אפיק מעבר מהפתוחה

קישורים שימושיים

ועדת מורים-תלמידים

שנתון

הרשמה לקורסים

אזור למידה אישי - moodle

מערכת הניסויים

לוח שנה אקדמית

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

טופס סגירת תואר בוגר

תוכנית משולבת לפסיכולוגיה ומחשבת ישראל

<embed>

דרישות אפיק המעבר

הקבלה למחלקה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים בקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות להלן. המחלקה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה ב' כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישות הבאות:

  • יסיים בציון 90 ומעלה כל אחד מהקורסים 6-1 בטבלת ההקבלות.
  • יסיים את חובת ההשתתפות במחקרים (7 בטבלת ההקבלות).
  • במסגרת שנה ב' יהיה על הסטודנט להשלים קורסים הנלמדים כחובה במחלקה בשנה א', ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או יש או יהיו כאלה.
  • פטור באנגלית (בין על ידי בחינת אמיר/ם או קורס אנגלית ברמה A באו"פ).

 

הסטודנט יהיה פטור מקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטה העברית, ויצבור עבורם את מכסת הנקודות שהם מעניקים שם (סה"כ 19 נקודות זכות).

טבלת ההקבלות

טבלת הקבלות

לימודי אנגלית

המעבר לשנה שנייה באוניברסיטה העברית מותנה, בין השאר, בסיום חובות האנגלית. לפיכך פטור באנגלית (בין אם על ידי בחינת אמיר/ם או בין עם על ידי קורס אנגלית: רמה A באו"פ), הוא תנאי הכרחי למעבר במסגרת אפיק המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטה העברית. מסיימי הקורס אנגלית: רמה -A של האו"פ (31011, 31015) יהיו פטורים מלימודי אנגלית מתקדמים 2. קורסי האו"פ ברמות נמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית, ולא יקנו נקודות צבירה.

 

מידע כללי

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לחוג, בצירוף גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר. תלמיד שאין בידיו במועד ההרשמה הרגיל את גיליון הציונים המעודכן – יעבירו למשרד הרישום בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים אליה נרשם.

 

ייעוץ

גב' נוגה דיאמנט, יועצת החוג לפסיכולוגיה

לתאום פגישה ניתן לפנות בדוא"ל: counselor.psychology@gmail.com