פסיכולוגיה חברתית

אודות המגמה

ייחודה של המגמה החברתית באוניברסיטה העברית הוא בעושר ובגיוון האינטלקטואלי והמתודולוגי. אנשי הסגל, המעבדות, ואופיים של האוניברסיטה והחוג יוצרים הזדמנות נדירה לפיתוח עניין תיאורטי ומחקרי במגוון תחומים. אנחנו מעודדים תלמידים מצטיינים להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט מיד עם קבלתם לחוג, בתום שנת הלימודים הראשונה, או בתום לימודי המוסמך. ברשותנו תשתית מחקרית רחבה ומשוכללת והמחקר שנעשה באוניברסיטה העברית נמצא בחזית העשייה בתחומים שונים.


במהלך לימודיהם נחשפים תלמידי המגמה לתחומי מחקר שונים ומגוונים בפסיכולוגיה חברתית ובדיסציפלינות שכנות. תחומי המחקר וההוראה של מורי המגמה כוללים קוגניציה חברתית, תהליכי שיפוט והחלטה, מודעות, תפיסה חברתית, תפיסת פנים, נוירו-קוגניציה חברתית, מוטיבציה, קונפליקטים, רגש, וויסות רגשי. הלימודים, כמובן, אינם מוגבלים למורי המגמה. לפי הצורך, אנו מעודדים תלמידים להשלים את השכלתם בתחומים קרובים ברחבי האוניברסיטה, בין השאר בבתי הספר לחינוך ומנהל עסקים, בחוגים לתקשורת ולסוציולוגיה, בתוכנית לחקר סכסוכים, במרכז לחקר הרציונליות, ובמרכז לחקר המוח (רשימה חלקית).
 

מורי המגמה

מרכזת המגמה: ד"ר רותי מאיו, ruth.mayo@mail.huji.ac.il
פרופ' רן חסין
פרופ' אילן יניב
פרופ' הלל אביעזר
ד"ר ישראל כץ
ד"ר טלי קליימן
ד"ר שלמה ישראל
ד"ר ענת פרי
 
 

תוכנית הלימודים במגמה

תוכנית הלימודים נבנית בתאום עם יועצי המגמה ובאישורם. הבסיס לתוכנית הוא כדלקמן: 

קורסי חובה כלליים - שנה א' (10 נ"ז)

שיטות מחקר מתקדמות

מרצה: ד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51895. נ"ז: 4.

קורס זה הינו הקורס הבסיסי בסטטיסטיקה לתלמידים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. ייסקר הבסיס התיאורטי של הפרוצדורות הסטטיסטיות המרכזיות בהן משתמשים במחקרים בתחום, ובמקביל ייעשה שימוש נרחב ב- Excel וב-SPSS על מנת ליישם פרוצדורות אלה על דוגמאות מגוונות של בסיסי נתונים.

סילבוס

סמינר מחקר

סמינר מחקר בהיקף של 4 נ"ז לכל תלמידי המגמות, לפי אחת מן האפשרויות הבאות: (א) סמינר שנתי/סמסטריאלי בן 4 נ"ז. (ב) שני סמינרי מחקר סמסטריאליים בני 2 נ"ז כל אחד (חלק א' וחלק ב').

האפשרויות לסמינרי המחקר הן: קשיבות וקבלה (סילבוס), פוסט טראומה - אתיולוגיה, מהלך וטיפול (סילבוס), פסיכותרפיה תהליכים ותוצאות: CBT בהפרעת פניקה (סילבוס), תהליכים ותוצאות בטיפול דינמי קצר מועד (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק א' (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק ב' (סילבוס), תפקוד נוירופססיכולוגי בהפרעות התפתחותיות (סילבוס).

סמינר מלווה לעבודת גמר

מרצים: ד"ר הלל אביעזר וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51971. נ"ז: 2.

מטרתו של קורס זה הינה לאפשר למשתתפים לקדם משמעותית את עבודת התיזה שלהם במסגרת התואר השני. 
במהלך הקורס נדון בהיבטים הטכניים והמהותיים של ביצוע מחקר באופן כללי ובאופן פרטני עבור כל אחת מהתזות של משתתפי הקורס. 
נדון בכל אחד משלבי עבודת התיזה – מחיפוש הרעיון והמנחה, ניסוח שאלת המחקר, ניסויים מקדימים, ביצוע שאלת המחקר (הניסויים), ניתוח הנתונים והסקת מסקנות.

סילבוס

עבודה סמינריונית מחקרית למוסמך

קידום כתיבת העבודה הסמינריונית נעשה במסגרת סמינריוני מחקר. תלמידי המגמה יכולים להשתתף במסגרת סמינריוני מחקר הניתנים על ידי מורי המגמה או מורי מגמות אחרות במחלקה. 

הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים נוספים אודות עבודת הגמר בלימוד מוסמך ניתן למצוא כאן

קורסי חובה - שנה א' (4 נ"ז)

קולוקוויום בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית שנה א'

רכזים: פרופ' רם פרוסט וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51789. נ"ז: 2.

הרצאות שבועיות של מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם הקשורות לפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית.

הערה: ההרצאות מועברות באנגלית.

סילבוס

נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו סמינר

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51819. נ"ז: 2.

מורי המגמה החברתית ומרצים אורחים יסקרו נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה חברתית תוך התמקדות בשאלות עקרוניות. 

סילבוס

קורסי חובה - שנים א'-ב' (2 נ"ז)

פסיכולוגיה חברתית מתקדמת (לא יילמד בתשע"ז)

מרצה: ד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51727. נ"ז: 2.

זהו קורס חדש הנמצא כעת בשלבי הכנה (לא יילמד בשנה"ל תשע"ז)

סילבוס

קורסי בחירה - שנים א'-ב' (16 נ"ז)

אתיקה

מרצה: ד"ר אורלי קמפף-שרף. מס' הקורס: 34877. נ"ז: 2. 

היכרות עם מושגים בסיסיים באתיקה והרלבנטיות לתחום הפסיכולוגיה. יידונו סוגיות אתיות מרכזיות בדגש על טיפול ואבחון במסגרת החינוכית והקלינית. בקורס ילמדו חוק הפסיכולוגים, הקוד האתי של הפסיכולוגים תוך בחינת מקרים ממציאות היומיום. 

סילבוס

 

נוירופסיכיאטריה: הבסיס המוחי של תהליכים נפשיים

מרצה: ד"ר שחר ארזי. מס' הקורס: 06828. נ"ז: 4.

בקורס "נוירופסיכיאטריה" ננתח לעומקם מצבים פתולוגיים: נפגוש מטופלים עם הפרעות מיוחדות, נתעמק בסיפור שלהם, ננתח ניסויים השואפים לפענח אותם, נשווה אותם להבנות תחומי הספרות והפילוסופיה, ואף ננסה להקיש לחיינו אנו. הקורס ילווה בסדנה ייעודית - בסדנה זו נלמד איך לבצע ניסויים כדוגמת אלו שיוצגו בקורס. נרשום EEG במסגרת פרויקט קבוצתי ונלמד על העקרונות והיישום של אנליזות חישוביות מסוגים שונים. 

סילבוס

סוגיות בקבלת החלטות א'

מרצה: פקופ' אילנה ריטוב. מס' הקורס: 34973. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בהיבטים התנהגותיים של קבלת החלטות. יוצגו בו מושגי יסוד וממצאים מחקריים הקשורים להטיות בשיפוט והעדפות הסוטות מהמודל הרציונלי. לאחר מכן נדון (עם פרזנטציות של התלמידים) במספר מאמרים עכשוויים.

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - א'

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37954. נ"ז: 2.

במהלך הקורס נדון במחקר אודות תהליכים קוגניטיביים ורגשיים בהפרעות דיכאון וחרדה. נסקור מחקר בנושאים כגון התפקיד של תהליכי קשב, פרשנות וזכרון כמשמרים הפרעות אלו. כמו כן, נעסוק בהשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

קולוקוויום בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית שנה ב'

רכזים: פרופ' רם פרוסט וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51790. נ"ז: 2.

הרצאות שבועיות של מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם הקשורות לפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית.

הערה: ההרצאות מועברות באנגלית.

סילבוס

 

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - ב'

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37944. נ"ז: 2.

יישום של הנלמד בחלק א של הקורס באמצעות עבודה מחקרית מעשית על פרוייקט מחקרי.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

שליטה עצמית

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51401. נ"ז: 2.

כיצד אנו (לעיתים) מתמודדים בהצלחה עם האתגר של השגת המטרות ארוכות הטווח שלנו במקום להיכנע לאלטרנטיבות מפתות? מדוע לעיתים קרובות מדי אנו נכשלים בהפעלת שליטה עצמית?

תנאי קדם: תהליכים חברתיים, תהליכים קוגניטיביים ופסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר.

סילבוס

תאוריות בחקר הארגון

מרצה: פרופ' גילי דרורי. מס' הקורס: 53880. נ"ז: 4.

ארגונים פורמליים מתעצמים והולכים: במספרם (מניינם הולך וגדל בקצב אקפוננציאלי), בהיקפם (המבנה ותחומי אחריותם הולכים ומתרחבים), ובנגיעתם, אם לא חודרניותם, לתחומי חיינו (אין מדינה או סקטור שאינו "מאורגן"). התרחבות מקבילה קיימת בחקר ארגונים ובמגוון התיאוריות להסבר המבנה, הפעילות והאתגרים של ארגונים. קורס זה נבנה כמבוא ללימודי ארגון לתלמידים מתקדמים ובנוי כשילוב בין לימוד מושגים תיאורטיים לבין יישומם של "כלי עזר תיאורטיים" אלה לניתוח תופעות ארגוניות. דיוני הקורס ישלבו קריאה מעמיקה של הכתבים הקלאסיים בלימודי ארגון ושל מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות, או בין ניתוח של דיונים קונספטואליים לבין ניתוח של מחקרים אמפיריים. כמו כן נבחן תיאוריות הנוגעות למגוון נושאים בחקר ארגונים (תרבות ארגונית, קבלת החלטות, שינוי ארגוני, ממשליות ואחרים) ומחקרים הנוגעים למגוון תחומים ומגזרים.

סילבוס

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי

מרצה: פרופ' איתן בכר. מס' הקורס: 51540. נ"ז: 2.

במהלך הקורס תסקר התפתחותה של הפסיכולוגיה של העצמי מתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לה. תלמד העמדה הטיפולית המיוחדת של המטפל ואופן ההקשבה הייחודיים לגישה זו.

דרישות קדם: אישיות ופסיכולוגיה אבנורמלית.

סילבוס

אבחון, התערבות והערכה בארגונים

מרצים: פרופ' ישראל כץ ומר ניר לוי. מס' הקורס: 53971. נ"ז: 8.

הקורס נועד לתת למשתתפים היכרות עיונית והתנסותית עם תחום הייעוץ הארגוני ולפתח אצלם יכולות בסיסיות הנדרשות כדי לעסוק בתחום.

סילבוס

התפתחות ערכים

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51607. נ"ז: 2.

הקורס דן בהתפתחותם של ערכים. מהם ערכים? מה חשיבותם? מנין באים ערכים אלה? האם הם משתנים במהלך החיים? למשל, נדון בטענה שהמשפחה היא מאבני היסוד של החינוך לערכים. מה גורם לדמיון בין ערכי הורים וילדיהם? אילו תנאים (סגנונות הורות, אישיות הילד, הרכב המשפחה והסביבה התרבותית) ישפיעו על מידת "הצלחת" ההורים בהעברת ערכיהם לילדיהם? ואולי צריך לשים את הדגש על השפעות גנטיות על ערכים? דרישות הקורס כוללות השתתפות פעילה, המבוססת על קריאת החומר המכין לשיעור. הגשת תרגיל, ובסיום הקורס עבודה מסכמת, בצורה של סקירה אינטגרטיבית של נושא מנושאי הקורס או פיתוח של כלי חדש לבדיקת ערכים בגיל צעיר.

סילבוס

מיון עובדים

מרצה: ד"ר יעל ברנדר-אילן. מס' הקורס: 55901. נ"ז: 3.

הקורס עוסק בדרכי תיקוף מבחני מיון: הגדרה ומדידה של הקריטריון- הצלחה בעבודה, תוקף המנבא של ההצלחה, מהימנות המדידה, ניתוח תועלת (Utility Analysis). 
סקירת מבחנים מסוגים שונים ע"פ עקרון ה –"מציאות מול תיאוריה". סוגי המבחנים שיסקרו הם: אינטליגנציה, ביוגרפיה, אישיות, ראיונות אישיים, מרכזי-הערכה, יושר, גרפולוגיה. 

סילבוס

בסיס נוירואנדוקריני ללחץ חברתי והתנהגות חברתית

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51633. נ"ז: 2.

קורס זה בוחן את הקשר בין הורמונים והתנהגות חברתית אנושית. מבנה הקורס משקף עניין הולך וגובר בקרב פסיכולוגים חברתיים בתפקידם של מערכות נוירואנדוקריניות בתהליכים חברתיים בסיסיים כגון לחץ, שיתוף פעולה, תוקפנות, ודומיננטיות. כיצד הורמונים משפיעים על הפיסיולוגיה, רגשות, קוגניציה, והתנהגות שלנו, ללא שליטה מודעת? אנו נתמקד בארבע מולקולות מפתח עם השפעה עמוקה בבני אדם: קורטיזול, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, ווזופרסין.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש

מרצות: גב' תמר פרידנברג וגב' אסנת חזן. מס' הקורס: 55922. נ"ז: 3.

זהו קורס מבוא העוסק בתהליכים הקשורים באדם, בקבוצה ובארגון במקום העבודה. נעסוק בנושאים כגון מוטיבציה, מנהיגות, תרבות, צוותים וסביבה ארגונית. נכיר את התיאוריות העיקריות הקיימות בשדה ואת השלכותיהן בפועל באמצעות התנסות בכיתה, דיונים בקבוצות וניתוחי אירוע.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של האונות המצחיות: תפקוד ואי-תפקוד

מרצה: פרופ' דן הופיין. מס' הקורס: 51708. נ"ז: 2.

האונות הפרונטליות (א.פ) מהוות נושא מחקר מרכזי וחשוב בתחום מדעי המוח העכשויים. חשיבותן נובעת מכך שהן מפקחות ומנהלות מגוון רחב של התנהגויות אנושיות מהמורכבות ביותר, כמו למשל: תיפקודים ניהוליים, בקרה רגשית ושאיפה להגברות. במידה רבה ניתן לאמר כי הן מהוות את מקור ההבדלים העצומים בין האדם לבין עולם החי. הקורס יעסוק בעיקר בלמידת תיפקוד הא.פ. בהיבטים המבניים והתיפקודיים ובקשרים הידועים ביניהם.

דרישות קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

האמנות והמדע של המשא ומתן

מרצה: ד"ר שהם חשן-הלל. מס' הקורס: 55670. נ"ז: 3.

הקורס הנוכחי יפגיש את התלמידים עם המדע של המשא ומתן, וכן יאפשר להם הזדמנות ייחודית להתנסות בעצמם באומנות המשא ומתן. הקורס יספק מסגרת תיאורטית להבנת משא ומתן, יציג את התיאוריות, המונחים והממצאים המרכזיים בתחום. נסקור לקחים מרכזיים לגבי משא ומתן מתוך הספרות של פסיכולוגיה חברתית וקבלת החלטות.

הערה: הקורס מועבר באנגלית.

סילבוס

הבעות פנים - תאוריה ומחקר

מרצה: ד"ר הלל אביעזר. מס' הקורס: 51845. נ"ז: 2.

הקורס מעמת תיאוריות מרכזיות בהבעת רגשות ועוקב אחר ההתפתחות המדעית לאורך השנים, החל המעבודות הקלאסיות של דרווין ועד ימינו.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

תאוריות ארגוניות

מרצה: פרופ' תמר זילבר. מס' הקורס: 55998. נ"ז: 3.

על פי תפיסות פוסט-מודרניות, תיאוריות ומחקר אקדמי לא רק מתארים את המציאות ומנסים לפענח אותה, אלא למעשה מייצרים מציאות. תיאוריות מארגנות את האופן בו אנחנו מבינים את העולם ופועלים בו, וכך הן מייצרות את העולם הזה עבורנו. מטרתנו בקורס זה לבחון ולבקר את האופן בו התיאוריה הארגונית (ואנחנו, כחלק מקהילת השיח בתחום) ממשיגה ומבינה ארגונים. לשם כך, נעקוב אחר התפתחות התיאוריה הארגונית (בארצות הברית בעיקר) ברמת המאקרו. לאורך הקורס נפעל על פי עקרון מתודי דומה: נצא מתוך עבודות קלאסיות, אל הנחות היסוד התיאורטיות העומדות בבסיסן, ומשם נמשיך למבט השוואתי וביקורתי בין זרמים תיאורטיים ופרדיגמטיים רחבים יותר. נשאף להבין את יחסי הגומלין בין התיאוריה הארגונית לבין ההקשרים דיסציפלינריים בתוכם צמחה, ואת ההשפעות ההדדיות בין התיאוריה לבין פרקטיקות ארגוניות, דרכי חשיבה והקשרים חברתיים ופוליטיים ואופנות מתחלפות בתקופה ובתרבות שבה נוצרה.

סילבוס

עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51871. נ"ז: 2.

הסמינר יציג טעימה מתחומי מחקר ועניין שונים על המקום של עקביות בין קוגניציות, רגשות, התנהגויות וכו' בחיים המנטליים שלנו, וההפשעה של עקביות (ובעיקר חוסר עקביות) על הדרך בה אנו תופסים, חושבים ומתנהגים.

סילבוס

יצירתיות בארגונים

מרצה: ד"ר שרון אריאלי לנגר. מס' הקורס: 55690. נ"ז: 3.

People and organizations constantly strive to improve their creative performance. But is it even possible? For many years creativity has been considered a "gift" that one is either born with or not. Recent approaches view creativity in a more malleable manner. They are grounded in the assumption that the ability to be creative can be facilitated and nurtured by teams and organizations. Creativity, then, is a skill that can be acquired and improved by practice and can be applied on demand. The course discusses three prominent elements that impact creativity -- the person, the process, and the culture – and argues that amplifying creativity in organizations can be gained by considering the interactions between these three factors.

Sylabus

אלטרואיזם אנושי

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51883. נ"ז: 2.

שיתוף פעולה בין אנשים שאין ביניהם קרבה גנטית הינה התנהגות ייחודית של בני אדם. אנו רואים דוגמאות רבות של אלטרואיזם בחיי היום יום – התנהגויות המבטאות דאגה לשלומם של אחרים, אך המקור הביולוגי-אבולוציוני שלהן נותר בגדר תעלומה. בקורס זה נסקור גישות מתחומים שונים להבנה של אלטרואיזם אנושי ובכלל זה אבולוציה, מודלים תאורטיים של תורת המשחקים, בסיס ביולוגי ופרדיגמות ניסוייות.

סילבוס

החלטות חברתיות: נדיבות, הוגנות ואתיקה

מרצה: ד"ר שהם חשן-הלל. מס' הקורס: 55915. נ"ז: 4.

במהלך הקורס, הסטודנטים יתוודעו לתחום של קבלת החלטות בכלל, וקבלת החלטות בהקשר החברתי בפרט. יידונו נושאים כגון הוגנות, מוסר, התמודדות עם אי שוויון ורמאות. כמו כן יכירו התלמידים את שיטות המחקר הניסוייות, ויערכו עבודה ניסויית עצמאית (כולל פיתוח שאלת המחקר, איסוף נתונים וניתוחם).

סילבוס

משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן

מרצה: פרופ' אילן יניב. מס' הקורס: 51983. נ"ז: 3.

במוקד הקורס תהיה סדרה של משחקי תפקידים בקבלת החלטות אינטראקטיביות וסימולציה של פתרון בעיות במשא ומתן.

הערה: יש להירשם לפני תחילת שנת הלימודים בעזרת הטופס tinyurl.com/tofes_mum

סילבוס

 

תהליכים קוגניטיביים מתקדמים

מרצה: פרופ' מרב אחישר וגב' אווה קימל. מס' הקורס: 76913. נ"ז: 2.

דיון בנושאים עדכניים בתחום של תהליכים קוגניטיביים.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים של הזדקנות המוח

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51445. נ"ז: 2.

קורס יעסוק במאפיינים הקוגניטיביים וההתנהגותיים ובנוירופסיכולוגיה של הזדקנות נורמלית של המוח לעומת הזדקנות פתולוגית של המוח כתוצאה ממחלות נוירו-דגנרטיביות. יידונו דרכי אבחון והתערבות תוך שימוש בדוגמאות קליניות.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הבנה חברתית

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51446. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים המעורבים בהבנה ועיבוד של מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, וכן בתשתית המוחית של תהליכים אלו. כמו כן, יידונו דרכים עיקריות להערכה וטיפול בקשיים בקוגניציה חברתית.

סילבוס

תורשה וסביבה ברכישת שפה

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51855. נ"ז: 2.

בקורס נבחן את הספרות העדכנית בנושא השפעת של סביבה ותורשה על הבדלים בין אישיים ברכישת שפה.

דרישות קדם: קורס 51958 (פסיכולינגויסטיקה) או קורס 51521 (למידה: מנוירוביולוגיה לקוגניציה א')

סילבוס

הורות: מדע וחוויה

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51669. נ"ז: 2.

 

למידה ודיסלקציה: חלק א'

מרצה: פרופ' מירב אחישר. מס' הקורס: 51396. נ"ז: 2.

נדון בנושאים עדכניים בדיסלקציה.

סילבוס

אמון ואי-אמון: בתאוריה ובחיים האמתיים

מרצה: ד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51834. נ"ז: 2.

סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'. 

סילבוס

תכנות מונחה עצמים ב-Python לתלמידי פסיכולוגיה

מרצה: ד"ר אריה שלזינגר. מס' הקורס: 51719. נ"ז: 2.

לימוד יסודות תכנות מונחה עצמים באמצעות שפת התכנות פייתון.

סילבוס

תכנות מתמטי ב-MATLAB לתלמידי פסיכולוגיה

מרצה: ד"ר אריה שלזינגר. מס' הקורס: 51730. נ"ז: 2.

לימוד מבני נתונים ובקרה, ופונקציות וכלים נוספים של מטלב, כדי לאפשר יכולת מעשית לפתור בעיות מתמטיות שניתנות לחישוב.

סילבוס

אוסלציות מוחיות וקוגניציה

מרצה: ד"ר אילת לנדאו. מס' הקורס: 51793. נ"ז: 2.

כאשר מודדים תגובות מוחיות שנובעות ממדידת אוכלוסיות נוירונים, ניתן לכמת פעילות במרחב בתדר. בניתוחים אילו מוצאים לעיתים תגובות קצביות בפעילות המוחית. לאחר שנסקור את השיטות והעקרונות המנחים להבנת אותות במרחב התדר, נדון בתפקיד אוסילציות מוחיות בקוגניציה. נתאר את המנגנונים המוצעים, נסקור מחקרים התומכים במנגנונים אילו, ונבקר אותם. תחומי המחקר אשר יכוסו יהיו מגוונים: עיבוד מרחבי, תפיסה חושית, זכרון עבודה, קשב, ועיבוד שפתי. רקע ביסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה, נוירואנטומיה ופסיכולוגיה קוגניטיבית מומלצים. 

דרישות קדם: תהליכים קוגניטיביים וגם אחד מהקורסים הבאים: נוירואנטומיה תפקודית, יסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה של ההתנהגות.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

היבטים פסיכולוגיים בתאורית ההחלטות - סוגיות מתקדמות

מרצה: פרופ' סשה ג'רונדי. מס' הקורס: 51784. נ"ז: 2.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

הפרעות אכילה

מרצה: ד"ר רחל בכנר. מס' הקורס: 51409. נ"ז: 2.

בקורס יוצגו הפתולוגיה, האטיולוגיה, אבחנות, הערכה, תיאוריה, טיפול ומניעה של הפרעות אכילה, כולל אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, והפרעת אכילה בולמוסית. סטודנטים יוזמנו להתבונן על הקשר שלהם עם גופם, הרגלי האכילה שלהם, ויחסם להפרעות אכילה והשלכותיה על סטודנטים אחרים, חברים, וקרובי משפחה. בקורס יוצגו גישות טיפוליות שונות בהפרעות אכילה; טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, אכילה קשובה (mindful eating), טיפול נרטיבי, וגישות פסיכודינמיות. נדון גם בנושאים כמו הפרעות קו-מורבידיות, הקשר בין הפרעות אכילה לטראומה, סטיגמה, אוכלוסיות בסיכון, דילמות אתיות, רצף (או דיכוטומיה?) בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה, טיפול קבוצתי להפרעות אכילה, רמות טיפול, ואתגרים ייחודים שמציגים מטופלים עם הפרעות אכילה למטפליהם. כמו כן, נדון בהשפעת התרבות והמדיה על דימוי גוף והפרעות אכילה (כולל קולנוע) ובתכניות למניעה.

סילבוס

פסיכולינגויסטיקה

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51958. נ"ז: 2.

איך אנחנו מצליחים להבין ולהפיק שפה בצורה כל כך מהירה ומדויקת? תחום הפסיכולינגויסטיקה חוקר את המנגנונים הקוגניטיביים שמאפשרים לנו להבין, להפיק, וללמוד שפה. במהלך הקורס נלמד על התהליכים בסיסיים בתפיסת צליל, שליפה לקסיקאלית, והבנה והפקה של משפטים. נדון בקשר בין שפה ומחשבה, נסקור מודלים של רכישת שפה ונראה את המקבילות בין עיבוד שפה ועיבוד גירויים אחרים (ויזואליים, מוזיקליים).התלמידים ישתתפו בגיבוש שאלות מחקר, ובתכנון ועריכת ניסויים רלבנטיים. הציון ייקבע על סמך ההשתתפות ועבודה מסכמת. יש אפשרות לערוך עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

סילבוס

טראומה, זיכרון ואמון - התנסות חווייתית

מורה אחראי: פרופ' גבי שפלר. מס' הקורס: 51999. נ"ז: 2.

קורס מרוכז שינתן בשפה האנגלית במשך שבועיים במהלך חופשת הקיץ: שבוע בברלין ושבוע בירושלים. ישתתפו 12 סטודנטים מהמחלקה לפסיכולוגיה ומבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ו-12 סטודנטים לפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפסיכואנליטית הבינלאומית בברלין . 
הרעיון המרכזי בקורס זה הוא התנסות רב מימדית חוויתית מושתתת על גישות תיאורטיות ותרבותיות בפסיכואנליזה והתנסות דיאלוגית בין תרבותית. הידברות מושתתת על דיונים קבוצתיים מונחים של כל משתתפי הקורס מידי בוקר וערב בימי הקורס, חמש עשרה הרצאות בנושאים פסיכואנליטיים כמפורט בסילבוס, תכנית ביקורים וסיורים בברלין ובירושלים ומפגשים בין תרבותיים בשתי הערים. 

סילבוס

עבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים אודות עבודת הגמר ניתן למצוא כאן

תכנית הלימודים המחייבת היא זו המופיעה בשנתון שבו החל התלמיד את הלימודים, והיא נתונה לשינויים במהלך התואר, עליהם תודיע האוניברסיטה אם יתרחשו.