תנאי קבלה לשנה ב' ומעלה

קישורים שימושיים

ועדת מורים-תלמידים

שנתון

הרשמה לקורסים

אזור למידה אישי - moodle

מערכת הניסויים

לוח שנה אקדמית

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

טופס סגירת תואר בוגר

תוכנית משולבת לפסיכולוגיה ומחשבת ישראל

<embed>

להלן דרישות הקבלה לשנה ב' במחלקה לפסיכולוגיה:

פסיכומטרי  670 לפחות

ממוצע ציונים של 87 לפחות

סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר בהיקף של 32 נקודות לפחות ופטור מאנגלית.

 

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה - יש להפנות בקשה להכרה בקורסים אל ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה, בצרוף גליון ציונים וסילבוסים של כל הקורסים בהם נדרש פטור/זיכוי.

טופס בקשה להכרה בקורסים נמצא באתר הפקולטה למדעי החברה בקישור זה.

את הבקשה יש להפנות באמצעות רינת רובינשטיין במזכירות הפקולטה למדעי החברה rinatr@savion.huji.ac.il

טלפון 02-5883419

 

הבקשה מועברת לבדיקת היועצת לבוגר במחלקה לפסיכולוגיה שמעבירה את החלטותיה אל הפקולטה.

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות אל נגה דיאמנט, יועצת לתלמידי בוגר - דוא"ל counselor.psychology@gmail.com