עבודה סמינריונית

 

עבודה סמינריונית

כל תלמיד תואר ראשון בפסיכולוגיה מחוייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת במהלך לימודיו לתואר. העבודה מזכה ב-4 נ"ז. להסברים ולנהלים המלאים לגבי הגשת עבודה סמינריונית לחצו כאן.

 

בכדי לקבל שיבוץ למנחה לעבודה הסמינריונית עליכם למלא את טופס השיבוץ האינטרנטי (למילוי לחצו כאן) עד שבועיים מתחילת סמסטר א'. 

 

לצורך מילוי הטופס אנחנו מזמינים אתכם/ן להיעזר ברשימת מנחי העבודות הסמינריונית ותחומי המחקר שלהם אותה תוכלו למצוא בקישור הבא

 

לפי הנחיות האוניברסיטה, "עבודות סיום קורס, עבודות סמינריוניות ועבודות פרוסמינריוניות יוגשו בתוך חודש מסיום הקורס, ובאישור המורה עד לא יאוחר מ-30 בספטמבר של אותה שנה. במקרים מיוחדים רשאית ועדה הוראה או מי שהוסמך בפקולטה, לאשר דחייה עד 31.12 של אותה שנה. עד מועד זה תוגש הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים". יש לציין שמניסיוננו עד כה במחלקה, הכללים שלעיל נאכפים ברצינות. עד כה, בקשות למועד מאוחר אושרו ונקבעו לתלמידים רק בנסיבות מיוחדות. באין נסיבות מיוחדות ומוצדקות רבות מהפניות והבקשות למועד מאוחר נדחו. התלמידים שפניותיהם נדחו נאלצו לשלם שכר לימוד לשנה נוספת עבור אותו קורס.

 

לפרטים על הגשת עבודה סמינריונית בשנתון הפקולטה.


לנוחיותכם מצורף קובץ שאלות ותשובות נפוצות בו תוכלו להיעזר בתהליך השיבוץ וכתיבת העבודה.

 

בכל שאלה או בקשה אתם מוזמנים לפנות ליועצת לעבודות סמנריונית לתואר בוגר ליאת נצר.