ע

מירב עמיחי-סטר

מירב עמיחי-סטר

תחומי מחקר: אינטליגנציה, מחוננים, יכולות חברתיות
מנחה: פרופ' אריאל כנפו