פרופ' ליאון דעואל מדבר על מודעות בגל"צ

6 יולי, 2016
ליאון דעואל

פרופ' ליאון דעואל התראיין אצל רינו צרור בגל"צ והסביר על חוויית המודעות ועל האופן בו מבודדים אותה במחקר.