שי לדרמן

אתיקה מקצועית (51795)
מתרגל בקורסים: הפסיכואנליזה שלאחר פרויד: פרשנות, נוכחות וצמיחה (51553); פסיכואנליזה פרוידיאנית (51543)
Shai.Lederman@mail.huji.ac.il