קוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים

אודות המגמה

 
הלימודים במגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים נמשכים שנתיים, ועיקרם הכשרת תלמידים לעבודה מחקרית בתחום. השעורים עוסקים במערכת הקוגניטיבית על תחומיה השונים, בארגון המוחי של המערכת הקוגניטיבית, בשיטות המחקר המגוונות בתחום (פסיכופיזיקה, שיטות דימות מוחי תפקודי, מבחנים נוירופסיכולוגיים) ובנושאים מתקדמים בקוגניציה. התלמידים משתתפים גם בסדנא שבועית של החטיבה. לתלמידים גמישות בבחירת קורסים ממוקדים בתחומי הידע השונים ומערכת הלימודים שלהם תורכב בייעוץ אישי. יושם דגש על פעילות מחקרית שוטפת.
 

מורי המגמה

מרכז החטיבה: פרופ' ליאון דעואל, leon.deouell@huji.ac.il
פרופ' מירב אחישר
פרופ' רם פרוסט
פרופ' הלל אביעזר
ד"ר דני הופיין
ד"ר איילת לנדאו
ד"ר ענת מריל
ד"ר יוני פרצוב
 

תכנית הלימודים במגמה

קורסי חובה כלליים - שנה א' (10 נ"ז)

שיטות מחקר מתקדמות

מרצה: ד"ר יפתח יובל. מס' הקורס: 51895. נ"ז: 4.

קורס זה הינו הקורס הבסיסי בסטטיסטיקה לתלמידים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. ייסקר הבסיס התיאורטי של הפרוצדורות הסטטיסטיות המרכזיות בהן משתמשים במחקרים בתחום, ובמקביל ייעשה שימוש נרחב ב- Excel וב-SPSS על מנת ליישם פרוצדורות אלה על דוגמאות מגוונות של בסיסי נתונים.

סילבוס

סמינר מחקר

סמינר מחקר בהיקף של 4 נ"ז לכל תלמידי המגמות, לפי אחת מן האפשרויות הבאות: (א) סמינר שנתי/סמסטריאלי בן 4 נ"ז. (ב) שני סמינרי מחקר סמסטריאליים בני 2 נ"ז כל אחד (חלק א' וחלק ב').

האפשרויות לסמינרי המחקר הן: קשיבות וקבלה (סילבוס), פוסט טראומה - אתיולוגיה, מהלך וטיפול (סילבוס), פסיכותרפיה תהליכים ותוצאות: CBT בהפרעת פניקה (סילבוס), תהליכים ותוצאות בטיפול דינמי קצר מועד (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק א' (סילבוס), למידה ודיסלקציה חלק ב' (סילבוס), תפקוד נוירופססיכולוגי בהפרעות התפתחותיות (סילבוס).

סמינר מלווה לעבודת גמר

מרצים: ד"ר הלל אביעזר וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51971. נ"ז: 2.

מטרתו של קורס זה הינה לאפשר למשתתפים לקדם משמעותית את עבודת התיזה שלהם במסגרת התואר השני. 
במהלך הקורס נדון בהיבטים הטכניים והמהותיים של ביצוע מחקר באופן כללי ובאופן פרטני עבור כל אחת מהתזות של משתתפי הקורס. 
נדון בכל אחד משלבי עבודת התיזה – מחיפוש הרעיון והמנחה, ניסוח שאלת המחקר, ניסויים מקדימים, ביצוע שאלת המחקר (הניסויים), ניתוח הנתונים והסקת מסקנות.

סילבוס

עבודה סמינריונית מחקרית למוסמך

קידום כתיבת העבודה הסמינריונית נעשה במסגרת סמינריוני מחקר. תלמידי המגמה יכולים להשתתף במסגרת סמינריוני מחקר הניתנים על ידי מורי המגמה או מורי מגמות אחרות במחלקה. 

הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים נוספים אודות עבודת הגמר בלימוד מוסמך ניתן למצוא כאן

קורסי חובה - שנה א' (4 נ"ז)

קולוקוויום בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית שנה א'

רכזים: פרופ' רם פרוסט וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51789. נ"ז: 2.

הרצאות שבועיות של מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם הקשורות לפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית.

הערה: ההרצאות מועברות באנגלית.

סילבוס

נוירואנטומיה תפקודית

מרצה: ד"ר זהר טל. מס' הקורס: 51778. נ"ז: 2.

הקורס עוסק בהכרת מבנה המוח האנושי כבסיס להבנת תפקודו. בקורס נלמד עקרונות בסיסיים לארגון ופעולת מערכת העצבים באדם. נסקור את המערכות השונות המגדירות את התפקוד תוך לימוד המבנים והמסלולים האנטומיים, בגישה מחקרית וקלינית.

דרישות קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות

הערה: תלמיד שלקח את הקורס נוירואנטומיה 06125 לא רשאי לקחת את הקורס הזה.

סילבוס

קורסי חובה - שנים א'-ב' (4 נ"ז)

תהליכים קוגניטיביים מתקדמים

מרצה: פרופ' מרב אחישר וגב' אווה קימל. מס' הקורס: 76913. נ"ז: 2.

דיון בנושאים עדכניים בתחום של תהליכים קוגניטיביים.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

קורסי בחירה - שנים א'-ב' (6 נ"ז)

נוירופתולוגיה

מרצה: פרופ' ליאון דעואל. מס' הקורס: 51780. נ"ז: 2.

קורס זה יסקור את המחלות הנוירולוגיות העיקריות, הסתמנותן, מהלכן, הבסיס הנורופתולוגי והגנטי שלהן , דרכי האבחנה והטיפול בהן. הקורס מיועד לסטודנטים לנוירופסיכולוגיה ומדעי המוח והקוגניציה ומתאים גם לסטודנטים בענפים אחרים של חקר המוח. בחלק ניכר מהמחלות קיים ידע על התהליכים הפתופיזיולוגיים העומדים בבסיס המחלה. בחלק (קטן) מהמיקרים ידועה גם האתיולוגיה (הגורם) של המחלה, והקשר של המחלה לגורמים תורשתיים. אין ספק כי התייחסות לתופעות נוירופסיכולוגיות אינה יכולה להיות מנותקת מהמחלה שגרמה להן. כך לדוגמה לא תהיה ההתייחסות לבעיית זיכרון במחלה דמנטיבית כמו "אלצהיימר" דומה להתייחסות לבעיית זיכרון שנגרמה עקב דימום בתלמוס. בנוסף, סטודנטים לנוירופסיכולוגיה, ואלו שימשיכו לעסוק בתחום בעתיד בתחום המחקרי או הקליני, יהיו במגע שוטף עם קלינאים אחרים, ועליהם להכיר את המושגים הנהוגים בתחום, כך שיוכלו להשתתף בדיונים קליניים, להבין את ההשלכות של בדיקות וטיפולים שהחולה עשוי לעבור, ואף להעלות הצעות לגבי ברור נוסף, השגות לגבי האבחנה והטיפול וכיו"ב. במקרים לא מעטים החולים יבקשו מידע לגבי מחלתם או יעדכנו את הנוירופסיכולוג לגבי מצבם, ועל הנוירופסיכולוג להיות מסוגל לספק, במסגרת ידיעתו, מידע מהימן, וכן להבין את המידע הנמסר על ידי המטופל. לנוירופסיכולוג החוקר, המתעניין במנגנונים מוחיים של תהליכים קוגניטיביים, הידע הפתופיזיולוגי הוא חיוני להבנה מערכתית של התופעה הנחקרת. אי לכך ידע בסיסי בנוירולוגיה קלינית ונוירופתולוגיה הוא צורך בסיסי לעוסקים בנוירופסיכולוגיה. למי שאינו סטודנט לנוירופסיכולוגיה ומתעניין במחקר בסיסי של המוח, הכרת המחלות הנוירולוגיות פותחת חלונות אל דרך התפקוד של המוח, וכמובן חושפת את הכוונים היישומיים של המחקר הבסיסי.

סילבוס

מבחנים נוירופסיכולוגיים א'

מרצה: ד"ר תמי פילובסקי-פלג. מס' הקורס: 51789. נ"ז: 2.

הקורס יידון במאפיינים התיאורטיים והמעשיים של ההערכה הנוירופסיכולוגית.

סילבוס

מבחנים נוירופסיכולוגיים ב'

מרצה: ד"ר תמי פילובסקי-פלג. מס' הקורס: 51777. נ"ז: 2.

הקורס יידון במאפיינים התיאורטיים והמעשיים של ההערכה הנוירופסיכולוגית.

סילבוס

נוירופסיכיאטריה: הבסיס המוחי של תהליכים נפשיים

מרצה: ד"ר שחר ארזי. מס' הקורס: 06828. נ"ז: 4.

בקורס "נוירופסיכיאטריה" ננתח לעומקם מצבים פתולוגיים: נפגוש מטופלים עם הפרעות מיוחדות, נתעמק בסיפור שלהם, ננתח ניסויים השואפים לפענח אותם, נשווה אותם להבנות תחומי הספרות והפילוסופיה, ואף ננסה להקיש לחיינו אנו. הקורס ילווה בסדנה ייעודית - בסדנה זו נלמד איך לבצע ניסויים כדוגמת אלו שיוצגו בקורס. נרשום EEG במסגרת פרויקט קבוצתי ונלמד על העקרונות והיישום של אנליזות חישוביות מסוגים שונים. 

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - א'

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37954. נ"ז: 2.

במהלך הקורס נדון במחקר אודות תהליכים קוגניטיביים ורגשיים בהפרעות דיכאון וחרדה. נסקור מחקר בנושאים כגון התפקיד של תהליכי קשב, פרשנות וזכרון כמשמרים הפרעות אלו. כמו כן, נעסוק בהשלכות תהליכים אלו להתערבות בהפרעות אלו.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגניטיביים ורגשיים - ב'

מרצה: פרופ' נילי מור. מס' הקורס: 37944. נ"ז: 2.

יישום של הנלמד בחלק א של הקורס באמצעות עבודה מחקרית מעשית על פרוייקט מחקרי.

הערה: שנה ג' בתואר בוגר באישור המרצה

סילבוס

שליטה עצמית

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51401. נ"ז: 2.

כיצד אנו (לעיתים) מתמודדים בהצלחה עם האתגר של השגת המטרות ארוכות הטווח שלנו במקום להיכנע לאלטרנטיבות מפתות? מדוע לעיתים קרובות מדי אנו נכשלים בהפעלת שליטה עצמית?

תנאי קדם: תהליכים חברתיים, תהליכים קוגניטיביים ופסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר.

סילבוס

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי

מרצה: פרופ' איתן בכר. מס' הקורס: 51540. נ"ז: 2.

במהלך הקורס תסקר התפתחותה של הפסיכולוגיה של העצמי מתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לה. תלמד העמדה הטיפולית המיוחדת של המטפל ואופן ההקשבה הייחודיים לגישה זו.

דרישות קדם: אישיות ופסיכולוגיה אבנורמלית.

סילבוס

התפתחות ערכים

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51607. נ"ז: 2.

הקורס דן בהתפתחותם של ערכים. מהם ערכים? מה חשיבותם? מנין באים ערכים אלה? האם הם משתנים במהלך החיים? למשל, נדון בטענה שהמשפחה היא מאבני היסוד של החינוך לערכים. מה גורם לדמיון בין ערכי הורים וילדיהם? אילו תנאים (סגנונות הורות, אישיות הילד, הרכב המשפחה והסביבה התרבותית) ישפיעו על מידת "הצלחת" ההורים בהעברת ערכיהם לילדיהם? ואולי צריך לשים את הדגש על השפעות גנטיות על ערכים? דרישות הקורס כוללות השתתפות פעילה, המבוססת על קריאת החומר המכין לשיעור. הגשת תרגיל, ובסיום הקורס עבודה מסכמת, בצורה של סקירה אינטגרטיבית של נושא מנושאי הקורס או פיתוח של כלי חדש לבדיקת ערכים בגיל צעיר.

סילבוס

בסיס נוירואנדוקריני ללחץ חברתי והתנהגות חברתית

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51633. נ"ז: 2.

קורס זה בוחן את הקשר בין הורמונים והתנהגות חברתית אנושית. מבנה הקורס משקף עניין הולך וגובר בקרב פסיכולוגים חברתיים בתפקידם של מערכות נוירואנדוקריניות בתהליכים חברתיים בסיסיים כגון לחץ, שיתוף פעולה, תוקפנות, ודומיננטיות. כיצד הורמונים משפיעים על הפיסיולוגיה, רגשות, קוגניציה, והתנהגות שלנו, ללא שליטה מודעת? אנו נתמקד בארבע מולקולות מפתח עם השפעה עמוקה בבני אדם: קורטיזול, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, ווזופרסין.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של האונות המצחיות: תפקוד ואי תפקוד

מרצה: פרופ' דני הופיין. מס' הקורס: 51780. נ"ז: 2.

האונות הפרונטליות (א.פ) מהוות נושא מחקר מרכזי וחשוב בתחום מדעי המוח העכשויים. חשיבותן נובעת מכך שהן מפקחות ומנהלות מגוון רחב של התנהגויות אנושיות מהמורכבות ביותר, כמו למשל: תיפקודים ניהוליים, בקרה רגשית ושאיפה להגברות. במידה רבה ניתן לאמר כי הן מהוות את מקור ההבדלים העצומים בין האדם לבין עולם החי. הקורס יעסוק בעיקר בלמידת תיפקוד הא.פ. בהיבטים המבניים והתיפקודיים ובקשרים הידועים ביניהם.

דרישת קדם: יסודות ביולוגיים של ההתנהגות.

סילבוס

הבעות פנים - תאוריה ומחקר

מרצה: ד"ר הלל אביעזר. מס' הקורס: 51845. נ"ז: 2.

הקורס מעמת תיאוריות מרכזיות בהבעת רגשות ועוקב אחר ההתפתחות המדעית לאורך השנים, החל המעבודות הקלאסיות של דרווין ועד ימינו.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51871. נ"ז: 2.

הסמינר יציג טעימה מתחומי מחקר ועניין שונים על המקום של עקביות בין קוגניציות, רגשות, התנהגויות וכו' בחיים המנטליים שלנו, וההפשעה של עקביות (ובעיקר חוסר עקביות) על הדרך בה אנו תופסים, חושבים ומתנהגים.

סילבוס

אלטרואיזם אנושי

מרצה: ד"ר שלמה ישראל. מס' הקורס: 51883. נ"ז: 2.

שיתוף פעולה בין אנשים שאין ביניהם קרבה גנטית הינה התנהגות ייחודית של בני אדם. אנו רואים דוגמאות רבות של אלטרואיזם בחיי היום יום – התנהגויות המבטאות דאגה לשלומם של אחרים, אך המקור הביולוגי-אבולוציוני שלהן נותר בגדר תעלומה. בקורס זה נסקור גישות מתחומים שונים להבנה של אלטרואיזם אנושי ובכלל זה אבולוציה, מודלים תאורטיים של תורת המשחקים, בסיס ביולוגי ופרדיגמות ניסוייות.

סילבוס

משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן

מרצה: פרופ' אילן יניב. מס' הקורס: 51983. נ"ז: 3.

במוקד הקורס תהיה סדרה של משחקי תפקידים בקבלת החלטות אינטראקטיביות וסימולציה של פתרון בעיות במשא ומתן.

סילבוס

גורמי חוסן וסיכון בהתפתחות תסמונת פוסט-טראומטית

מרצה: ד"ר אילן ולד. מס' הקורס: 51991. נ"ז: 2.

בקורס אסקור את השינויים בהמשגת התסמונת הפוסט טראומטית לאורך ההיסטוריה, אציג את ההגדרות העכשוויות כמו גם את הגישות התיאורטיות המסייעות להבנת התפתחות התסמונת. אנסה לעמוד על ההבדלים בפנומנולוגיה ובגורמי הסיכון להתפתחות התסמונת בהתאם לטראומה אליה נחשף הפרט . תוצגנה שיטות טיפול מבוססות מחקר, יעילותן ומידת התאמתן הדיפרנציאלית לנסיבות התפתחות התסמונת.

סילבוס

תהליכים קוגניטיביים מתקדמים

מרצה: פרופ' מרב אחישר וגב' אווה קימל. מס' הקורס: 76913. נ"ז: 2.

דיון בנושאים עדכניים בתחום של תהליכים קוגניטיביים.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים של הזדקנות המוח

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51445. נ"ז: 2.

קורס יעסוק במאפיינים הקוגניטיביים וההתנהגותיים ובנוירופסיכולוגיה של הזדקנות נורמלית של המוח לעומת הזדקנות פתולוגית של המוח כתוצאה ממחלות נוירו-דגנרטיביות. יידונו דרכי אבחון והתערבות תוך שימוש בדוגמאות קליניות.

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הבנה חברתית

מרצה: ד"ר טל שני-אור. מס' הקורס: 51446. נ"ז: 2.

הקורס יעסוק בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים המעורבים בהבנה ועיבוד של מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, וכן בתשתית המוחית של תהליכים אלו. כמו כן, יידונו דרכים עיקריות להערכה וטיפול בקשיים בקוגניציה חברתית.

סילבוס

תורשה וסביבה ברכישת שפה

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51855. נ"ז: 2.

בקורס נבחן את הספרות העדכנית בנושא השפעת של סביבה ותורשה על הבדלים בין אישיים ברכישת שפה.

דרישות קדם: קורס 51958 (פסיכולינגויסטיקה) או קורס 51521 (למידה: מנוירוביולוגיה לקוגניציה א')

סילבוס

הורות: מדע וחוויה

מרצה: פרופ' אריאל כנפו-נעם. מס' הקורס: 51669. נ"ז: 2.

 

למידה ודיסלקציה: חלק א'

מרצה: פרופ' מירב אחישר. מס' הקורס: 51396. נ"ז: 2.

נדון בנושאים עדכניים בדיסלקציה.

סילבוס

אמון ואי-אמון: בתאוריה ובחיים האמתיים

מרצה: ד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51834. נ"ז: 2.

סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'. 

סילבוס

תכנות מונחה עצמים ב-Python לתלמידי פסיכולוגיה

מרצה: ד"ר אריה שלזינגר. מס' הקורס: 51719. נ"ז: 2.

לימוד יסודות תכנות מונחה עצמים באמצעות שפת התכנות פייתון.

סילבוס

אוסלציות מוחיות וקוגניציה

מרצה: ד"ר אילת לנדאו. מס' הקורס: 51793. נ"ז: 2.

כאשר מודדים תגובות מוחיות שנובעות ממדידת אוכלוסיות נוירונים, ניתן לכמת פעילות במרחב בתדר. בניתוחים אילו מוצאים לעיתים תגובות קצביות בפעילות המוחית. לאחר שנסקור את השיטות והעקרונות המנחים להבנת אותות במרחב התדר, נדון בתפקיד אוסילציות מוחיות בקוגניציה. נתאר את המנגנונים המוצעים, נסקור מחקרים התומכים במנגנונים אילו, ונבקר אותם. תחומי המחקר אשר יכוסו יהיו מגוונים: עיבוד מרחבי, תפיסה חושית, זכרון עבודה, קשב, ועיבוד שפתי. רקע ביסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה, נוירואנטומיה ופסיכולוגיה קוגניטיבית מומלצים. 

דרישות קדם: תהליכים קוגניטיביים וגם אחד מהקורסים הבאים: נוירואנטומיה תפקודית, יסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה של ההתנהגות.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר

מרצה: ד"ר טלי קליימן. מס' הקורס: 51819. נ"ז: 2.

מורי המגמה החברתית ומרצים אורחים יסקרו נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה חברתית תוך התמקדות בשאלות עקרוניות.

דרישות קדם: תהליכים חברתיים.

סילבוס

היבטים פסיכולוגיים בתאורית ההחלטות - סוגיות מתקדמות

מרצה: פרופ' סשה ג'רונדי. מס' הקורס: 51784. נ"ז: 2.

הערה: הקורס נלמד באנגלית.

סילבוס

הפרעות אכילה

מרצה: ד"ר רחל בכנר. מס' הקורס: 51409. נ"ז: 2.

בקורס יוצגו הפתולוגיה, האטיולוגיה, אבחנות, הערכה, תיאוריה, טיפול ומניעה של הפרעות אכילה, כולל אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, והפרעת אכילה בולמוסית. סטודנטים יוזמנו להתבונן על הקשר שלהם עם גופם, הרגלי האכילה שלהם, ויחסם להפרעות אכילה והשלכותיה על סטודנטים אחרים, חברים, וקרובי משפחה. בקורס יוצגו גישות טיפוליות שונות בהפרעות אכילה; טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, אכילה קשובה (mindful eating), טיפול נרטיבי, וגישות פסיכודינמיות. נדון גם בנושאים כמו הפרעות קו-מורבידיות, הקשר בין הפרעות אכילה לטראומה, סטיגמה, אוכלוסיות בסיכון, דילמות אתיות, רצף (או דיכוטומיה?) בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה, טיפול קבוצתי להפרעות אכילה, רמות טיפול, ואתגרים ייחודים שמציגים מטופלים עם הפרעות אכילה למטפליהם. כמו כן, נדון בהשפעת התרבות והמדיה על דימוי גוף והפרעות אכילה (כולל קולנוע) ובתכניות למניעה.

סילבוס

פסיכולינגויסטיקה

מרצה: ד"ר ענבל ארנון. מס' הקורס: 51958. נ"ז: 2.

איך אנחנו מצליחים להבין ולהפיק שפה בצורה כל כך מהירה ומדויקת? תחום הפסיכולינגויסטיקה חוקר את המנגנונים הקוגניטיביים שמאפשרים לנו להבין, להפיק, וללמוד שפה. במהלך הקורס נלמד על התהליכים בסיסיים בתפיסת צליל, שליפה לקסיקאלית, והבנה והפקה של משפטים. נדון בקשר בין שפה ומחשבה, נסקור מודלים של רכישת שפה ונראה את המקבילות בין עיבוד שפה ועיבוד גירויים אחרים (ויזואליים, מוזיקליים).התלמידים ישתתפו בגיבוש שאלות מחקר, ובתכנון ועריכת ניסויים רלבנטיים. הציון ייקבע על סמך ההשתתפות ועבודה מסכמת. יש אפשרות לערוך עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

סילבוס

טראומה, זיכרון ואמון - התנסות חווייתית

מורה אחראי: פרופ' גבי שפלר. מס' הקורס: 51999. נ"ז: 2.

קורס מרוכז שינתן בשפה האנגלית במשך שבועיים במהלך חופשת הקיץ: שבוע בברלין ושבוע בירושלים. ישתתפו 12 סטודנטים מהמחלקה לפסיכולוגיה ומבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ו-12 סטודנטים לפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפסיכואנליטית הבינלאומית בברלין . 
הרעיון המרכזי בקורס זה הוא התנסות רב מימדית חוויתית מושתתת על גישות תיאורטיות ותרבותיות בפסיכואנליזה והתנסות דיאלוגית בין תרבותית. הידברות מושתתת על דיונים קבוצתיים מונחים של כל משתתפי הקורס מידי בוקר וערב בימי הקורס, חמש עשרה הרצאות בנושאים פסיכואנליטיים כמפורט בסילבוס, תכנית ביקורים וסיורים בברלין ובירושלים ומפגשים בין תרבותיים בשתי הערים. 

סילבוס

קורסי חובה - שנה ב' (8 נ"ז)

נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים

מרצים: פרופ' ליאון דעואל ופרופ' אליהו ורטמן. מס' הקורס: 51712. נ"ז: 6.

קורס מתקדם הבוחן את הבסיס הפונקציונאלי ונהנוירואנטומי של התופעות הנוירופסיכולוגיות הנפוצות, באופן ביקורתי. מטרתנו מחד היא לאפשר לסטודנטים הכרות מקיפה של ההבטים האנטומיים, הפיסיולוגיים והקוגניטיביים של תופעות נוירופסיכולוגיות , על מנת שיוכלו ליישם ידע זה בעבודתם הקלינית, ומאידך להציג את הפן המחקרי של התחום, על מנת שהסטודנטים ימשיכו, גם במסגרת לימודיהם ובמיוחד לאחר מכן, לתרום באופן יצירתי להבנה של הדרך שבה המח תומך בהתנהגות האנושית, במצב התקין, ולאחר פגיעות מסוגים שונים.

דרישות קדם: קורס בנוירואנטומיה (51778 או 06125) ויסודות ביולוגיים של ההתנהגות או קורס מקביל.

סילבוס

 

קולוקוויום בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית שנה ב'

רכזים: פרופ' רם פרוסט וד"ר רות מאיו. מס' הקורס: 51790. נ"ז: 2.

הרצאות שבועיות של מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם הקשורות לפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית.

הערה: ההרצאות מועברות באנגלית.

סילבוס

 

עבודת גמר בלימודי מוסמך

פרטים אודות עבודת הגמר ניתן למצוא כאן

 

תכנית הלימודים המחייבת היא זו המופיעה בשנתון שבו החל התלמיד את הלימודים, והיא נתונה לשינויים במהלך התואר, עליהם תודיע האוניברסיטה אם יתרחשו. 

תכנית הלימודים תיקבע בייעוץ עם מרכז המגמה ובאישורו.

על תלמידים שלא למדו בב"א את הקורס "יסודות הנוירופסיכולוגיה" ( 51404 ) חובה ללמוד בשנה א' קורס זה - הקורס לא ייחשב במניין נקודות הזכות. תיבדק אפשרות להעניק פטור מהקורס לתלמידים שלמדו קורסים מקבילים.

הערה: חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות.

כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריוניות מחקרית אחת (ללא נ"ז).

כל תלמיד חייב בעבודת גמר.

 

כתיבת עבודת גמר (תזה)

לפרטים נוספים לגבי כתיבת עבודת הגמר, לחצו כאן.

 

קבלה למגמה

ראו פרטים לגבי קבלה למוסמך

 

אודות החטיבה למוח, התנהגות וקוגניציה

בחטיבה למוח, התנהגות וקוגניציה שתי מגמות:

המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית.

המגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים.

 

הלימודים בשתי המגמות מתמקדים במבנה המערכת הקוגניטיבית, בארגונה במוח, ובהשלכות של אלו על התפקוד התקין ולאחר פגיעה. בשתי המגמות התלמידים מחויבים בעבודת גמר מחקרית. בין תחומי המחקר הרלוונטיים במחלקה: עיבוד מידע בחושים השונים ואינטגרציה בין-חושית, תפיסה וקשב, ייצוג רחב של ידע, זיכרון, למידה, קריאת מילים ותפיסתן, תהליכים פסיכו-בלשנים, תהליכי חשיבה ויצירתיות, שיפוט וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. פעילות מחקר בתחום מתקיימת גם במחלקות אחרות כגון בלשנות, פילוסופיה, מדעי החיים ומדעי המחשב. תלמידי המגמות רשאים לבצע את עבודתם המחקרית בשיתוף ובהנחיה של חוקרים ממחלקות אלו.

בשני המסלולים קיימת אפשרות למסלול ישיר לדוקטורט לתלמידים מצטיינים.

קיים קשר הדוק בין שתי המגמות כולל קורסים משותפים וסדנא שבועית משותפת.