א

bnayaamid

בניה אמיד

תחומי מחקר: אנושיות בלתי רציונלית: החריגה האי-רציונלית אל מעבר לעצמי והתמזגות השניים לאחד - בתיאוריה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית.
מנחים: פרופ' איתן בכר ופרופ' ארון לואיס