ל

מאיה לקר

מיה לקר

תחומי מחקר: הקשר בין נוירופסיכולוגיה של תפיסת רגשות לתהליכים שפתיים
מנחה: ד"ר הלל אביעזר