פרופ' אמריטוס גרשון בן שחר

גרשון בן שחר
תחומי מחקר: פסיכופיזיולוגיה קוגניטיבית, אבחון מידע באמצעות תגובות פיזיולוגיות, קשב חזותי ותגובות אורינטציה, הטיית האישוש בשיפוטי מומחים
חדר 2608, מדעי החברה, קמפוס הר הצופים