האם בחירה באמת מובילה לשינוי בהעדפות?

17 ינואר, 2021
האם בחירה באמת מובילה לשינוי בהעדפות?

מחקר הפסיכולוגי על דיסוננס קוגניטיבי מעיד שאנחנו נוטים להתאים את עמדותינו להתנהגותנו. הפרדיגמה המחקרית הראשונה שהראתה זאת, כבר בשנות ה-50, היא פרדיגמת ה"בחירה החופשית", שהראתה שבעקבות בחירה בין אפשרויות, אנשים משנים את העדפותיהם לטובת האפשרויות בהן בחרו.

לפני עשור עלתה ביקורת מתודולוגית על הפרדיגמה, שהראתה שהיא סובלת מכשל בסיסי ולכן לאו דווקא מודדת שינוי בהעדפות, אלא רק משקפת העדפות קיימות. מאז ניסויים בפרדיגמה תיקנו אותה בדרכים שונות, וחלקם לא מצאו בה כלל עדות לשינוי העדפות בעקבות הבחירה. מאמר של ד"ר טלי קליימן, הדוקטורנטית מאיה אניסמן והילה שפיצר, שפורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Personality and Social Psychology מהווה מטה אנליזה, שאיגדה יחד את הניסויים שהתבצעו בתחום מאז שהוכנסו לשימוש דרכי תיקון לפרדיגמה, במטרה לבחון האם בחירה באמת מובילה לשינוי בהעדפות. בהסתכלות על הניסויים בפרדיגמה המתוקנת כמכלול, התגלה שבחירה אכן משנה – ולא רק משקפת – העדפות.