סגל אמריטוס

דני הופיין

פרופ' דני הופיין

פגיעות מוחיות נרכשות, שיקום נוירופסיכולוגי ונוירוקוגניטיבי, מודעות עצמית ודיכאון, תיפקודי האונות הפרונטליות.
חדר 2514, מדעי החברה, הר הצופים
ישראל כ"ץ

פרופ' ישראל כ"ץ

התנהגות ארגונית, הקשר בין ניהול ומנהיגות, תהליכים קבוצתיים, שאלות של זהות, תהליכי שינוי, ייעוץ ופרופסיונאליות, הקשר בין תיאוריה ומעשה
חדר 3514, מדעי החברה, הר הצופים
רומה פלק

פרופ' אמריטה רומה פלק

תחומי מחקר: שיפוט של מקריות וצירופי מקרים; חשיבה הסתברותית וסטטיסטית (ביקורת על מבחני מובהקות); התפתחות המושגים הסתברות ואינסוף; פתרון בעיות.