מרצים מן החוץ

צבי כרמלי

ד"ר צבי כרמלי

תרומת מחשבת פרויד לשפה הטיפולית המודרנית (51509)
מפרויד ועד קוהוט - עולמה התיאורטי והטיפולי של הפסיכואנליזה (51520)
רעיונות מהותיים בתיאוריה הפסיכואנליטית (51689)
מבוא לפסיכותרפיה דינמית (51821)

נורית רביד

התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (מיני פרקטיקום, 51839)
התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית (פרקטיקום, 51826)