הכרה בקורסים שנלמדו במוסדות אחרים

המחלקה לפסיכולוגיה תמליץ לפקולטה למדעי החברה להכיר במקרים מסויימים ב"קורס חיצוני", דהיינו קורס שנלמד במוסד אקדמי מוכר מהארץ או מהעולם (מחוץ לאוניברסיטה העברית) לקראת צבירת הנ''ז למילוי מכסת הלימודים לתואר בוגר בפסיכולוגיה. בפרט, המחלקה תיתן המלצה להכרה בקורס חיצוני שהתלמיד קבל בו ציון של 70 לפחות. ההמרה של ציוני קורסים שנלמדו בחו''ל תיעשה על ידי משרד מנהל תלמידים. ככל האפשר, מומלץ לתלמידים לקבל אישור מראש של היועץ לתלמידי תכנית הבוגר ללקיחת קורסים חיצוניים. היועץ יבדוק את הסילבוס של כל קורס חיצוני ויוכל לאשר או שלא לאשר קורס מסויים על פי שיקול דעתו, בהתייעצות עם ראש החוג וועדת ההוראה של החוג. במקרים פרטניים יוכל היועץ גם להמליץ לפקולטה להגביל את מספרם הכולל של קורסים חיצוניים שיוכרו לקראת התואר עבור התלמיד/ה. על פי מדיניות הפקולטה, ציוניהם של קורסים חיצוניים לא ישוקללו בציון הסופי לקראת התואר. עם זאת, ציונים אלה יהיו נגישים לעיונן של ועדות הקבלה לתכניות לימודים מתקדמות ואלה תוכלנה להתחשב בהם בהחלטותיהן.

כללי ההכרה בקורסים חיצוניים מעוגנים בתקנון המופיע באתר האוניברסיטה, נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים", סעיף 13.