סגל אמריטוס

רומה ז"ל פלק

פרופ' אמריטה רומה ז"ל פלק

תחומי מחקר: שיפוט של מקריות וצירופי מקרים; חשיבה הסתברותית וסטטיסטית (ביקורת על מבחני מובהקות); התפתחות המושגים הסתברות ואינסוף; פתרון בעיות.