ההשפעה של קידוד ורבלי על עיבוד ואחסון של זיכרון ויזואלי

9 פברואר, 2022
ההשפעה של קידוד ורבלי על עיבוד ואחסון של זיכרון ויזואלי

הקשר בין שפה לבין האופן בוא אנו רואים וזוכרים את העולם סיקרן מדענים ופילוסופים מאות שנים. ידוע כי שפה משפיעה על עיבוד של מידע ויזואלי. עם זאת, ישנו ידע מועט על ההשפעה של קידוד ורבלי על עיבוד ואחסון של זיכרון ויזואלי.

הגר כהן-דלל ונועה רחמים אליקים מהמעבדה של פרופ' יוני פרצוב, בשיתוף עם ד"ר נחום סורוקר מבית לוינשטיין נקטו בגישה נוירופסיכולוגית קלאסית כדי לענות על השאלה הזו. למחקר גויסו נבדקים אחרי שבץ מוחי הסובלים מאפזיה - קושי שפתי נפוץ אחרי שבץ מוחי. לרב לחולים הסובלים מאפזיה יש קושי בשיום אובייקטים. במחקר השוונו את יכולות זיכרון העבודה של החולים עבור אובייקטים שהם הצליחו לשיים ואובייקטים שהם לא הצליחו לשיים.

תוצאות המחקר היו מפתיעות והראו שהמיקום של אובייקטים שהנבדקים יכלו לשיים נזכר בצורה פחות מדוייקת מאשר אובייקטים שהנבדקים לא יכלו לשיים. ניתן להסביר את הממצאים על ידי האופי הקטגוריאלי/פרוטוטיפי של קידוד שפתי אשר פוגע ביכולת לזכור מידע מדוייק על האובייקט. כלומר, האפשרות להשתמש בשפה יכולה גם לפגוע בדיוק הזיכרון.

למאמר המלא לחצו כאן