגון לחץ, שיתוף פעולה, תוקפנות, ודומיננטיות. כיצד הורמונים משפיעים על הפיסיולוגיה, רגשות, קוגניציה, והתנהגות שלנו, ללא שליטה מודעת? אנו נתמקד בארבע מולקולות מפתח עם השפעה עמוקה בבני אדם: קורטיזול, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, ווזופרסין.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של האונות המצחיות: תפקוד ואי תפקוד (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' דני הופיין. מס' הקורס: 51780. נ"ז: 2.

האונות הפרונטליות (א.פ) מהוות נושא מחקר מרכזי וחשוב בתחום מדעי המוח העכשויים. חשיבותן נובעת מכך שהן מפקחות ומנהלות מגוון רחב של התנהגויות אנושיות מהמורכבות ביותר, כמו למשל: תיפקודים ניהוליים, בקרה רגשית ושאיפה להגברות. במידה רבה ניתן לאמר כי הן מהוות את מקור ההבדלים העצומים בין האדם לבין עולם החי. הקורס יעסוק בעיקר בלמידת תיפקוד הא.פ. בהיבטים המבניים והתיפקודיים ובקשרים הידועים ביניהם.

דרישת קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

הבעות פנים - תאוריה ומחקר (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר הלל אביעזר. מס' הקורס: 51845. נ"ז: 2.

הקורס מעמת תיאוריות מרכזיות בהבעת רגשות ועוקב אחר ההתפתחות המדעית לאורך השנים, החל המעבודות הקלאסיות של דרווין ועד ימינו.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51871. נ"ז: 2.

הסמינר יציג טעימה מתחומי מחקר ועניין שונים על המקום של עקביות בין קוגניציות, רגשות, התנהגויות וכו' בחיים המנטליים שלנו, וההפשעה של עקביות (ובעיקר חוסר עקביות) על הדרך בה אנו תופסים, חושבים ומתנהגים.

סילבוס

אלטרואיזם אנושי (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51883. נ"ז: 2.

שיתוף פעולה בין אנשים שאין ביניהם קרבה גנטית הינה התנהגות ייחודית של בני אדם. אנו רואים דוגמאות רבות של אלטרואיזם בחיי היום יום – התנהגויות המבטאות דאגה לשלומם של אחרים, אך המקור הביולוגי-אבולוציוני שלהן נותר בגדר תעלומה. בקורס זה נסקור גישות מתחומים שונים להבנה של אלטרואיזם אנושי ובכלל זה אבולוציה, מודלים תאורטיים של תורת המשחקים, בסיס ביולוגי ופרדיגמות ניסוייות.

סילבוס

משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' אילן יניב. מס' הקורס: 51983. נ"ז: 3.

במוקד הקורס תהיה סדרה של משחקי תפקידים בקבלת החלטות אינטראקטיביות וסימולציה של פתרון בעיות במשא ומתן.

סילבוס

גורמי חוסן וסיכון בהתפתחות תסמונת פוסט-טראומטית (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר אילן ולד. מס' הקורס: 51991. נ"ז: 2.

בקורס אסקור את השינויים בהמשגת התסמונת הפוסט טראומטית לאורך ההיסטוריה, אציג את ההגדרות העכשוויות כמו גם את הגישות התיאורטיות המסייעות להבנת התפתחות התסמונת. אנסה לעמוד על ההבדלים בפנומנולוגיה ובגורמי הסיכון להתפתחות התסמונת בהתאם לטראומה אליה נחשף הפרט . תוצגנה שיטות טיפול מבוססות מחקר, יעילותן ומידת התאמתן הדיפרנציאלית לנסיבות התפתחות התסמונת.

סילבוס

תהליכים קוגניטיביים מתקדמים (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' מרב אחישר וגב' אווה קימל. מס' הקורס: 76913. נ"ז: 2.

דיון בנושאים עדכניים בתחום של תהליכים קוגניטיביים.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים של הזדקנות המוח (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51445. נ"ז: 2.

קורס יעסוק במאפיינים הקוגניטיביים וההתנהגותיים ובנוירופסיכולוגיה של הזדקנות נורמלית של המוח לעומת הזדקנות פתולוגית של המוח כתוצאה ממחלות נוירו-דגנרטיביות. יידונו דרכי אבחון והתערבות תוך שימוש בדוגמאות קליניות.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הבנה חברתית (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51446. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים המעורבים בהבנה ועיבוד של מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, וכן בתשתית המוחית של תהליכים אלו. כמו כן, יידונו דרכים עיקריות להערכה וטיפול בקשיים בקוגניציה חברתית.

סילבוס

תורשה וסביבה ברכישת שפה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51855. נ"ז: 2.

בקורס נבחן את הספרות העדכנית בנושא השפעת של סביבה ותורשה על הבדלים בין אישיים ברכישת שפה.

דרישות קדם: קורס 51958 (פסיכולינגויסטיקה) או קורס 51521 (למידה: מנוירוביולוגיה לקוגניציה א')

סילבוס

הורות: מדע וחוויה (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51669. נ"ז: 2.

 

למידה ודיסלקציה: חלק א' (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' מירב אחישר. מס' הקורס: 51396. נ"ז: 2.

נדון בנושאים עדכניים בדיסלקציה.

סילבוס

אמון ואי-אמון: בתאוריה ובחיים האמתיים (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51834. נ"ז: 2.

סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'. 

סילבוס

תכנות מונחה עצמים ב-Python לתלמידי פסיכולוגיה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר אריה שלזינגר. מס' הקורס: 51719. נ"ז: 2.

לימוד יסודות תכנות מונחה עצמים באמצעות שפת התכנות פייתון.

סילבוס

אוסלציות מוחיות וקוגניציה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר אילת לנדאו. מס' הקורס: 51793. נ"ז: 2.

כאשר מודדים תגובות מוחיות שנובעות ממדידת אוכלוסיות נוירונים, ניתן לכמת פעילות במרחב בתדר. בניתוחים אילו מוצאים לעיתים תגובות קצביות בפעילות המוחית. לאחר שנסקור את השיטות והעקרונות המנחים להבנת אותות במרחב התדר, נדון בתפקיד אוסילציות מוחיות בקוגניציה. נתאר את המנגנונים המוצעים, נסקור מחקרים התומכים במנגנונים אילו, ונבקר אותם. תחומי המחקר אשר יכוסו יהיו מגוונים: עיבוד מרחבי, תפיסה חושית, זכרון עבודה, קשב, ועיבוד שפתי. רקע ביסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה, נוירואנטומיה ופסיכולוגיה קוגניטיבית מומלצים. 

דרישות קדם: תהליכים קוגניטיביים וגם אחד מהקורסים הבאים: נוירואנטומיה תפקודית, יסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה של ההתנהגות.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51819. נ"ז: 2.

מורי המגמה החברתית ומרצים אורחים יסקרו נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה חברתית תוך התמקדות בשאלות עקרוניות.

דרישות קדם: תהליכים חברתיים.

סילבוס

היבטים פסיכולוגיים בתאורית ההחלטות - סוגיות מתקדמות (קורס מוסמך)

מרצה: פרופ' סשה ג'רונדי. מס' הקורס: 51784. נ"ז: 2.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

הפרעות אכילה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר רחל בכנר. מס' הקורס: 51409. נ"ז: 2.

בקורס יוצגו הפתולוגיה, האטיולוגיה, אבחנות, הערכה, תיאוריה, טיפול ומניעה של הפרעות אכילה, כולל אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, והפרעת אכילה בולמוסית. סטודנטים יוזמנו להתבונן על הקשר שלהם עם גופם, הרגלי האכילה שלהם, ויחסם להפרעות אכילה והשלכותיה על סטודנטים אחרים, חברים, וקרובי משפחה. בקורס יוצגו גישות טיפוליות שונות בהפרעות אכילה; טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, אכילה קשובה (mindful eating), טיפול נרטיבי, וגישות פסיכודינמיות. נדון גם בנושאים כמו הפרעות קו-מורבידיות, הקשר בין הפרעות אכילה לטראומה, סטיגמה, אוכלוסיות בסיכון, דילמות אתיות, רצף (או דיכוטומיה?) בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה, טיפול קבוצתי להפרעות אכילה, רמות טיפול, ואתגרים ייחודים שמציגים מטופלים עם הפרעות אכילה למטפליהם. כמו כן, נדון בהשפעת התרבות והמדיה על דימוי גוף והפרעות אכילה (כולל קולנוע) ובתכניות למניעה.

סילבוס

פסיכולינגויסטיקה (קורס מוסמך)

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51958. נ"ז: 2.

איך אנחנו מצליחים להבין ולהפיק שפה בצורה כל כך מהירה ומדויקת? תחום הפסיכולינגויסטיקה חוקר את המנגנונים הקוגניטיביים שמאפשרים לנו להבין, להפיק, וללמוד שפה. במהלך הקורס נלמד על התהליכים בסיסיים בתפיסת צליל, שליפה לקסיקאלית, והבנה והפקה של משפטים. נדון בקשר בין שפה ומחשבה, נסקור מודלים של רכישת שפה ונראה את המקבילות בין עיבוד שפה ועיבוד גירויים אחרים (ויזואליים, מוזיקליים).התלמידים ישתתפו בגיבוש שאלות מחקר, ובתכנון ועריכת ניסויים רלבנטיים. הציון ייקבע על סמך ההשתתפות ועבודה מסכמת. יש אפשרות לערוך עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

סילבוס

אבני פינה - 0-4 נ"ז

בנוסף למפורט מעלה, יש ללמוד גם 4 נ"ז של קורסים מתכנית אבני פינה.

ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה, אלא ישוקללו עם ציון הגמר לתואר. למידע נוסף, כנסו לאתר אבני פינה.

על התלמיד להיוועץ עם מזכירות החוג השני כדי ללמוד עוד על דרישות במסגרת התכנית אבני פינה.

תלמידי פסיכולוגיה ומשפטים מחוייבים ב-4 נ"ז מתוכנית אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (יש ללמוד בפסיכולוגיה סה"כ 52 נ"ז לתואר).

 תלמידי פסיכוביולוגיה מחויבים בהשלמת 4 נ"ז מאבני פינה מתחום מדעי הרוח (שני קורסי אבני פינה נפרדים בהיקף 2 נ"ז כל אחד): 2 נ"ז במסגרת לימודי התואר בפסיכולוגיה ו-2 נ"ז במסגרת לימודי התואר בביולוגיה. ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר לתואר (להרחבה בנושא, ראה פרק "תכנית אבני פינה").

תלמידי פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה פטורים מחובות אבני פינה בפסיכולוגיה וישלימו את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה לסך של 60 נ"ז.

<embed>

הערה: במסגרת קורסי הבחירה, יש לבחור לפחות 2 נ"ז של קורסים המועברים בשפה האנגלית.

קורסי המוסמך פתוחים לתלמידי שנה ג' בלבד.

תכנית הלימודים המחייבת היא זו המופיעה בשנתון שבו החל התלמיד את הלימודים, והיא נתונה לשינויים במהלך התואר, עליהם תודיע האוניברסיטה אם יתרחשו. 

בסיום הלימודים יש למלא טופס סגירת תואר (תחת קישורים שימושים) ולהעביר לידי אביטל קויתי אילוז בדוא"ל avitalk@savion.huji.ac.il