קונפליקט בין מטרות יכול להפוך אותנו למקבלי החלטות טובים יותר