שאלות ותשובות - נושאים כלליים

יש לי קורסי חובה חופפים בין שני החוגים. מה לעשות?

פנו ישירות ליועצת לתלמידי בוגר במחלקה.

על כמה קורסים מותר לחזור במהלך התואר?

מותר לחזור על עד שני קורסים במהלך התואר בפסיכולוגיה, ורק בשנה עוקבת. כלומר, לא ניתן לחזור בשנה ג' על קורס שנלמד בשנה א'. הציון הקובע הוא של המבחן האחרון. במקרה בו סטודנט נרשם לקורס מסוים אך לא ניגש לאף מועד, הוא יכול לחזור על הקורס, והדבר לא ייכלל במניין שתי החזרות המותרות.

מהו ציון עובר?

על פי החלטת הפקולטה ציון עובר הוא 60.

מהם קורסי אבני פינה?

קורסי אבני פינה הם קורסים ייחודיים הניתנים ע"י האוניברסיטה למטרות העשרה. התוכנית מאפשרת לסטודנטים לקחת קורס או שניים בנושאים מעניינים שאינם קשורים לתחום לימודיו.
ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה, אלא ישוקללו עם ציון הגמר לתואר. למידע נוסף על תכנית אבני פינה ראו כאן
לידיעתכם:

  • תלמידי מסלול אמירים במדעי החברה חייבים במסגרת התואר ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד ובנוסף לכך יש ללמוד בפסיכולוגיה סה"כ 58 נ"ז לתואר.
  • תלמידי התכנית המשולבת פסיכולוגיה ומשפטים: מחויבים במסגרת התואר ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד ובנוסף לכך יש ללמוד בפסיכולוגיה סה"כ 52 נ"ז לתואר.
  • תלמידי התוכנית בפסיכוביולוגיה ותלמידי מסלול דו-חוגי פסיכולוגיה וקוגניציה: פטורים מחובות אבני פינה בפסיכולוגיה וישלימו את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה לסך של 60 נ"ז.

האם מגיעים לי שני מועדי בחינה בכל קורס?

לא, זוהי טעות נפוצה. לכל סטודנט מגיעה הזכות להבחן פעם אחת בלבד בכל קורס. האוניברסיטה קובעת שני מועדי בחינה על מנת לאפשר לכל תלמיד לפחות מועד אחד שמתאים לו. אם שני מועדי בחינות מתנגשים, יש לבחור איזו בחינה לעשות במועד א' ואיזה במועד ב'. שימו לב שבקורס אותו אתם דוחים למועד ב', לא תקבלו מועד נוסף. כדי להקל על בניית לוח מבחנים סביר, מתקיימים שני מבחנים בכל קורס - מועד א' ומועד ב'. סטודנט ששני המועדים נוחים לו ובוחר לגשת לשניהם, יכול לעשות זאת, אך הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך יותר). למועד ב' יש להירשם מראש דרך האינטרנט.

למי מגיע מועד ג'?

מועד ג' (מועד מיוחד) ניתן רק בהקשר של שירות מילואים או מקרים חריגים במיוחד. בחינה במועד מיוחד דורשת אישור מראש של ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה, וזאת רק לאחר פניה בכתב של הסטודנט לפקולטה (לא למחלקה ולא למרצה).

יש לי לקות למידה. אילו זכויות מגיעות לי? למי לפנות?

הכרה בלקויות למידה מתבצעת בפקולטה למדעי החברה על סמך אבחון עדכני. לפי החלטת הפקולטה מקבלים סטודנטים שהוכרו כלקויי למידה הקלות שונות במבחנים, המותאמות לטיבו של הליקוי. 
בנוסף, קיים באוניברסיטה מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה. טלפון: 02-5881183, דוא"ל: idsupport@mscc.huji.ac.il

האם ניתן לסמוך על חומרי לימוד משנים קודמות?

לא! שימו לב כי המורים מתחלפים, מהדורות הספרים מתחלפות, ולפעמים אותו מורה עם אותו ספר מחליט ללמד חומר שונה. אם לא הגעתם לשיעור, דאגו להשלים אותו מתלמידים שלומדים בכיתתכם באותה שנה.