השתתפות בניסויים

ההשתתפות בניסויים היא לא רק מעניינת ותורמת למדע, אלא גם מזכה את המשתתפים בחתימה על השתתפות בניסוי, למי שצריך, או בתשלום.
ההשתתפות בניסויים מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה או לתלמידים מחוגים אחרים.
 
באפשרותכם לראות את הניסויים המוצעים ולהירשם אליהם ביום ובשעה המתאימים לכם (בקלות!) לאחר הרשמה קצרה שאורכת מספר דקות, באמצעות מערכת הרישום לניסויים.
 
להשתתפות בניסויי מעבדת "רציולאב", מעבדה אינטראקטיבית לקבלת החלטות, לחצו כאן.
 
באתר"השאלוניה" תוכלו לענות על שאלונים תמורת חתימה,תשלום או פרסים.
 

חובת ההשתתפות בניסויים עבור תלמידי פסיכולוגיה

תלמידי שנה א' מחויבים בהשתתפות ב-10 שעות של ניסויים. בפרט, יש לצבור 40 נקודות קרדיט של השתתפות בניסויים. כל נקודה שקולה לרבע שעת השתתפות בניסוי. חובה זו היא תנאי מעבר לשנה ב', ולכן יש להקפיד ולסיים את ההשתתפות בניסויים עד תום שנה א'.
 
ניתן להשתתף גם בניסויים המוצעים במסגרת חוגים אחרים (כמו מנהל עסקים וחינוך), עד למקסימום של שעה אחת. כלומר, 8 מתוך 10 שעות ההשתתפות בניסויים חייבות להיות במסגרת הניסויים הנערכים במחלקה לפסיכולוגיה.
 
תלמידים שנדרשים להשתתף בניסויים גם בחוג השני שלהם, יצטרכו להשתתף בניסויים נוספים במסגרת החוג לפסיכולוגיה. במקרה זה, המחלקה לפסיכולוגיה דורשת השתתפות ב-8 שעות של ניסויים (כלומר, על תלמידים אלו לצבור 32 נקודות קרדיט במסגרת פסיכולוגיה, בנוסף לנקודות הנדרשות מהם בחוג השני).
 
על תלמידים שבחרו להשתתף בשנה א' בקורס "תהליכים חברתיים", להשלים את השתתפותם בניסויים במהלך סמסטר א'.