פרופ' רז ירמיה

רז ירמיה
השלכות של התקשורת בין מערכת החיסון למערכת העצבים לגבי מחלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות, השפעה של תהליכים דמויי דלקת במוח על תפקודי מוח נורמליים
חדר 1523, מדעי החברה, הר הצופים