מרכז לוין

מרכז לוין להתפתחות הנורמלית והפסיכופתולוגית של הילד והמתבגר

 

המרכז הוקם בשנת 1982 על ידי ויויאן ומרטין לוין ז"ל, מידידי ותורמי האוניברסיטה העברית.

מרכז לוין להתפתחות הנורמאלית והפסיכופתולוגית של הילד והמתבגר מציע מלגות נסיעה לכנסים בינלאומיים בסך של עד 1,000 דולר לצורך הצגת מחקר בתחום ההתפתחות התקינה והלא תקינה של התינוק, הילד והמתבגר.

ניתן לבקש מלגת נסיעה עבור הצגת מחקר העונה על שני הקריטריונים הבאים:
1. המחקר עוסק בתינוקות, בילדים ובמתבגרים. פירוש הדבר כי נושאי המחקר הם תינוקות, ילדים או מתבגרים. מחקר שבו נושא החקירה הוא מבוגרים, אינו עומד בתנאי זה. לא די בכך שהמחקר יעסוק בהתנהגויות, עמדות או תנאים פיסיים המיוחסים למבוגרים שיתכן ויש להם השפעה על תינוקות, ילדים או מתבגרים. כדי שהמחקר יעמוד בקריטריון, יש לבדוק השפעה זאת באופן ישיר במחקר.
2. נושא המחקר הנו תהליך התפתחותי. על המחקר לבדוק תופעה שיש בה ממד של התפתחות או שינוי, כך שגיל ושלב התפתחותי של הנבדקים הם גורם בעל משמעות.  
 

את הבקשות למלגות יש להגיש בשני עותקים: עותק קשיח שיוגש לתא של מרכז לוין, הממוקם מול המזכירות של החוג לפסיכולוגיה. לחילופין, ניתן לשלוח את העותק הקשיח בדואר, אל: פרופ' אריאל כנפו, מרכז לוין, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905.

 

עותק אלקטרוני שיישלח לכתובת הדוא"ל של המרכז levincenter@gmail.com.