מרצים מן החוץ

ד"ר אילן ולד

גורמי חוסן וסיכון בהתפתחות תסמונת פוסט טראומטית (51991)
התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (מיני פרקטיקום, 51839)
צבי כרמלי

ד"ר צבי כרמלי

תרומת מחשבת פרויד לשפה הטיפולית המודרנית (51509)
מפרויד ועד קוהוט - עולמה התיאורטי והטיפולי של הפסיכואנליזה (51520)
רעיונות מהותיים בתיאוריה הפסיכואנליטית (51689)

שי לדרמן

אתיקה מקצועית (51795)
מתרגל בקורסים: הפסיכואנליזה שלאחר פרויד: פרשנות, נוכחות וצמיחה (51553); פסיכואנליזה פרוידיאנית (51543)

איציק פרדקין

מורה בקורס: גישה אלטרנטיבית לניתוח נתונים: סטטיסטיקה בייסיאנית ומידול בייסיאיני (51413)
מתרגל בקורס: חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה (51102)