י

נטע יצחק

נטע יצחק

תחומי מחקר: מנגנונים לזיהוי הבעות פנים בקרב חולי הנטינגטון
מנחה: פרופ' הלל אביעזר
מורן ישראל

מורן ישראל

תחומי מחקר: קשב, קשב מרחבי, הקשר בין תפיסה ופעולה, ביצוע מטלות בו-זמנית, זיכרון עבודה ויזואלי, והקשר בין זיכרון עבודה ויזואלי וקשב מרחבי
מנחה: פרופ' אשר כהן