איתן כלפה

סדנת הדרכה ייעודית א' (51981)
סדנת הדרכה ייעודית ב' (51982)