פסיכולוגיה ארגונית-תעסוקתית

ישראל כ"ץ

פרופ' ישראל כ"ץ

התנהגות ארגונית, הקשר בין ניהול ומנהיגות, תהליכים קבוצתיים, שאלות של זהות, תהליכי שינוי, ייעוץ ופרופסיונאליות, הקשר בין תיאוריה ומעשה
חדר 3514, מדעי החברה, הר הצופים