פרופ' אמריטוס גרי בורנשטיין ז"ל

גרי בורנשטיין ז"ל
תחומי מחקר: חקר קונפליקטים בין קבוצות וקבלת החלטות בקבוצה