....

 

תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ג

 

 

מועדים

הרשמה ללימודי תואר שני

 16.1.22-17.2.22

 

מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים

22.2.22

מועד אחרון להעברת חומר בין  מתאמות הקבלה

27.2.22

ראיונות

מרץ - מאי 2022

הודעות למועמדים

30.6.2022

 

 

מועדי שיבוץ  המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ג

 

מועדים

רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ

 2.2.22 עד 30.5.22

תקופת דירוג המועמדים

6.6.22 עד 20.6.22

הודעות למועמדים

30.6.2022