ברכות לדוקטורנטית בושרה מסאלחה, לפרופ' נילי מור ולד"ר שירי בן-דוד שזכו במענק מטעם האגודה למלחמה בסרטן

5 ינואר, 2022
ברכות לדוקטורנטית בושרה מסאלחה, לפרופ' נילי מור ולד"ר שירי בן-דוד שזכו במענק מטעם האגודה למלחמה בסרטן

המענק ניתן בשותפות עם פרופ' נזאנין דרקשן באוניברסיטת בירקביק לונדון, וד"ר עדי ניצן-לוקס מבית החולים הדסה.

המחקר בוחן גורמים שיכולים לנבא קיומן של הפרעות רגשיות בקרב ילדים חולי סרטן והוריהם. הן חוקרות לראשונה את הקשר בין פסיכופתולוגיה (דיכאון, חרדה, והפרעה פוסט טראומטית) ובין הטיות קוגניטיביות (הטיה בקשב ובזיכרון) בקרב ילדים חולי סרטן והוריהם, בשתי נקודות זמן: בשלב המחלה הפעילה ובשלב ההפוגה, וכן בהשוואה לקבוצת ביקורת (ילדים בריאים(. חקר של הטיות קוגניטיביות ופסיכופתולוגיה בשתי נקודות זמן יעזור להבין את הקשר הסיבתי בהתפתחות תמונה מורכבת זו. ממצאים אלה צפויים לסייע ביישום אסטרטגיות של התערבות פסיכולוגית שמטרתן להשפיע על הטיות קוגניטיביות לא מסתגלות ולהביא לשיפור המצב הרגשי של הילדים וההורים.