מרכז שטורמן

מרכז שטורמן להתפתחות האדם, בשיתוף עם המחלקה לפסיכולוגיה, מעודד מחקר אודות ההקשרים האינטלקטואליים, החברתיים, הרגשיים, והפיזיולוגיים של ההתפתחות האנושית.

מרכז שטורמן תומך בסטודנטים לדוקטורט המציגים את מחקריהם בכנסים בינלאומיים, מעניק מלגה שנתית לתלמיד מחקר מתקדם מצטיין בפסיכולוגיה, ומעניק מענקי מחקר בהיקף מצומצם לחוקרים במחלקה לפסיכולוגיה הזקוקים לכך באופן זמני על מנת להמשיך את מחקרם. המרכז גם מעורב בפעילות המנהלתית השוטפת של המחלקה ומממן באופן חלקי עזרה אדמיניסטרטיבית.

חברי וועדת מרכז שטורמן:

פרופ' יונתן הפרט (ראש המחלקה לפסיכולוגיה)

ד"ר יפתח יובל (מנהל המרכז)

פרופ' ענת מריל

ד"ר רותי מאיו