ליאור אברמזון

ליאור אברמזון
תחומי מחקר: הקשר בין יכולות ניהוליות, ויסות רגשי והתפתחות אמפתיה בשנים הראשונות לחיים
מנחה: פרופ' אריאל כנפו-נעם