תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות

3 אוקטובר, 2021
תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות

מחקרים רבים חקרו את נושא התובנה בהקשר של הפרעות פסיכוטיות וקבעו כי קיימים שני סוגי תובנה עיקריים: תובנה קלינית ותובנה קוגניטיבית. עם זאת, מחקרים מעטים בחנו את שני סוגי התובנה בהפרעות לא פסיכוטיות רבות.

במחקרים הבוחנים תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות, ההגדרה של תובנה ואופן המדידה משתנים באופן משמעותי בין מחקר לשני. מחקר חדש של הדוקטורנטית אסאלה חלאג' ופרופ' יונתן הפרט מציע הגדרה של המושג תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות כך שניתן יהיה להשתמש בה בהפרעות השונות. המאמר סוקר באופן שיטתי את הספרות הקיימת על תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות ומנתח את מדדי התובנה הקיימים לקביעת מידת התייחסותם לשני סוגי התובנה. התוצאות מראות שניתן להבחין בין שני סוגי תובנה בהפרעות לא פסיכוטיות ושיש חשיבות והשלכות קליניות ומחקריות להגדרה מדויקת של המושג. בנוסף, המאמר מציע מודל רב ממדי של תובנה קלינית וקוגניטיבית בהפרעות לא פסיכוטיות.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

ראה גם: כללי, פרסומים