לוח זמנים לרישום לתואר שני תשפ"ב

תאריכי רישום ומועד הודעות קבלה  למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה – שנה"ל תשפ"ב

 

 

מועדים

הרשמה ללימודי תואר שני

17.1.21-18.2.21

מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים

18.2.21

ראיונות

מרץ - מאי 2021

הודעות למועמדים

1.7.21

 הזימונים למגמות קלינית ונוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית- הסתיימו.

 

מועדי שיבוץ המועמדים בתוכנת השיבוץ – שנה"ל תשפ"ב

 

מועדים

רישום המועמדים בתוכנת השיבוץ

2.2.21 עד 30.5.21

תקופת דירוג המועמדים

6.6.21 עד 20.6.21

הודעות למועמדים

1.7.21